Informacje9 czerwca 2018, 08:00,

Finałowy turniej Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet U-14


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


W dniach 6-10 czerwca 2018 roku odbędzie się finałowy turniej Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet U-14, podczas którego zagrają zawodniczki z klubu sportowego MUKS Piaseczno. Najlepsze młode koszykarki w kraju, rywalizować będą o miano najlepszej drużyny w Polsce. Turniej odbędzie się w hali w Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Szkolnej 14 w Piasecznie. Zapraszamy mieszkańców do kibicowania.

FINAŁOWY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W KOSZYKÓWCE KOBIET U-14

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

6.06.2018
10.00 MUKS POZNAN VS MKS KUSY SZCZECIN
12.30 UKS TRÓJKA ZYRARDÓW – UKS LA BASKET HUSSAR WARSZAWA
16:00 PTK ORTOMEDSPORT PABIANICE – KKS PRO-BASKET KUTNO
18:30 UKS BAT KARTUZY – MUKS PIASECZNO

7.06.2018
10.00 UKS LA BASKET HUSSAR WARSZAWA – MUKS POZNAN
12.30 MKS KUSY SZCZECIN – UKS TRÓJKA ZYRARDÓW
16:00 KKS PRO-BASKET KUTNO – UKS BAT KARTUZY
18:30 MUKS PIASECZNO – PTK ORTOMEDSPORT PABIANICE

8.06.2018
10.00 MKS KUSY SZCZECIN – UKS LA BASKET HUSSAR WARSZAWA
12.30 UKS TRÓJKA ZYRARDÓ – MUKS POZNAN
16:00 UKS BAT KARTUZY – PTK ORTOMEDSPORT PABIANICE
18:30 KKS PRO-BASKET KUTNO – MUKS PIASECZNO

9.06.2018
10.00 MECZ O 7 MIEJSCE A4 – B4
12.30 MECZ O 5 MIEJSCE B3 – A3

PÓŁFINAŁY
16.00 B2 – A1
18.30 A2 – B1

10.06.2018
10.00 MECZ O 3 MIEJSCE
POKONANY Z MECZU A2-B1 – POKONANY Z MECZU B2-A1
12.30 MECZ O 1 MIEJSCE
ZWYCIĘZCA Z MECZU A2-B1 – ZWYCIĘZCA Z MECZU B2-A1

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje13 czerwca 2018, 07:30,

48. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 czerwca 2017 roku o godz. 9:30 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.05.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2017:
9.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
9.2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
9.3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
9.4. dyskusja
9.5. odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
9.6. odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

10. Bieżące uchwały:
10.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 306.765,-zł
10.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 38.500,- zł
10.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 1.378.987,- zł
10.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 1.459.000,- zł
10.5.w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. rachunku dochodów samorządowych JB – CUW
10.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 39.966,- zł
10.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 6.586.496,- zł
10.8 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla jednostek OSP w Piasecznie
10.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 6600 zł dla OSP
10.10 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017r w sprawie WPF Gminy Piaseczno na lata 2018 – 2028
10.11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za rok 2017
10.12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2017
10.13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za 2017 rok
10.14 w sprawie skargi A.J. na odmowę przeniesienia przez Gminę Piaseczno ogrodzenia i bramy automatycznej skarżącego do nowej linii rozgraniczającej
10.15 w sprawie skargi R.W. na negatywne stanowisko Burmistrza M i G Piaseczno kwestii udostępnienia aplikacji modułu SDI i udzielenie odmowy w formie zwykłego stanowiska zamiast decyzji administracyjnej
10.16 W sprawie nadania nazwy SŁONECZNEJ POLANY ulicy położonej we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno.
10.17 w sprawie nadania nazwy PORANNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
10.18 w sprawie nadania nazwy MOZAIKOWA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
10.19 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonych w miejscowościach Józefosław i Julianów gm. Piaseczno, stanowiących ulicę Cyraneczki.
10.20 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej działki nr 63/4 obr. 20 położonej w Piasecznie przy ul. Zgoda.
10.21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 200/19 położonej w Głoskowie w gminie Piaseczno.
10.22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. ok. 240 m2, stanowiącego część działek ozn. nr 83/3, 89/90 obr. 33, położonych w Piasecznie przy ul. Gojawiczyńskiej
10.23 w sprawie wprowadzenia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.

11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie