Informacje2 lipca 2015, 20:00,

Czwartkowe Spotkanie Biegowe


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Jeśli zamiast zmieniać kanały w TV wolisz aktywne spędzanie czasu, to wpadnij w najbliższy czwartek 2 lipca 2015 roku o godz. 20.00 na Rynek Miejski w Piasecznie, gdzie odbędzie się Czwartkowe Spotkanie Biegowe. Bieg startuje spod fontanny, dystans około 13 km. Tempo wyznacza najwolniejszy uczestnik. Nigdzie nam się nie śpieszy. Gdy pogoda dopisuje, po biegu zdarza nam się zostać jeszcze chwilkę w pobliskiej knajpce aby uzupełnić utracone w biegu płyny. Także warto mieć ze sobą kilka zł na ten cel. UWAGA: Młodzież zapraszamy wyłącznie w towarzystwie pełnoletnich opiekunów. Grupa Piaseczno Running zaprasza!

Czwartkowe Spotkania Biegowe

Grupa Piaseczno Running zrzesza amatorów wspólnego biegania po Piasecznie i okolicach. Spotykamy się raz w tygodniu aby wspólnie, w konwersacyjnym tempie przebiec kilka km. Zbieramy ludzi, głównie mieszkańców Piaseczna i okolic, którzy mają ochotę na wspólne, rekreacyjne bieganie. Spotykamy się co czwartek, punktualnie o 20:00 w centralnym miejscu Piaseczna, przy fontannie. Stamtąd udajemy się gdzie oczy i nogi poniosą. Nie bijemy rekordów prędkości, nie rywalizujemy. To jest bieg towarzyski, w którym jest miejsce na pogawędki i wymianę doświadczeń, nie tylko biegowych.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Forum http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=32&t=3410&start=150
Informacje18 lipca 2015, 10:00,

Odjazdowy Bibliotekarz w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza wszystkich miłośników książek, bibliotek i rowerów na rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, który odbędzie się 18 lipca 2015 roku. Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja pasjonatów książek i rowerów organizowana po raz piąty. W 2014 roku rajdy zorganizowano w 241 miejscowościach, w których wzięło udział ponad 10 000 uczestników. W tym roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno dołączyła do akcji.

Odjazdowy Bibliotekarz w Piasecznie

Start o godzinie 10.00 spod Biblioteki na ul. Kościuszki 49. Podczas rajdu zaplanowano zwiedzanie Zalesia Dolnego oraz Zalesia Górnego, gdzie znajduje się meta. Uczestników czeka moc atrakcji: spotkanie z pisarką Martą Precht, krótka lekcja historii Zalesia Dolnego, „Szansa na sukces” – przeboje Walta Disneya, gra terenowa, bookcrossing – wymiana książek, gry i zabawy oraz ognisko. Zapisy na Odjazdowego Bibliotekarza do 10 lipca.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Odjazdowy Bibliotekarz w Piasecznie

Regulamin I-go rajdu rowerowego bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich miłośników książki, bibliotek i rowerów
Odjazdowy Bibliotekarz w Piasecznie. Regulamin określa zasady i warunki rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
I Organizator
- Organizatorem rajdu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno.
- Biblioteka przewiduje możliwość wspólnej organizacji rajdu z innymi podmiotami, w tym innymi organizacjami, firmami bądź osobami fizycznymi.
- Do opracowania trasy rajdu i jego poprowadzenia Biblioteki wyznaczają Kierownika Rajdu.
- Kierownik rajdu zadba o utrzymanie spokojnego, rekreacyjnego tempa przejazdu.
- W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych Kierownik Rajdu może zmienić trasę lub rozwiązać rajd, informując o tym uczestników.
- Przed rozpoczęciem rajdu uczestnikom zostaje podany nr telefonu komórkowego Kierownika Rajdu. Mogą się z nim komunikować w razie potrzeby (awaria sprzętu, zagubienie się czy wypadku). Kierownik rajdu podejmie wówczas odpowiednie działanie.
II Cele rajdu
- Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji,
- Popularyzacja czytelnictwa,
- Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska,
- Integracja środowiska bibliotekarskiego.
III Uczestnictwo
- Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne i dobrowolne.
- Każdy chętny zobowiązany jest do wpisania się na listę uczestników w siedzibie organizatora lub telefonicznie: 22 756 73 58
- Uczestniczyć mogą wszyscy chętni rowerzyści bez względu na przynależność do grona czytelników Biblioteki.
- Dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
IV Inne postanowienia
- Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom.
- Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie przejazdu lub po ukończeniu trasy.
- Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
- Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
- W rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
- Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu powinno być zgodne z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
- Uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.
8. Zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15. Odległość między kolumnami powinna wynosić minimum 200 metrów.
9. Każdą grupę prowadzą wyznaczeni przez Bibliotekę liderzy grupy (rozpoczynający i zamykający kolumnę), oni narzucają tempo jazdy, wybierają drogę i nie można ich wyprzedzać.
10. W trakcie rajdu jego organizator, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia grupowe uczestników do celów kronikarskich. Uczestnictwo w rajdzie oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach i filmach grupowych.

Ważne!
- Zabrania się noszenia oraz używania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji psychotropowych.
- Zabrania się udziału w rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
- Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
- Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać wykluczeni z udziału w imprezie.
- Uczestnictwo w rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu.
- Regulamin dostępny będzie na stronie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Regulamin zostanie odczytany w miejscu zbiórki przed rozpoczęciem rajdu.
- Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kierownika Rajdu.
Organizatorzy

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=6&t=11237

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie