Informacje18 lipca 2015, 10:00,

Odjazdowy Bibliotekarz w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza wszystkich miłośników książek, bibliotek i rowerów na rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, który odbędzie się 18 lipca 2015 roku. Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja pasjonatów książek i rowerów organizowana po raz piąty. W 2014 roku rajdy zorganizowano w 241 miejscowościach, w których wzięło udział ponad 10 000 uczestników. W tym roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno dołączyła do akcji.

Odjazdowy Bibliotekarz w Piasecznie

Start o godzinie 10.00 spod Biblioteki na ul. Kościuszki 49. Podczas rajdu zaplanowano zwiedzanie Zalesia Dolnego oraz Zalesia Górnego, gdzie znajduje się meta. Uczestników czeka moc atrakcji: spotkanie z pisarką Martą Precht, krótka lekcja historii Zalesia Dolnego, „Szansa na sukces” – przeboje Walta Disneya, gra terenowa, bookcrossing – wymiana książek, gry i zabawy oraz ognisko. Zapisy na Odjazdowego Bibliotekarza do 10 lipca.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Odjazdowy Bibliotekarz w Piasecznie

Regulamin I-go rajdu rowerowego bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich miłośników książki, bibliotek i rowerów
Odjazdowy Bibliotekarz w Piasecznie. Regulamin określa zasady i warunki rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
I Organizator
- Organizatorem rajdu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno.
- Biblioteka przewiduje możliwość wspólnej organizacji rajdu z innymi podmiotami, w tym innymi organizacjami, firmami bądź osobami fizycznymi.
- Do opracowania trasy rajdu i jego poprowadzenia Biblioteki wyznaczają Kierownika Rajdu.
- Kierownik rajdu zadba o utrzymanie spokojnego, rekreacyjnego tempa przejazdu.
- W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych Kierownik Rajdu może zmienić trasę lub rozwiązać rajd, informując o tym uczestników.
- Przed rozpoczęciem rajdu uczestnikom zostaje podany nr telefonu komórkowego Kierownika Rajdu. Mogą się z nim komunikować w razie potrzeby (awaria sprzętu, zagubienie się czy wypadku). Kierownik rajdu podejmie wówczas odpowiednie działanie.
II Cele rajdu
- Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji,
- Popularyzacja czytelnictwa,
- Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska,
- Integracja środowiska bibliotekarskiego.
III Uczestnictwo
- Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne i dobrowolne.
- Każdy chętny zobowiązany jest do wpisania się na listę uczestników w siedzibie organizatora lub telefonicznie: 22 756 73 58
- Uczestniczyć mogą wszyscy chętni rowerzyści bez względu na przynależność do grona czytelników Biblioteki.
- Dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
IV Inne postanowienia
- Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom.
- Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie przejazdu lub po ukończeniu trasy.
- Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
- Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
- W rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
- Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu powinno być zgodne z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
- Uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.
8. Zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15. Odległość między kolumnami powinna wynosić minimum 200 metrów.
9. Każdą grupę prowadzą wyznaczeni przez Bibliotekę liderzy grupy (rozpoczynający i zamykający kolumnę), oni narzucają tempo jazdy, wybierają drogę i nie można ich wyprzedzać.
10. W trakcie rajdu jego organizator, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia grupowe uczestników do celów kronikarskich. Uczestnictwo w rajdzie oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach i filmach grupowych.

Ważne!
- Zabrania się noszenia oraz używania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji psychotropowych.
- Zabrania się udziału w rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
- Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
- Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać wykluczeni z udziału w imprezie.
- Uczestnictwo w rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu.
- Regulamin dostępny będzie na stronie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Regulamin zostanie odczytany w miejscu zbiórki przed rozpoczęciem rajdu.
- Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kierownika Rajdu.
Organizatorzy

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=6&t=11237
Informacje2 lipca 2015, 10:00,

Spotkania z Pocztem Rycerskim herbu Fastolf na zamku w Czersku


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Do końca września 2015 roku w godzinach 8.00 - 20.00 zapraszamy na spotkania z Pocztem Rycerskim herbu Fastolf na zamku w Czersku. Miejsce: Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku. Chcesz zobaczyć, jak ludzie żyli, bawili się i walczyli w średniowieczu - zapraszamy od maja do końca września na zamek w Czersku!

Spotkania z Pocztem Rycerskim herbu Fastolf na zamku w Czersku

Trwa sezon weekendowych spotkań na zamku z żywym światem średniowiecza. W kolejne weekendy do końca września na czerskim zamku gospodarzyć będą damy i dworki, rycerze i słudzy tworzący społeczność Pocztu Rycerskiego herbu Fastlof. Są to rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Promocji i Odtwórstwa Kultury i Sportów Dawnych HANZA, którzy zajmują się odtwarzaniem i popularyzacją kultury średniowiecznej Polski i Europy. Jak sami mówią o sobie: „Chcemy przybliżać bogaty świat średniowiecza poprzez pokazy walk, strzelania z łuku, średniowieczne tańce, uczty, rozrywki dworskie (jak szachy średniowieczne) i plebejskie. Chętnie pokazujemy rycerskie i żołnierskie wyposażenie bojowe, a nasze stroje są wiernymi rekonstrukcjami tych z epoki, tworzonymi według oryginalnych wzorów”.

Spotkania z Pocztem Rycerskim herbu Fastolf na zamku w Czersku

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=9&t=2428&start=30

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie