Popularny: 900 odsłonInformacje24 października 2013, 00:00,

OBWODNICA TAK, ALE NIE KOSZTEM S7


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Kolejny odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy nie powinien być budowany kosztem trasy S7 – przekonują inicjatorzy akcji Tak dla S7. Budowa drogi S7 na odcinku Warszawa-Grójec jest niezbędna dla usprawnienia komunikacji pomiędzy stolicą a południową częścią aglomeracji. Liczne przykłady z krajów europejskich pokazują, że w przypadku tworzenia siatki dróg krajowych, w pierwszej kolejności powinny być budowane odcinki wylotowe z aglomeracji, a dopiero potem odcinki łączące poszczególne miasta. W przypadku trasy S7 jest dokładnie odwrotnie – podczas gdy liczne odcinki tej drogi są zbudowane lub w trakcie realizacji, realizacja odcinków wylotowych z Warszawy w obu kierunkach została po raz kolejny odłożona w czasie. Powodem ma być zapowiadane przez Premiera Donalda Tuska przyspieszenie realizacji Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Puławska do trasy Warszawa-Lublin.

OBWODNICA TAK, ALE NIE KOSZTEM S7

Konsekwencje ponoszą i – jeśli środki na S7 się nie znajdą – ponosić będą nadal mieszkańcy południowej części aglomeracji warszawskiej, w szczególności powiatu piaseczyńskiego. Codziennie ul. Puławską w kierunku Warszawy oraz w kierunku Piaseczna porusza się ponad 40000 samochodów na dobę (wg danych GDDKiA), czyniąc ją tym samym jedną z najbardziej zatłoczonych arterii komunikacyjnych aglomeracji warszawskiej. Do rozwiązania tego problemu w żaden sposób nie przyczyni się przyspieszenie budowy kolejnego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy. Problemem pozostanie bowiem dojazd do obwodnicy. Wielu mieszkańców Piaseczna skarży się wręcz na zwiększenie korków, odkąd we wrześniu otwarto POW na odcinku do węzła Puławska. Rozwiązaniem nie jest również budowa trasy S8 na odcinku Salomea-Wolica, która odciąży Al. Krakowską.

Jedynym rozwiązaniem jest budowa tzw. Puławskiej bis, czyli trasy S7 (odcinek Warszawa-Grójec) ze szczególnym uwzględnieniem odcinka pomiędzy węzłami Lotnisko i Lesznowola. Z południowej obwodnicy Warszawy na wysokości Ursynowa (węzeł Lotnisko) bądź z ulicy Sasanki/Marynarskiej kierowcy będą mogli skorzystać z równoległej do ulicy Puławskiej, drogi ekspresowej S7 i wyjechać przez węzeł Zamienie (na wysokości ul. Karczunkowskiej) lub przez węzeł Lesznowola ( i dalej przez projektowaną obwodnicę Lesznowoli DW 721 w stronę Magdalenki i Piaseczna). Paradoksalnie udrożnienie tej trasy może spowodować, że zapotrzebowanie na jej przepustowość zmniejszy się, gdyż przedsiębiorcy będą chętniej lokowali tu swoje przedsiębiorstwa. W efekcie powstaną lokalne miejsca pracy i dostęp do usług, po które mieszkańcy nie będą musieli jeździć codziennie do stolicy. Według Badań przeprowadzonych przez GUS południe aglomeracji warszawskiej jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się częścią całej aglomeracji. Według prognoz do 2017 roku liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego zwiększy się aż o 25%. Gminy Piaseczno oraz Lesznowola wchodzące w skład tego powiatu zaliczane są do najbardziej perspektywicznych gmin aglomeracji, które mogłyby kształtować własny rynek pracy i usług. Ze względu na sytuację ekonomiczną oraz lokalizację w pobliżu największego w kraju lotniska, gminy powiatu piaseczyńskiego mają szansę na stanie się autonomicznym ośrodkiem biznesowo-usługowym z odpowiednim zapleczem mieszkalnym. W największych miastach europejskich od dawna z powodzeniem powstają takie satelitarne ośrodki biznesowe. Uważa się, że stymulowanie ich rozwoju jest warunkiem zrównoważonego rozwoju aglomeracji, komfortu życia mieszkańców, jak również poprawy komunikacji w całym mieście poprzez ograniczenie codziennego ruchu z „sypialni” do dzielnic centralnych. Warunkiem powstania takiego ośrodka jest jednak usprawnienie komunikacji z Warszawą (ze szczególnym uwzględnieniem lotniska odległego o zaledwie 7 km) oraz resztą kraju, co zapewniłaby budowa trasy S7.

OBWODNICA TAK, ALE NIE KOSZTEM S7

Warto zwrócić uwagę na to, że biorąc pod uwagę koszty budowy drogi w przeliczeniu na jeden pojazd wg prognozy ruchu na 2020 rok, droga S7(odcinek Warszawa- Grójec) jest jedną z najtańszych spośród planowanych dróg w Polsce. Wartość ta byłaby jeszcze niższa, gdyby zdecydowano się na budowę tylko najbardziej obciążonego ruchem odcinka do węzła Lesznowola (skrzyżowanie z planowaną drogą wojewódzką 721).

Odwołując się do argumentów, przywoływanych w kontekście przyspieszenia budowy POW, nie bez znaczenia jest fakt, że odcinek drogi S7 Warszawa- Grójec posiada już prawie 2 lata prawomocną decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (decyzja ważna jest 4 lata, w wyjątkowych sytuacjach można ja przedłużyć na kolejne 2). Oznacza to, że na tym etapie można rozpisać przetarg w systemie „Projektuj i Buduj”, a budowa mogłaby się rozpocząć już w 2014 roku. W przypadku odłożenia budowy na później cała procedura administracyjna musiałaby być przeprowadzona ponownie.

Projektowana krajowa droga ekspresowa S7 z Gdańska do Rabki, ma mieć 720 km długości i łączyć cztery aglomeracje trójmiejską, warszawską, kielecką i krakowską. Do tej pory wybudowano 264,2 km. Projekt odcinka S7 Warszawa-Grójec obejmuje 29 km, biegnących od węzła Lotnisko przy Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Grójec. Spośród rozważanych czterech wariantów przebiegu tego odcinka, do realizacji został wybrany wariant II, obejmujący następujące węzły: Zamienie (w miejscu skrzyżowania z ul. Karczunkowską), Lesznowola (za Nową Wolą, w miejscu przyszłego skrzyżowania z projektowaną drogą nr 721), Antoninów (w Woli Gołkowskiej, w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 01343), Złotokłos (w miejscowości Szczaki w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 01351), Tarczyn (w Grzywaczówce, w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 876), Tarczyn II (w miejscowości Kopana, w miejscu połączenia z istniejącą drogą nr 7). Od węzła "Tarczyn II" projektowana trasa biegnie po starym śladzie drogi nr 7. Końcem opracowania w Wariancie II jest włączenie dwujezdniowej drogi w miejsce przed węzłem "Grójec. Według przyjętego przez Radę Ministrów „Indykatywnego wykazu kluczowych i dużych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” planowany koszt budowy odcinka Warszawa-Grójec to 534,35 mln zł.

„TAK DLA S7" to obywatelska inicjatywa, której celem jest przyspieszenie realizacji drogi wylotowej z Warszawy – odcinka drogi S7 Warszawa-Grójec. Za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych oraz punktów stacjonarnych zbierane są podpisy pod petycją w tej sprawie. Do tej pory petycję poparło ponad 5800 osób. Inicjatywę wsparły również Samorządy Piaseczna, Radomia oraz Grójca. Dodatkowe informacje i możliwość poparcia petycji: www.takdlas7.pl
autor/źródło: Paulina Starzyńska-Wilbik

Napisz komentarz

Informacje25 października 2013, 00:00,

PI£KARSKA NIEDZIELA W GÓRZE KALWARII


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii zaprasza na piłkarską niedzielę w ramach Narodowego Dnia Sportu. Impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę 27 października 2013 roku w godzinach 14:00 - 18:30 na terenie Orlika w Górze Kalwarii. Zapraszamy na piłkarską niedzielę w Górze Kalwarii

PI£KARSKA NIEDZIELA W GÓRZE KALWARII

Piłkarska niedziela w Górze Kalwarii program:
14:-17:30 - mecze ostatniej kolejki Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Sportika
17:00 - pokazowy mecz najmłodszych adeptów Akademii Piłkarskiej "Korona" Góra Kalwaria
17:30 - decydujący mecz ALPN
18:30 - uroczyste zakończenie rozgrywek ALPN sezonu 2013
autor/źródło: Redakcja serwisu mieszkańców gminy Góra Kalwaria

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie