Informacje14 lipca 2013, 00:00,

IDę DO SZKO£Y - WARSZTATY U£ATWIAJ¡CE DZIECIOM POMYŚLNY START SZKOLNY


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Każdy człowiek się czegoś boi. Lęk jest wpisany w naturę ludzką. Strach towarzyszy również dzieciom. Okres pójścia do szkoły to czas znacznych zmian dla dziecka oraz rodziców. Jest to czas piękny i ciekawy, ale też dla wielu dzieci trudny, pełen niepokoju. Dlatego warto zadbać o to, aby start szkolny był jak najmniej naznaczony lękiem. Fakt pójścia do szkoły rozpoczyna u dziecka proces przystosowywania i zależności od innych dorosłych niż rodzice i najbliżsi. Odpowiednim treningiem społeczno - emocjonalnym można pomóc dziecku pogodnie i bez lęku rozpocząć ten ważny moment w życiu.

IDę DO SZKO£Y - WARSZTATY U£ATWIAJ¡CE DZIECIOM POMYŚLNY START SZKOLNY

Mamy dla Państwa specjalnie opracowany cykl zajęć wspomagających emocjonalną gotowość dzieci do podjęcia edukacji w klasie I. Warsztaty te mają za zadanie nauczyć dzieci radzenia sobie w nowych sytuacjach i rolach, jakie stawia przed nimi szkoła. W trakcie zajęć dzieci poprzez określone zadania i zabawy będą mogły pobudzać swoją wyobraźnię, nauczą się nazywać emocje i radzić sobie w nowych sytuacjach. Dzięki technice wchodzenia w role pobudzona zostanie dziecięca kreatywność i spontaniczność oraz obniżony zostanie poziom stresu związanego z nieznanymi sytuacjami. Do udziału w zajęciach zachęcamy zwłaszcza dzieci wycofane, nieśmiałe, lękliwe.

IDę DO SZKO£Y - WARSZTATY U£ATWIAJ¡CE DZIECIOM POMYŚLNY START SZKOLNY

IDę DO SZKO£Y - warsztaty ułatwiające dzieciom pomyślny start szkolny
Termin: 19-24 sierpnia 2013 r.
Zapisy przyjmowane są do 31 lipca 2013 r.
Zajęcia codziennie od godz. 10.00 do 12.00
Miejsce realizacji zajęć - Fundacja Pomóż Dorosnąć, ul. Warszawska 33
Liczebność grupy 6-10 osób
Minimalna liczebność przy której warsztaty zostaną zrealizowane - 6 osób.
Koszt tygodniowego cyklu zajęć 220 zł. Dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej cena jest ustalana indywidualnie.

IDę DO SZKO£Y - WARSZTATY U£ATWIAJ¡CE DZIECIOM POMYŚLNY START SZKOLNY

Rodzice dzieci zgłoszonych do udziału w warsztatach zostaną zaproszeni na dwugodzinne spotkanie z psychologiem zatytułowane „Jak pomóc dziecku w pomyślnym starcie do szkoły?”. Termin spotkania zostanie dostosowany do możliwości czasowych rodziców. Warsztaty prowadzone są przez psychologa Justynę Urbańską i pedagoga Kingę Krupę ZAPISY przyjmowane są do 31 lipca 2013 r. pod telefonami 606701097, 504269258 (prosimy o nagranie wiadomości, w przypadku gdy nie możemy odebrać połączenia) lub drogą mailową na adres fundacja@pomozdorosnac.pl W zgłoszeniu prosimy podać dane dziecka oraz tel. kontaktowy do rodziców.
autor/źródło: Fundacja Pomóż Dorosnąć www.pomozdorosnac.pl
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje15 lipca 2013, 00:00,

Konkurs fotograficzny CZAS I PRZEMIJANIE


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Fundacja Prospołeczna PODUCHA w ramach projektu Kultura jest trendy, Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego oraz portal internetowy do prezentacji prac i projektu: www.pasjazycia.com zachęcają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn.: CZAS I PRZEMIJANIE. Cele konkursu: promocja kultury współczesnej, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, rozwijanie pasji i uzdolnień. Termin nadsyłania prac do 30 września 2013 r. Prace należy przesyłać na adres mailowy: konkurs@pasjazycia.com

CZAS I PRZEMIJANIE  KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zasady udziału w konkursie: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. Każde zdjęcie należy przesłać w dwóch wielkościach: 1020 pix dłuższy bok (poglądowa) oraz w pełnej rozdzielczości (do druku). Zdjęcia z dodatkowymi elementami jak ramka, datownik itp. nie będą dopuszczone do konkursu. Przesyłane pliki w formacie JPG należy oznaczyć kolejnymi numerami odpowiadającymi numerom opisu zdjęcia w oświadczeniu. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną lub tradycyjną na adres fundacji: Fundacja Prospołeczna „PODUCHA” 92- 207 £ódź, ul. Szpitalna 9/11 z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Czas i przemijanie”. Pobierz druk: zgłoszenie i oświadczenie uczestnika konkursu fotograficznego

Wyboru zwycięskich prac dokona jury w składzie: Lidia Popiel (fotograf, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej, redaktor naczelna magazynu finelife.pl), Krzysztof Candrowicz (dyrektor £ódź Art Center – Międzynarodowego Centrum Sztuki oraz Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w £odzi) oraz Bernard Saczuk (dyrektor OFF Out Of Schedule FashionPhilosophy Fashion Week Poland oraz dyrektor artystyczny wystawy Young Fashion Photographers Now). Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: Kategoria I- uczniowie gimnazjów, Kategoria II- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Decyzja jury jest ostateczna. Nazwiska autorów finałowych prac opublikowane zostaną na stronie internetowej konkursu. Dla osób wyróżnionych w konkursie przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. Wernisaż prac odbędzie się w drugiej połowie października w £odzi (o miejscu wernisażu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową). Wszystkie zgłoszone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.pasjazycia.com Idea konkursu zrodziła się z chęci propagowania pasji fotografowania przez śp. ks. Jarosława Burskiego i jej szerzenia wśród młodzieży.
autor/źródło: Agnieszka Wojtas
Tematy:

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie