Informacje12 kwietnia 2018, 07:30,

45. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


45. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek 12 kwietnia 2018 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

45. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Program sesji zawiera następujące sprawy
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie projektu protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4) przyjęcie projektu protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5) przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdania za rok 2017 z realizacji zadań i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego,
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20,
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach,
12) złożenie sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2017 rok, w tym informacji o uczestnictwie radnych w sesjach i posiedzeniach komisji w 2017 roku,
13) złożenie sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2017 rok,
14) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
15) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XLIV a XLV sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
16) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
17) oświadczenia Radnych,
18) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
19) zamknięcie sesji.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje8 kwietnia 2018, 20:00,

Ankieta komunikacyjna powiat piaseczyński - prośba o wypełnienie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Jestem mieszkanką powiatu piaseczyńskiego i obecnie przygotowuję pracę magisterską na temat analizy układu komunikacyjnego pod kątem rozwoju powiatu piaseczyńskiego. W formie krótkiej, anonimowej ankiety chciałabym poznać opinię użytkowników dróg w powiecie, na temat stanu technicznego dróg, ich przepustowości oraz metod zapobiegania uciążliwym korkom. W związku z tym, zwracam się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1wuDz1Hb_7oZh7NR3C836NSd_eXlgMxRipk-n9Rwpp08

ANKIETA KOMUNIKACYJNA POWIAT PIASECZYŃSKI - PROŚBA O WYPEŁNIENIE

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc
Aleksandra Daszkiewicz

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie