Informacje29 marca 2015, 16:00,

Via Crucis koncert pasyjny Tarczyn


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


29 marca 2015 roku o godz. 16.00 zapraszamy do kościoła pw. Św. Mikołaja w Tarczynie na Koncert Pasyjny – VIA CRUCIS. Utwór ten składa się z rozważania 14 stacji Drogi Krzyżowej. VIA CRUCIS wykonuje klasyczny kwintet dęty (flet, obój, klarnet, waltornia, fagot), 2 solistów (sopran i tenor) oraz narrator. Ta muzyczna Droga Krzyżowa trwa ok. 60 min. Zarówno muzyka jak i tekst są bardzo przejmujące i piękne. To takie słowno-muzyczne rozważanie, które zapada głęboko w serce każdego człowieka. Muzykę do VIA CRUCIS skomponował młody, utalentowany kompozytor, dyrygent i aranżer, absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie – Tomasz Labuń. Tekst napisał poeta i aktor śp. Andrzej Krajewski. Serdecznie i gorąco polecamy to wzruszające i przejmujące dzieło.

Via Crucis koncert pasyjny Tarczyn

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=21&t=11015
Informacje31 marca 2015, 09:00,

VI Sesja Rady Gminy Lesznowola


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Lesznowola w dniu 31 marca 2015r. ( wtorek) o godz.9.00 Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.

Proponuje się następujący porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 06 lutego 2015 r. do 20 marca 2015 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie :
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2015- 2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015,
c) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piasecznie a Gminą Lesznowola w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2015r.
6. Przyjęcie Protokołu Nr V/R/2015 z dnia 17 lutego 2015r.
7. Oświadczenia , pytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad,

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie