Informacje12 kwietnia 2018, 17:00,

Patagonia - Wojciech Lewandowski - Klub Podróżnika Konstancin-Jeziorna


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


12 kwietnia 2018 roku o godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie Klubu Podróżnika w Konstancinie - Patagonia. Gościem klubu będzie Wojciech Lewandowski, geograf (geoekolog), a także alpinista, podróżnik i autor książek. Miejsce: Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna. Wstęp wolny.

PATAGONIA - WOJCIECH LEWANDOWSKI - KLUB PODRÓŻNIKA KONSTANCIN-JEZIORNA

Patagonia zwana jest "krainą wiatru", "dalekim południem" czy, jak trafnie napisał Karol Darwin, "krainą, która rozszerza horyzont wyobraźni". Sprawdźmy trafność tych określeń, wędrując razem od Przylądka Horn, przez mityczne wyspy, niesamowite góry, fiordy i atlantyckie wybrzeże do półwyspu Valdes. Poznajmy niektóre z jej tajemnic.

Przeczytaj też: Trzy bilboardy za Ebbing Missouri w Kinie Plenerowym w Konstancinie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje12 kwietnia 2018, 07:30,

45. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

45. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek 12 kwietnia 2018 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

45. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Program sesji zawiera następujące sprawy
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie projektu protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4) przyjęcie projektu protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5) przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdania za rok 2017 z realizacji zadań i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego,
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20,
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach,
12) złożenie sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2017 rok, w tym informacji o uczestnictwie radnych w sesjach i posiedzeniach komisji w 2017 roku,
13) złożenie sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2017 rok,
14) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
15) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XLIV a XLV sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
16) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
17) oświadczenia Radnych,
18) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
19) zamknięcie sesji.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie