Informacje20 kwietnia 2014, 00:00,

STOP BEZROBOCIU - CHCĘ PRACOWAĆ


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. w pokoju nr 13 będą przyjmowane wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu pt: Stop bezrobociu. Chcę pracować!, współfinansowanego z EFS w ramach POKL 6.1.3. Nabór dotyczy osób bezrobotnych spełniających przynajmniej jedną z niżej wymienionych kategorii: do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne (os. bezrobotne z orzeczeniem o niepełnosprawności), pozostałe osoby bezrobotne niekwalifikujące się do w/w grup. Zgodnie z założeniami projektu Stop bezrobociu. Chcę pracować!, który jest realizowany od 2008 r, osoba bezrobotna wsparcie finansowane w ramach projektu może otrzymać tylko raz. Złożenie wniosku nie oznacza, że osoba zostanie skierowana na szkolenie. Spośród złożonych w dniu 29.04.2014 r. wniosków 70 zostanie rozpatrzonych pozytywnie. Wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty złożenia.

STOP BEZROBOCIU - CHCĘ PRACOWAĆ

Przy kwalifikowaniu na szkolenia komisja będzie brała pod uwagę:
- brak kwalifikacji zawodowych, konieczność zmiany lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych,
- utrata zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
- brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
- uzasadnienie celowości szkolenia,
- zapotrzebowanie na rynku pracy na kwalifikacje, które wnioskodawca uzyska w wyniku ukończenia wskazanego szkolenia,
- realizację przez wnioskodawcę obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie 12 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności: 1.czy nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, innej formy aktywizacji bezr. 2.czy nie był pozbawiony statusu bezrobotnego/poszukującego pracy z powodu nie stawienia się w PUP w wyznaczonych terminach
- osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat korzystały ze wsparcia urzędu pracy będą brane pod uwagę w drugiej kolejności.

UWAGA: można złożyć tylko jeden wniosek na jedno szkolenie. Wnioski dostępne są na stronie www.puppiaseczno.com
autor/źródło: Redakcja
Tematy:

Napisz komentarz

Informacje21 kwietnia 2014, 00:00,

Przekonania w podświadomości kontra świadomość - Akademia Pozytywnego Myślenia


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Konstanciński Dom Kultury zaprasza na wykłady Akademii Pozytywnego Myślenia. Najbliższy wykład odbędzie się 23 kwietnia 2014 roku o godz. 18.00 w KDK Hugonówka przy ul. Mostowej 15, Konstancin-Jeziorna. Wstęp wolny. Zapraszamy na wykład Akademii nt.: Moje przekonania w podświadomości kontra moja świadomość, czyli co kieruje moim życiem? Prowadzenie: Jacek Galus (trener rozwoju osobistego).

Przekonania w podświadomości kontra świadomość - Akademia Pozytywnego Myślenia
autor/źródło: Redakcja serwisu mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie