Informacje28 września 2017, 13:00,

XXXVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


XXXVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się 28 września 2017 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14. Rozpoczęcie obrad o godz. 15.00.

XXXVI SESJA RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Program sesji:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. przyjęcie projektu protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. przyjęcie projektu protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
6. przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2017 r.,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
9. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Piasecznie przy ul. Fabrycznej,
10. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Lininie II gm. Góra Kalwaria (projekt uchwały w załączeniu),
11. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2017 roku,
12. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach, w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy,
13. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną,
14. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Marsz. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2,
15. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie–Jeziornie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1,
16. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1,
17. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznej im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Piasecznie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3,
18. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Piasecznie, w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia Nr 4,
19. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 7 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Piasecznie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 7,
20. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczaka w Górze Kalwarii, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1,
21. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznawania świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
22. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
23. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Żerków w 2017 roku,
24. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii,
25. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
26. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXXIII a XXXVI sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
27. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
28. oświadczenia Radnych,
29. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
30. zamknięcie sesji.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje26 września 2017, 06:00,

Remont ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Informujemy, że z powodu remontu nawierzchni, od godz. 8.00 we wtorek 26 września do godz. 18.00 w piątek 29 września 2017 roku, wyłączony z ruchu będzie fragment ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska. Objazd ulicami Nadrzeczną i Żytnią. Za utrudnienia przepraszamy. (Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego)

REMONT UL. POSTĘPU W MIEJSCOWOŚCI WOLA MROKOWSKA

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie