Informacje23 lutego 2017, 16:00,

XXIX sesja Rady Powiatu


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


XXIX sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek, 23 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5. Początek o godz. 16.00.

XXIX SESJA RADY POWIATU
 

Program sesji zawiera następujące sprawy:

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. przyjęcie projektu protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej położonych w obrębie Runów PGR, gm. Piaseczno,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji wzięcia w użyczenie pomieszczeń 
w budynku w Piasecznie przy ul. Staszica 19,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach – Łbiskach oraz w Statutach Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Domów Dzieci Nr 1, 2, 3 oraz 4” w Pęcherach – Łbiskach,
11. przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński za 2016 rok,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa 
w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Rewizyjnej,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Rewizyjnej,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
17. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
18. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
19. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXVII a XXIX sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
20. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
21. oświadczenia Radnych,
22. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
23. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje25 lutego 2017, 09:00,

Grupa spacerowa z psami na terenie Gminy Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Na terenie Gminy Piaseczno odbywać się będą spotkania spacerowe z psami. Masz psa? Chcesz zacząć z nim biegać? Najbliższe spotkanie odbędzie się 25 lutego 2017 roku. Organizatorem spotkań jest Osada Psów Północy. Zainteresowani udziałem proszeni są o kontakt pod numerem telefonu: 660- 693-307 Więcej informacji, można znaleźć na stronie facebook: https://www.facebook.com/OsadaPsowPolnocy

GRUPA SPACEROWA Z PSAMI NA TERENIE GMINY PIASECZNO

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie