Informacje13 kwietnia 2016, 19:55,

Rozwój terenów zieleni publicznej na terenie gminy Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Gmina Piaseczno realizuje program związany z pozyskiwaniem nowych terenów z przeznaczeniem pod zieleń miejską oraz modernizacją i rewitalizacją istniejących obiektów służących rekreacji i odpoczynkowi mieszkańców. Szereg działań tworzy przemyślany program, którego osią są cztery parki: park Miejski w centrum miasta, park Zachodni przy al. Róż, park Ogrodowa w Józefosławiu oraz Górki Szymona w Zalesiu Górnym, a także dwa ciągi spacerowe, które mają powstać etapowo wzdłuż kanału Jeziorki w mieście oraz Kanału Piaseczyńskiego w Józefosławiu. Zadania te mają swoje odzwierciedlenie zarówno w przygotowywanych koncepcjach i projektach, jak i w budżecie gminy, w którym na ten cel zarezerwowano kilka milionów złotych. Mieszkańcy wkrótce doczekają się też modernizacji skweru Kisiela obok Urzędu Miasta, który będzie zieloną alternatywą dla miejskiego rynku. Powstaną również całkiem nowe miejsca do spędzania wolnego czasu, jak choćby planowany skwer na rogu ulic Młynarskiej i Warszawskiej. Gmina nie poprzestaje jednak tylko na kluczowych zadaniach, wciąż uzupełniana i upiększana będzie zieleń miejska wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, powstaną nowe klomby i nasadzenia, modernizowana będzie też przestrzeń publiczna obok szkół, przedszkoli, urzędów czy obiektów sportowych.

ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY PIASECZNO

Park Miejski
Po latach niepewności i sporu toczącego się wokół własności parku wreszcie ruszają prace związane z jego rewitalizacją. Decyzją wojewody park został podzielony na dwie części, których własność przypadła gminie Piaseczno i powiatowi piaseczyńskiego. Na mocy porozumienia samorządy wydzierżawiły sobie nawzajem działki potrzebne do realizacji swoich zamierzeń i podzieliły się zadaniami do zrealizowania na tym obszarze. Część parku od strony ulicy Chyliczkowskiej zachowa swój sportowy charakter, powiat piaseczyński przygotuje tam nowe wielofunkcyjne boiska z syntetyczną nawierzchnią. Gmina wyremontuje stare trybuny, które będą obudowanym drewnem wielkim siedziskiem wśród zieleni i nadal będą miejscem spotkań dla młodzieży. W centralnej części parku gmina zamierza zlokalizować plac zabaw dla dzieci, z drewnianymi urządzeniami, oraz przenieść obok urządzenia do street workoutu, gdyż w ich obecnej lokalizacji powstanie nowe wejście do parku, z klombami i trawnikami. W parku zmodernizowane zostaną aleje, powstaną nowe nasadzenia, posadowione zostaną też nowe elementy małej architektury, ławki, kosze i latarnie. W związku z historycznym charakterem parku, który objęty jest ochroną konserwatorską, planuje się zachowanie oryginalnego układu jego alejek. Atrakcją samą w sobie, świadczącą o unikalności projektu, mogą być plany związane z umieszczeniem w parku galerii rzeźb światowej sławy artysty z Piaseczna, profesora Józefa Wilkonia. W kolejnym etapie przeprowadzona zostanie modernizacja terenu przy stawie oraz budowa mostku nad Kanałem Piaseczyńskim. Planowane jest również zainstalowanie systemu monitoringu, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie na tym terenie. Gmina składa właśnie dokumentację w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W wakacje możliwy jest przetarg na wykonawcę robót, które mogłyby się rozpocząć już po wakacjach.

Park Zachodni
Odnowę terenu zielonego przylegającego do osiedla Jedność podzielono na dwie części. W zeszłym roku gmina zrealizowała plac zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami sprawnościowymi dla dorosłych. Zaplanowano też nowy układ komunikacji z kostki brukowej, łączący się w jedną całość z drugą częścią parku, której budowa ruszy niebawem. Wszystkie niezbędne do budowy drugiej części parku dokumenty są już gotowe i wyłaniany jest właśnie generalny wykonawca robót. Budowa powinna rozpocząć się na początku maja, a prace zakończą się najprawdopodobniej z końcem lipca. Drugą część terenu zaplanowano jako część parkową przeznaczoną do wypoczynku. Na środku zaprojektowano ażurową altanę z ławeczkami, która będzie obsadzona pnącymi różami. Układ komunikacji będzie odwzorowaniem istniejących przedeptów. Przewidziano również utworzenie placyków wypoczynkowych dla seniorów, gdzie będą m.in. stoliki szachowe oraz urządzenia do rekreacji ruchowej. Altanę będą otaczać okręgi z nasadzeniami krzewów ozdobnych róż. W tej części przewidziano dekoracyjne, niskie oświetlenie wraz z monitoringiem. Całkowity koszt wykonania drugiej części parku wyniesie blisko 200 tys. zł.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY PIASECZNO

Górki Szymona
Górki Szymona zostały zrewitalizowane w 2014 roku. W zeszłym roku Wydział Utrzymania Terenów Publicznych przeprowadził inwentaryzację botaniczną tego obszaru, a w tym roku planowane jest wykonanie nasadzeń zgodnych z siedliskiem. – W miejscu usuniętych roślin pojawią się nowe krzewy, byliny, a także roślinność łąkowa i przybrzeżna, która naturalnie występuje na terenach o podobnym charakterze – tłumaczy Patrycja Zych z Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych. Na ten rok zaplanowano również rekultywację wydmy piaskowej. Prace będą miały na celu umocnienie zboczy wydmy poprzez wykonanie nasadzeń ochronnych, a tam, gdzie będzie to konieczne, zastosowane zostanie faszynowanie. Na terenie Górek Szymona zaplanowano również ustawienie nowej ścieżki edukacyjnej opisującej siedliska roślinne. W tym roku gmina zarezerwowała 70 tys. zł, co pozwoli przygotować niezbędną dokumentację i rozpocząć prace terenowe. Na placu „ogniskowym” pojawi się również nowa wiata rekreacyjna, której ustawienie planowane jest w ramach działań Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki.

Park Ogrodowa
W oddanym w zeszłym roku do użytku parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu gmina na bieżąco wykonuje prace pielęgnacyjne i nowe nasadzenia. W tym roku gmina planuje wykonać niezbędną dokumentacje projektową umożliwiającą ustawienie na terenie parku pawilonu gastronomicznego. Już wiosną ogłoszone zostanie stosowne zapytanie ofertowe, które wyłoni dostawcę i konkretny typ pawilonu. Zanim ten obiekt powstanie, planowane jest wprowadzenie rozwiązania zastępczego, które umożliwi wynajęcie części parku z przeznaczeniem na foodtruck, który zaoferuje odwiedzającym park drobne przekąski i lody.

ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY PIASECZNO

Skwer Kisiela
W tym roku gruntowną modernizację przejdzie skwer Kisiela obok Urzędu Miasta. Trwa właśnie procedura przetargowa dla inwestycji wartej ponad 10 mln zł. Głównym powodem przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i poprowadzenie dużych rurociągów pod placem, gdzie chowa się kanał Perełki. Niejako przy okazji zmodernizowany zostanie sam skwer, który zyska nowe oblicze. Projekt zakłada stworzenie w jego centralnej części lekko wyniesionej sceny o średnicy blisko jedenastu metrów oraz adaptację istniejących schodów na miejsca, które oprócz funkcji komunikacyjnej będą stanowić widownię dla stworzonego w ten sposób miniamfiteatru. Ozdobą sceny ma być centralnie umieszczona kaskada wodna połączona z niewielkim oczkiem otoczonym zielenią. Cała kaskada podświetlona będzie ciepłą barwą światła, które podkreślać będzie dodatkowo jej walory estetyczne. Na skwerze pojawią się również nowe nasadzenia roślinne. Przy alejkach staną stylowe latarnie, ławki typu parkowego i kosze na śmieci. Oświetlenie zostanie uzupełnione nowymi punktami świetlnymi umieszczonymi w posadzce.

Trakt nad Perełką
Na początku kwietnia gmina ogłosiła zapytanie ofertowe na stworzenie koncepcji wykonania ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż Kanału Piaseczyńskiego. Nowy trakt spacerowy planowany jest od ul. Żytniej (której przedłużenie będzie wykonane przy okazji budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II) do mostku nad Perełką, stanowiącego wejście do parku Miejskiego od strony ul. Prusa. Ten nowy, uroczy deptak będzie przecinał miasto na pół, tworząc pieszy ciąg komunikacyjny łączący wschodnią część miasta z zachodnią. Zapytanie nie narzuca zastosowania konkretnych rozwiązań, ale wymaga od projektanta zastosowania elementów małej architektury i uwzględnienia wykonania oświetlenia w taki sposób, aby można było spacerować również po zmierzchu. Na wykonanie dokumentacji gmina przewidziała kwotę 66 tys. zł. Koncepcja powinna być gotowa jesienią, a pierwszy etap prac łączących park ze skwerem Kisiela powinien wystartować na przełomie roku.

Skwer na rogu Młynarskiej i Warszawskiej
Na gminnej działce zlokalizowanej u zbiegu ulic Warszawskiej i Młynarskiej powstanie nowy skwer z zielenią, a w części bezpośrednio przylegającej do ulic przewidziano wybudowanie nowych miejsc parkingowych. Gmina planując nowe zagospodarowanie tego sporego terenu o powierzchni 5 tys. mkw., chce zachować układ istniejących przedeptów i na ich miejscu wybudować nowe alejki parkowe. W części centralnej planowane jest umieszczenie rzeźby, a na terenie wokół powstaną klomby z zielenią oraz elementy małej architektury. Nie zabraknie również miejsca do chwili relaksu na świeżym powietrzu, a dla lubiących słoneczne kąpiele przewidziano ustawienie leżaków parkowych. Obecnie gmina przystępuje do czyszczenia terenu. Na wiosnę zaplanowano wycinkę chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew. W wakacje planowana jest rozbiórka istniejących garaży. Równolegle do porządkowania terenu przygotowywana będzie dokumentacja budowlana, która wraz z niezbędnymi pozwoleniami powinna być gotowa jeszcze w tym roku. Prace rozpoczną się prawdopodobnie wiosną przyszłego roku.

Kanion kanału Jeziorki
Późną jesienią 2015 roku gmina Piaseczno przystąpiła do realizacji koncepcji zakładającej stworzenie wzdłuż rowu Jeziorki ciągu spacerowego połączonego miejscami rekreacyjnymi ulokowanymi u zbiegu głównych arterii komunikacyjnych Józefosławia. W pierwszym etapie zostanie zrealizowany projekt aranżacji przestrzeni u zbiegu ulic Julianowskiej i Cyraneczki. Realizacja tego zadania rozpoczęła się od aranżacji rejonu przylegającego do skrzyżowania. Jesienią 2015 roku wykonano już trejaże, a obecnie trwa ich obsadzanie pachnącymi odmianami pnączy. Dalsza realizacja zamierzeń projektowych zakłada wykonanie drewnianej platformy o wysokości 15 cm, na której ustawione zostaną ławki i donice z zielenią, a obok zostaną nasadzone niewielkie drzewa. Elementem wiążącym obie strony ul. Cyraneczki będzie drewniana pergola obsadzona pachnącymi pnączami, nad którą zawisną latarnie. Pod zadaszeniem pergoli będzie przebiegać ciąg pieszy i ścieżka. W drugim półroczu 2016 roku wykonany zostanie zbiornik retencyjny, który powstanie w rejonie skrzyżowania ulic Cyraneczki i Wilanowskiej. Koncepcja zakłada połączenie w tym miejscu funkcji technicznych zbiornika retencyjnego z aspektami rekreacji na świeżym powietrzu. Z jednej strony zbiornik ma ochronić gęsto zabudowane obszary osiedli mieszkaniowych od powodzi, z drugiej – być miejscem do wypoczynku. Projekt zakłada połączenie terenu zbiornika z ciągiem spacerowym. Zlokalizowany zostaniu tu również wybieg oraz urządzenie treningowe dla psów.

Zieleń w mieście
Równolegle z realizacją dużych projektów i odzyskiwaniem dla mieszkańców nowych obszarów zieleni prowadzone będą bieżące prace, mające na celu poprawę estetyki głównych ciągów komunikacyjnych w mieście oraz w sąsiedztwie obiektów publicznych. Na ulicach Puławskiej oraz Kościuszki, oprócz pielęgnacji klombów, wykonane zostaną nowe nasadzenia dębów kolumnowych w miejscu starych, chory drzew. Zrewitalizowana zostanie też zieleń osiedlowa przy ul. Fabrycznej, gdzie zostanie uporządkowany drzewostan i zostaną wykonane nasadzenia roślin ozdobnych przystosowanych do warunków miejskich. Planowane są też prace w okolicach dworca PKP, gdzie zostanie utwardzony teren przy planowanej kawiarni, zostaną ustawione rośliny w donicach, a będą usunięte stare, zagrażające bezpieczeństwu drzewa. Szpaler dwudziestu drzew alejowych został wykonany jeszcze jesienią w al. 3 Maja. W tym roku, po drugiej stronie drogi, zostanie przeprowadzona pielęgnacja koron drzew usytuowanych pod linią energetyczną.

Zieleń w sołectwach
Porządkowanie terenów publicznych ma również miejsce w innych miejscowości na terenie gminy. Większych prac można się spodziewać w Zalesiu Górnym, gdzie zostanie zmodernizowany bazarek przy ul. Pionierów, na którym powstaną wiaty handlowe. Po zakończeniu remontu dworca PKP, w porozumieniu z nadleśnictwem, zostanie wykonana pielęgnacja terenów bezpośrednio przylegających do stacji w Zalesiu Górnym. Przewidziana jest również realizacja placu Duszczyka w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Publicznych. Prace będą polegać na uporządkowaniu istniejącej zieleni, ustawieniu ławek i koszy na śmieci oraz wytyczeniu alejek. Ponadto będą porządkowane tereny rekreacyjne w Złotokłosie i Kamionce oraz aranżowana będzie zieleń na placu zabaw w Bobrowcu. Wydział Utrzymania Terenów Publicznych regularnie uzupełnia i doposaża przestrzeń publiczną w zakresie elementów małej architektury, na bieżąco reagując na potrzeby zgłaszane przez sołtysów poszczególnych miejscowości.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje13 kwietnia 2016, 12:24,

XV edycja konkursu Gmina Fair Play


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Samorządy pokażą, jak walczą o inwestorów. Najlepsze pomysły gmin na pozyskanie inwestycji już po raz 15. ocenią eksperci konkursu Gmina Fair Play. W tym roku szczególną uwagę zwrócą na gminy, które by pozyskać inwestorów, tworzą realne, długofalowe wizje rozwoju. Czas na zgłoszenia upływa 30 kwietnia.

XV edycja konkursu Gmina Fair Play

Konkurs „Gmina Fair Play” w tym roku z racji jubileuszu realizowany jest w odświeżonej formule pod hasłem „Samorząd z wizją”. Polskie gminy doszły do punktu, w którym zaczynają dostrzegać potrzebę zweryfikowania swoich długofalowych priorytetów, którym podporządkowane są plany strategiczne i dzięki którym rozwój gminy jest płynny i spójny, uwzględniający przyszłe wyzwania.

W tegorocznej edycji zbadamy m.in. czy polityka inwestycyjna pokrywa się z długofalowymi potrzebami gminy, czy założony plan jest realistyczny i w jakim stopni jego realizacja przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, poprawy warunków życia mieszkańców, zaspokajania ambicji zawodowych czy podnoszenia atrakcyjności regionu – zapowiada dr Mieczysław Bąk, przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej Konkursu.

XV edycja konkursu Gmina Fair Play

Rozwój z głową

Samorządy, które mają konkretną i perspektywiczną wizję swojego rozwoju, mogą się nią pochwalić przed całą Polską. Celem konkursu „Gmina Fair Play” jest docenienie tych polskich gmin, które potrafiły wypracować ambitną wizję stanu docelowego i ją realizują, które świadomie planują swój rozwój, a ich działania bazują na zrozumieniu potrzeb inwestora i społeczności lokalnej oraz wypracowaniu obopólnych korzyści.

Samorząd z wizją już na etapie planowania inwestycji dba, by jej pozytywne efekty były odczuwalne przez wiele lat, a powstała inwestycja była impulsem do dalszego rozwoju regionu – podkreśla dr Mieczysław Bąk.

Dotychczasowi laureaci konkursu to gminy, które na przestrzeni lat znacznie rozwinęły swoje standardy obsługi inwestorów. Na ich terenach zrealizowano lub realizuje się duże projekty, także kluczowe w skali regionu, czy inwestycje indywidualne wpływające na zwiększenie potencjału rozwojowego danej gminy. Co roku organizatorzy prezentują wyróżnione gminy potencjalnym inwestorom, m.in. podczas misji podczas misji gospodarczych organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą, przy której konkurs jest afiliowany.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią podczas uroczystej gali w Warszawie.

Przeczytaj też: Wakacyjna podróż z Kolejką Wąskotorową

XV edycja konkursu Gmina Fair Play

GMINY, KTÓRE JUŻ PRZYSTĄPIŁY DO KONKURSU:
mazowieckie: Gmina Wiskitki, Gmina Góra Kalwaria, Gmina Błonie, Gmina Brwinów, Gmina Tarczyn, Gmina Lesznowola
podkarpackie: Gmina Tryńcza, Gmina Brzozów
kujawsko-pomorskie: Gmina Płużnica
dolnośląskie: Gmina Międzylesie
wielkopolskie: Gmina Kleszczewo
łódzkie: Gmina Bełchatów, Gmina i Miasto Warta
lubuskie: Gmina Babimost

Więcej informacji o samorządach i jubileuszowej edycji konkursu na www.gmina.fairplay.pl Organizatorami konkursu są Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie