Informacje18 października 2007, 00:00,

Informacje o Stowarzyszeniu Dobra Wola z Nowej Iwicznej


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Chcielibyśmy przybliżyć mieszkańcom powiatu piaseczyńskiego: Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie Dobra Wola, które zostało zarejestrowane w maju 2006 roku. Jednakże należy wspomnieć o zimowisku integracyjnym w styczniu 2006 roku oraz uruchomieniu cotygodniowych zajęć sportowo - rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i sprawnych mieszkańców naszego powiatu w zajęciach pod kontrolą rodziców i rehabilitantów uczestniczyło od 5 do 20 osób każdorazowo.

Od marca 2006 na terenie gminy Lesznowola podczas zebrań wiejskich przeprowadzono 10 pogadanek dotyczących potrzeb związanych z niepełnosprawnością. W maju 2006 nawiązano kontakt ze studentami APS w Warszawie troje studentów pracowało jako wolontariusze na turnusie letnim, dwoje odbywało praktyki wakacyjne. Od czerwca 2006 roku stowarzyszenie organizowało zbiórki publiczne na terenie powiatu piaseczyńskiego, podczas których zebrano łącznie 1500 zł. W czerwcu 2006 zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze w gminnych gimnazjach poświęcone zagadnieniu integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w których uczestniczyły 4 klasy (młodzież z tych klas pomagała jako wolontariusze podczas półkolonii Dobrej Woli).

Stowarzyszenie Dobra Wola

W sierpniu 2006 odbywały się półkolonie Dobrej Woli w zespole szkół w £azach, w których uczestniczyło 40-cioro dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu powiatu piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grójeckiego i Warszawy. Stowarzyszenie Dobra Wola, w porozumieniu ze starostwem piaseczyńskim zapewniło dowóz dzieci z terenu całego powiatu a na mocy zawartych porozumień każda gmina dofinansowała pobyt swoich dzieci na półkoloniach. Dzieci odbyły rejs po Wiśle, podróż kolejką wąskotorową do Runowa połączoną z integracyjnym ogniskiem, w którym wzięło udział 50-oro dzieci. We wrześniu zorganizowano z udziałem upośledzonych dzieci występy artystyczne podczas obchodów dni Lesznowoli.

W wrześniu 2006 stowarzyszenie zostało grantobiorcą kolejnej edycji programu działaj lokalnie ogłoszonego przez Akademię Rozwoju Filantropii na działania dotyczące budowania koalicji lokalnych w 2007 roku. 28 października, w zespole szkół w £azach odbyła się I Tataspartakiada, w której wzięły udział drużyny z ośrodków wychowawczych, Domów Pomocy Społecznej, Szkół Specjalnych, w imprezie uczestniczyło razem z wolontariuszami 150 osób z województwa mazowieckiego. W grudniu 2006 zorganizowano integracyjne spotkanie wigilijne z udziałem rodziców dzieci niepełnosprawnych, przedstawicieli władz samorządowych i lokalnych środowisk pracodawców, przedsiębiorców, mediów. (spotkanie przygotowali rodzice członkowie stowarzyszenia). W grudniu nawiązano kontakty z grupami rodziców o podobnych problemach z Ciechanowca woj. Podlaskie, Stowarzyszeniem Osób Chorych na Stwardnienie Guzowate z Gdyni.

W grudniu 2006 roku, Dobra Wola była partnerem Akademii Promocji Filmu podczas premiery filmu dla dzieci Wielka Wędrówka w premierze udział wzięły dzieci upośledzone umysłowo. W ciągu całego 2006 roku w lokalnych mediach ukazało się kilkanaście artykułów inspirowanych działaniami stowarzyszenia i poruszających problematykę radzenia sobie z trudnymi zagadnieniami niepełnosprawności najbliższych. Na początku 2007 roku 10-cioro upośledzonych dzieci wyjechało na zimowisko do Ciechanowca. Powołano do życia Stowarzyszenie Dobra Wola Ciechanowiec. 17 stycznia 2007 roku, w Hotelu Poniatowskim w £azach odbył się pierwszy bal charytatywny Dobrej Woli który zgromadził lokalne elity samorządowców, przedsiębiorców, artystów, lekarzy. W kwietniu stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego i w ciągu 2 tygodni pozyskało od darczyńców 2600 zł. Byliśmy uczestnikami rajdu organizowanego przez byłych żołnierzy AK Szlakiem naszej historii. W czerwcu Dobra Wola Lesznowola odwiedziła Dobrą Wolę Ciechanowiec z okazji Nocy Świętojańskiej. W sierpniu w półkoloniach Dobrej Woli wzięło udział ponad 50-cioro niepełnosprawnych dzieci z powiatu: piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grójeckiego i Warszawy.

We wrześniu powołano do życia Stowarzyszenie Dobra Wola Błonie. Podczas dni Lesznowoli stowarzyszenie częstowało własnego wyrobu ciastami i zupą z dyni. W dniu 13-X-2007 odbyła się II Tataspartakiada, w której udział wzięło ponad 400 osób: 12 drużyn, najwyższe władze powiatowe i gminne, przedstawiciele środowisk, akademickich, artystycznych, przedsiębiorcy, wolontariusze i mieszkańcy regionu. Stowarzyszenie aktualnie przeprowadza lekcje na terenie powiatu piaseczyńskiego przybliżające uczniom zjawisko niepełnosprawności. W najbliższym czasie zostanie uruchomiony teatr integracyjny, zaś w dalszej perspektywie Regionalne Centrum Wolontariatu. Dzięki powyższym działaniom rodzice niepełnosprawnych dzieci uwierzyli, że można podejmować skuteczne działania i być pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, zaś społeczeństwo coraz wyraźniej dostrzega naszą obecność.

Zainteresowała Ciebie informacja o Stowarzyszeniu Dobra Wola z Nowej Iwicznej i chciałbyś nas wesprzeć? Nasze konto: 19 8022 0000 0003 3444 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Lesznowoli. Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie. Dobra Wola Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000256560 NIP 123-108-21-80 05-500 Nowa Iwiczna, ul Modrzewiowa 3 telefon: 0602748816, (022) 7509549, adres e-mail: jzal@poczta.onet.pl
autor/źródło: Jacek Zalewski - Prezes Stowarzyszenia Dobra Wola www.dobrawola.org.pl

Napisz komentarz

Informacje13 października 2007, 00:00,

Wystawa malarstwa Moniki Pawłowskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Muzeum Regionalne w Piasecznie zaprasza na wystawę pasteli Moniki Pawłowskiej - Odkryłam dla siebie... Wernisaż wystawy malarstwa Moniki Pawłowskiej odbędzie się dziś, 13 października 2007 roku o godzinie 12:00 w sali Muzeum Regionalnego w Piasecznie. Wystawa malarstwa prezentowana będzie w godzinach pracy Muzeum, w terminie od 14 października do 4 listopada 2007 roku.

Monika Pawłowska od 2005 roku, należy do Grupy Piaseczno. Jest również członkiem Stowarzyszenia Twórców Sztuk Plastycznych "Triada", działającego przy Ośrodku Kultury w Konstancinie - Jeziornie. Ulubioną techniką Moniki Pawłowskiej, jest olej oraz suchy pastel, uprawia również akwarelę i akryl. Prace artystki cechuje ekspresja w pociągnięciach pędzla, wrażliwość na niuanse barwne i koncentracja na kolorze, który łączy z grą walorów. Głównym obszarem jej zainteresowań jest pejzaż, z którego czerpie inspirację z wyjazdów po całej Polsce i za granicę. Maluje również kwiaty i portrety.

Obrazy prezentuje na wystawach poplenerowych i zbiorowych. W październiku tego roku Monika Pawłowska, będzie brała udział w wystawie w Saint-Germain-en-Laye koło Paryża. Wystawa w Muzeum Regionalnym w Piasecznie: Odkryłam dla siebie..., jest jej pierwszą wystawą indywidualną. Podczas wystawy zostaną zaprezentowane prace wykonane techniką suchy pastel. Serdecznie zapraszamy na wystawę malarstwa Moniki Pawłowskiej w Piasecznie. Więcej informacji o Monice Pawłowskiej możecie przeczytać na jej stronie internetowej: www.monikapawlowska.pl
autor/źródło: Marcin Borkowski - redaktor serwisu powiat piaseczyński Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie