Informacje7 listopada 2014, 22:11,

Chyliczki Dworskie zeszyt historyczny Ewy i Włodzimierza Bagieńskich


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Nakładem Biura Promocji i Informacji Gminy ukazał się kolejny zeszyt historyczny autorstwa piaseczyńskich historyków Państwa Ewy i Włodzimierza Bagieńskich. Wydawnictwo poświęcone jest Chyliczkom Dworskim – dawnemu majątkowi ziemskiemu, stanowiącemu dziś znaczną część centrum miasta Piaseczna, m.in. teren parku miejskiego. Dzięki pasji nieocenionych historyków Pani Ewy i Pana Włodzimierza Bagińskich – Honorowych Obywateli Piaseczna – odkrywać możemy kolejne, nieznane szerzej historie. W bogato ilustrowanym zeszycie przeczytamy m.in. o dworku w którym zatrzymywał się książę Józef Poniatowski oraz słynnej szkole Cecylii Plater-Zyberkówny, w której uczyła ona panny dobrego wychowania i gospodarności. Broszura, której skład graficzny opracowało Biuro Promocji i Informacji ukazała się w nakładzie 1000 egzemplarzy. Rozkolportowana zostanie ona m.in. w szkołach i bibliotekach. Dostępna jest również nieodpłatnie w Biurze Promocji i Informacji, pokój 96, III piętro, Urząd Miasta.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje13 listopada 2014, 10:00,

XLI Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

XLI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się w dniu 13 listopada 2014 roku (czwartek), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) głosowanie w sprawie propozycji do porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu,
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego,
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, położonej w miejscowości Głosków Letnisko,
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku będącym we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii,
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii,
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na rok 2015”,
10) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego z wyników kontroli w zakresie umów cywilnoprawnych zawartych w Starostwie w 2011 roku oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie,
11) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
12) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącą Rady Powiatu z prac Rady za okres między XL a XLI sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
13) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz interpelacje i zapytania radnych,
14) wnioski i oświadczenia radnych,
15) wystąpienia osób niebędących radnymi powiatu,
16) zamknięcie sesji.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie