Informacje5 kwietnia 2012, 00:00,

Gimnazjalisto wybierz odpowiednią szkołę


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Nadchodzi czas, w którym dzisiejsi gimnazjaliści klas trzecich lada moment będą decydować, co dalej? Jaką obiorą ścieżkę kariery, jaką wybiorą szkołę, która w niedalekiej przyszłości powinna dać im zatrudnienie i pewność siebie na rynku pracy? Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na Mazowszu trwać będzie od 14 do 25 maja. Czasu jest, więc niewiele.

Zespół Szkół im. W. S. Reymonta w Konstancinie - Jeziornie

Zawody przyszłości

Wybór szkoły dla dzisiejszych gimnazjalistów nie może być oderwany od aktualnej sytuacji na rynku zatrudnienia. Należy dokładnie przeanalizować, co za kilka lat da zatrudnienie i godziwe wynagrodzenie. Specjaliści rynku pracy i doradcy zawodowi są zdania, że za parę lat najprędzej pracę znajdą: informatycy, teleinformatyce, elektrotechnicy, pracownicy nowych technologii oraz chemicy. Nadal będzie zapotrzebowanie na specjalistów branży samochodowej i budowlanej. Tu w lepszej sytuacji będą absolwenci techników i szkół zawodowych. Ci natomiast którzy zdecydują się na wybór Liceum Ogólnokształcącego już dziś powinni wiedzieć, jakie wybiorą studia. Ze względu na starzejące się społeczeństwo nie powinno być problemów z zatrudnieniem w branży związanej z opieką nad osobami starszymi tym samym także w gastronomii czy hotelarstwie. Zacierające się granice w Europie, coraz łatwiejsze przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi krajami, stosunkowo niedrogi transport powodują, że istotna będzie znajomość języków obcych, a szeroko rozumianej branży turystycznej wróży się ciągły rozwój, tym samym rosnące zatrudnienie. To właśnie w usługach będzie przyszłość większości zatrudnionych. Co do jednego wszyscy są zgodni, że każdy uczestnik rynku pracy powinien posiadać zdolność przekwalifikowania się, i to kilkukrotnego w ciągu całego życia. Nowe umiejętności, kwalifikacje, ciągłe doskonalenie będzie nieodzownym elementem naszego życia.

Najpierw poznaj siebie

Przed podjęciem decyzji o wyborze kandydat powinien odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące tego, w jakim zawodzie widzi się za kilka, kilkanaście lat. Mają przy tym znaczenie obecne zainteresowania, pasje oraz uzdolnienia, umiejętności gimnazjalisty, ale także temperament czy cechy natury społecznej. I to na ich podstawie należy obrać ścieżkę rozwoju zawodowego. Pomocą w jej określeniu zajmują się Ochotnicze Hufce Pracy. Można też udać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie gdzie doradca zawodowy przeprowadzi z kandydatem test predyspozycji zawodowych. W tym temacie pomocne będzie także Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piasecznie (najbliższe wolne terminy w maju). Także nauczyciel, wychowawca czy szkolny pedagog może być dobrym doradcą zawodowym. Na pewno w najlepszej sytuacji będą ci, którzy najwcześniej wyznaczą swoją drogę zawodową.

Jak wybrać odpowiednią szkołę?

Przed podjęciem decyzji o wyborze kandydat powinien dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Najlepszym rozwiązaniem jest udanie się do samej placówki, np. wtedy, kiedy organizuje ona dni otwarte (szczegóły poniżej). Może warto z grupą zainteresowany koleżanek i kolegów umówić się z dyrekcją szkoły na spotkanie w mniejszym gronie. Najważniejsze to zapytać o opinię uczniów, którzy do niej uczęszczają i na pewno chętnie przedstawią mocne i słabe strony swojej szkoły. Warto dokładnie poznać kierunki i warunki kształcenia, na jakim poziomie odbywa się choćby nauka języków obcych, jakich dokładnie naucza placówka i zapewne wiele innych, jak np. wyposażona jest pracownia komputerowa albo, jaką opinię cieszą się nauczyciele. Tu pomocne mogą okazać się strony internetowe, które są nie tylko źródłem wiedzy o szkole, ale także wizytówką poszczególnych placówek.

Ucz się w Powiecie piaseczyńskim

Na terenie naszego powiatu jest 10 szkół ponadgimnazjalnych. Siedem z nich prowadzi Powiat piaseczyński, trzy pozostałe należą do samorządów gminnych. Zachęcam do skorzystania z oferty Naszych szkół, które kształcą w wielu ciekawych oraz przyszłościowych kierunkach i robią to na wysokim poziomie. Wybór naszej, powiatowej placówki to także swego rodzaju postawa lokalnego patrioty. Większa liczba kandydatów podnosi poziom nauczania, pieniądze z subwencji oświatowej zostają w powiecie, a poza tym jest blisko, na miejscu i bezpiecznie. Uczmy się i płaćmy podatki tam gdzie mieszkamy, a będzie żyło się nam lepiej!

Placówki Powiatu Piaseczyńskiego

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych coraz bliżej. Poprosiłem te z naszego powiatu, by w 100 słowach zachęciły do wyboru swej oferty. Odpowiedziało dziewięć z dziesięciu placówek.

ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 2 IM. EMILII PLATER W PIASECZNIE (WWW.PLATEROWKA-SZKOLA.PL)

Placówka na rok szkolny 2012/2013 będzie prowadziła nabór do dwóch szkół: Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. W Liceum Ogólnokształcącym otwieramy dwie klasy: matematyczno-ekonomiczną i dziennikarsko-teatralną. W Technikum też otwieramy dwie klasy: w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. Zachęcamy do odwiedzenia szkoły w dniu otwartym 18 kwietnia (środa) o godz. 17.00 i zapoznania się z pełną ofertą oraz zmianami związanymi z wprowadzeniem nowej podstawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych. W tym dniu odbędzie się spotkanie z nauczycielami, starszymi kolegami, zobaczycie fragmenty zajęć warsztatowych i otrzymacie odpowiedź na każde pytanie. Jeżeli tylko macie zapał do nauki, to o resztę nie musicie się martwić.

LICEUM IM. KS. ZYGMUNTA SAJNY W GÓRZE KALWARII (WWW.LO.ZSOGORAKALWARIA.PL)

LO im. ks. Sajny jest szkołą, która preferuje w nauczaniu: kreatywność, umiejętność logicznego działania i indywidualny rozwój ucznia, zarówno w sferze przygotowania do matury, jak i działalności społecznej i zawodowej (zajęcia w Instytucie Problemów Jądrowych, muzeach, lekcje historii w języku angielskim, prowadzone przez naszych nauczycieli i uczniów). W nadchodzącym roku szkolnym proponujemy klasy pierwsze: z rozszerzonym angielskim i co najmniej dwoma przedmiotami z podanych: język polski, historia, WOS, geografia; z rozszerzonym angielskim i co najmniej dwoma przedmiotami z podanych: matematyka, fizyka, biologia, chemia. Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty 18 kwietnia o godz. 11.00. „W Sajnie jest fajnie”.

ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH IM. PPOR. E. GIERCZAK (WWW.ZSZGK.EDUPAGE.ORG)

Tylko u nas! Apetyczne zawody z przyszłością: kucharz, piekarz w Zasadniczej Szkole Zawodowej, oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w Technikum. Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, sprzyjającym kształceniu i wychowaniu młodzieży, gdzie umiejętności zdobywać będziesz podczas: zajęć praktycznych, odbywających się w naszych warsztatach szkolnych (dostosowanych do standardów UE) oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia (piekarz); praktyk zawodowych w renomowanych hotelach i restauracjach warszawskich, np. Jan III Sobieski, Marriott, Novotel, a także w trakcie spotkań z mistrzami i szefami kuchni. W tym roku szkoła w ramach projektu unijnego umożliwiła uczniom zdobycie umiejętności zawodowych na kursach: barmańskim, kelnerskim, carvingu i cateringu. Certyfikaty uzyskane przez uczniów umożliwią znalezienie atrakcyjnej pracy.

ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 1 W PIASECZNIE (WWW.ZS1PIASECZNO.PL)

Jesteśmy nowoczesną placówką oświatową o specyfice kształcenia technicznego. Naszym nadrzędnym celem jest rozwijanie indywidualnych potrzeb ucznia, jego zdolności i potencjału twórczego. Dostosowujemy potrzeby edukacyjne do zmieniającego się rynku pracy, uczymy nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności zastosowań jej w praktyce i działaniu. Zapewniamy naszym absolwentom wysoki poziom kształcenia. Gimnazjalisto, wybierając dalsze kształcenie, pamiętaj, że nasze Technikum to szkoła sukcesu o wysokich wynikach egzaminu maturalnego i wysokiej efektywności nauczania. Potwierdzają to rankingi techników w kraju i na Mazowszu. Przyjdź, spełnimy twoje oczekiwania.

ZESPÓ£ SZKÓ£ IM. W£ADYS£AWA STANIS£AWA REYMONTA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (WWW.ZSKJ.PL)

Jeżeli chcesz, by nauka w szkole była dla Ciebie cennym darem, a nie obowiązkiem, zapraszamy do I Liceum Ogólnokształcącego w Konstancinie-Jeziornie. Klasy o ukierunkowaniu językowym i humanistycznym – rozszerzony język angielski, drugi język do wyboru (hiszpański lub niemiecki) oraz dwa przedmioty do wyboru: historia, geografia, WOS, język polski, informatyka, biologia. Klasa o ukierunkowaniu matematycznym – rozszerzony język angielski, drugi język do wyboru (hiszpański lub niemiecki), dodatkowo dwa przedmioty: matematyka oraz informatyka, fizyka lub geografia. Interesuje Cię moda, stylizacja i wizaż? Mamy dla ciebie propozycję. Zadzwoń do nas! Telefon 22 756 42 81, kom. 790 593 305. Ty wybierz, a my przygotujemy Cię do matury.

ZESPÓ£ SZKÓ£ ROLNICZE CENTRUM KSZTA£CENIA USTAWICZNEGO W PIASECZNIE (WWW.ZSRCKU.COM.PL)

Wykorzystaj swój czas i potencjał, zdobądź ciekawy zawód w bezpłatnym Liceum i Technikum w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie. Oferujemy Ci Naukę w LO w klasach: menedżerskiej, służb ratowniczych i społecznej. Zajęcia są prowadzone przez ludzi z pasją, w ciekawy sposób. W Technikum kształcimy w zawodach: weterynaria, architektura krajobrazu, ogrodnik oraz hodowca koni. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie teoretyczne, bogatą bazę praktycznej nauki zawodu, w tym: ciągniki, maszyny, 10 koni, stajnię szkolną, urządzenia treningowe. Jako jedyna szkoła w Piasecznie dysponujemy komfortowym internatem (-dwu i -trzyosobowe pokoje w atrakcyjnej cenie). Zapraszamy na dzień otwarty 31 marca w godzinach od 10.00 do 13.00.

ZESPÓ£ SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH W TARCZYNIE (WWW.ZSPTARCZYN.REPUBLIKA.PL)

Kształcimy obecnie na kierunkach technik ekonomista i technik handlowiec. Oferujemy naszym uczniom: szkołę przyjazną, mało liczne klasy, naukę bez stresu w miłej atmosferze, stypendia dla najlepszych uczniów, wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia własnej firmy, solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz organizacje różnorodnych kursów: polskie i zagraniczne znaki pieniężne – kasjer walutowy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, obsługa kas fiskalnych, fakturowanie, płatnik, magazynier-logistyk i kurs samoobrony. Zapraszamy na dni otwarte 19 i 26 kwietnia.

ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH IM. MARSZA£KA F. BIELIńSKIEGO (WWW.ZSZ-GK.EDUPAGE.ORG)

Serdecznie zapraszamy do kształcenia ogólnokształcącego w ciekawych specjalnościach: ochrona granicy państwowej, administracja unijna oraz nowoczesne technologie informacyjne. Kontynuujemy wieloletnią tradycję kształcenia w technikach: ekonomicznym, budowlanym i urządzeń sanitarnych. Zachęcamy do nauki poszukiwanych i dobrze opłacanych zawodów: elektryk, elektromonter pojazdów mechanicznych, murarz-tynkarz, monter robót wykończeniowych, fryzjer i sprzedawca. Kształcenie zawodowe to większe szanse na rynku pracy! Zapewniamy bardzo dobre warunki kształcenia: nowoczesne klasopracownie, centrum multimedialne, obiekty sportowe, stołówka, ciekawe praktyki zawodowe. Gwarantujemy bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój w przyjaznej atmosferze, sukces w dalszym kształceniu i pracy. Dni otwarte 29 marca i 14 kwietnia – przyjdź, sprawdź! Posiadamy patronat naukowy Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie!

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. I DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W PIASECZNIE (WWW.LOPIASECZNO.WAW.PL)

100 procent absolwentów ze zdaną maturą! 7 klas o profilach dostosowanych do wymagań rekrutacyjnych najlepszych wyższych uczelni! 20 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych w ostatniej dekadzie! 56 osób wysoko wykształconej, doświadczonej kadry nauczycielskiej! 659 rozwijających swoje zainteresowania, wyjeżdżających na wycieczki i obozy naukowe, uczestniczących w spektaklach i spotkaniach z wybitnymi postaciami, aktywnie uczestniczących w lokalnym życiu towarzyskim uczniów LO przy Chyliczkowskiej. Razem 1000% normy.

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Piaseczyńskiego:

29.03 – ZSZ w Górze Kalwarii (10:00 – 14:00) /Budowlanka/
31.03 – ZSRCKU w Piasecznie (10 – 13)
14.04 – ZSZ w Górze Kalwarii (10 – 14) /Budowlanka/
18.04 – LO w Górze Kalwarii (11)
18.04 – ZS nr 2 w Piasecznie (17)
21.04 – ZSZ w Górze Kalwarii (10-13) /Gastronomiczna/
21.04 – LO w Piasecznie (9-11)
autor/źródło: Arkadiusz Strzyżewski - Radny Powiatu Piaseczyńskiego
Tematy:

Napisz komentarz

Informacje5 kwietnia 2012, 00:00,

Wiosenne Wietrzenie Szafy w Górze Kalwarii


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Ośrodek Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej, przy wsparciu OSP w Górze Kalwarii zapraszają mieszkańców do udziału w akcji zbiórki zalegającej w szafach odzieży i jednocześnie zachęcają do uczestnictwa w Kiermaszu, podczas którego będzie można wybrać coś dla siebie. Zbiórka odzieży odbędzie się w dniach 18 - 20 kwietnia (w godz. 15.00 - 19.00) w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Kalwarii przy ul. ks. Sajny 14. Natomiast kiermasz odbędzie się w sobotę 21 kwietnia w godz. 10.00 - 16.00, też w sali OSP.

WIOSENNE WIETRZENIE SZAFY W GÓRZE KALWARII
autor/źródło: Arkadiusz Strzyżewski

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie