Informacje18 marca 2015, 09:30,

6. Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że w dniu 18.03.2014 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 6 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z V sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 6.826.246,00 zł na wniosek ZEAS).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 150.000,00 zł na opracowanie projektu i budowy miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej na wniosek Wydz. IT).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 8.000,00 zł na wniosek Wydz. GO).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Chojnów na wniosek Ref. ZK).
9.5 W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
9.6 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2015 roku.
9.7 W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Piaseczyńskiego.
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 50.000,00 zł na rozszerzenie projektu Julianowskiej na wniosek Wydz. IT).
9.9 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.10 W sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 przy Alei Kasztanów 12.
9.11 W sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Głoskowie przy ul. Millenium 76.
9.12 w sprawie zmiany uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
9.13 W sprawie skargi Pani Teresy B. na kilkunastoletnią bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w wykonaniu zaleceń zawartych w aktach administracyjnych wydanych przez PINB Piaseczno.
9.14 W sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 7 kwietnia 2015r. do 30 czerwca 2015r.
9.15 W sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
9.16 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią Wojska Polskiego, od północy osią ulicy Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa osią ulicy Sienkiewicza.
9.17 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec. Część I.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy, usytuowany na parterze w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy, usytuowany w piwnicy w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ul. Warszawskiej 33 w Piasecznie.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr ewidencyjny 57, obręb 20, położonej w Piasecznie przy ul. Sierakowskiego.
9.22 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewidencyjnym 3/12, obręb 3, położonej w Piasecznie przy ul. Chabrów.(pow. 415m2)
9.23 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewidencyjnym 3/12, obręb 3, położonej w Piasecznie przy ul. Chabrów. (pow. 357m2)
9.24 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 411/5, położonej w Złotokłosie.
9.25 W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Piaseczyńskiego darowizny w formie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Głosków Letnisko.
9.26 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym wagi wozowej wraz z przyległym pomieszczeniem użytkowym, usytuowanej na targowisku miejskim w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 59.
9.27 W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2015 r.
9.28 W sprawie zmian w uchwale 842/XXX/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania.
9.29 W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
9.30 W sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej do Rady Oświatowej.
10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje9 marca 2015, 08:00,

Społeczna akcja sterylizacji psów z terenów wiejskich gminy Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

9 marca 2015 r. rusza akcja sterylizacji/kastracji psów z terenów wiejskich gminy Piaseczno. Akcja adresowana jest do każdego mieszkańca wsi, którego nie stać na sfinansowanie takiego zabiegu. Celem akcji jest ograniczenie bezdomności psów, edukacja prozdrowotna. Akcja finansowana jest ze środków uzyskanych z 1% podatku oraz darowizn lokalnych firm i osób prywatnych. Pomysłodawczynią i koordynatorem akcji jest Edyta Olesińska, którą wspierają Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundacja Karuna.

Skąd ten pomysł? Mieszkam w Runowie 10 lat, pomagam na miarę moich możliwości bezpańskim, porzuconym zwierzętom. Zdążę pomóc jednemu, pojawia się następny itd., nie sposób pomóc wszystkim, bo populacja zwierząt przewyższa liczbowo populację ludzi a niejednokrotnie pies czeka całe życie na adopcję, bo jest za brzydki, za stary bądź po prostu chory. Schroniska są przepełnione, dlatego warto pomóc czworonogom,by nie trafiały tam nasze pupile, bo przecież każde zwierzę porzucone miało kiedyś właściciela. Osoby chętne do współpracy(wyszukiwanie zwierząt, które potrzebują pomocy, edukacja mieszkańców,pomoc przy transporcie psów do lecznicy) proszone są o kontakt z Edytą Olesińską tel.500250535 Właściciel psa, który może opłacić sterylizację/kastrację może skorzystać z cen promocyjnych w czasie trwania akcji. Właściciel kota może również skorzystać z obniżonych cen.

Społeczna akcja sterylizacji psów z terenów wiejskich gminy Piaseczno

POZNAJ FAKTY I ODRZUĆ MITY dotyczące zabiegu sterylizacji Twojego towarzysza
TAK MÓWIĄ: Wysterylizowane psy i koty są bardziej chorowite.
TAK JEST NAPRAWDĘ: Wysterylizowane samce kotów żyją średnio o dwa lata dłużej niż nie poddane temu zabiegowi. Zachorowalność na pewne typy nowotworów złośliwych i podatność na infekcje, szczególnie dróg moczowych, spada u kotów i psów o 98%. Około 70% u suk i kotek, a 45% u psów i kocurów chorób wieku starszego to problemy dotyczące lub silnie powiązane z układem i narządami płciowymi, czyli przy ich braku - o tyle mniej chorują.

TAK MÓWIĄ: Doświadczenie porodu poprawia charakter samic.
TAK JEST NAPRAWDĘ: samice poddane sterylizacji przed ich pierwszą ciążą są mniej kapryśne i mniej zaczepne niż nie sterylizowane.

TAK MÓWIĄ: Osobowość psa lub kota zmieni się na gorsze po zabiegu.
TAK JEST NAPRAWDĘ: Jest dokładnie odwrotnie. Psy i koty poddane sterylizacji nie są zbyt skłonne do włóczęgi, wiążą się silniej ze swoimi ludzkimi opiekunami i mają mniej kłopotliwych nawyków, jak np. wdawanie się w bójki i opryskiwanie moczem swego terytorium.

TAK MÓWIĄ: Moje kocięta/szczeniaki są takie rozkoszne, łatwo znajdę dla nich dom.
TAK JEST NAPRAWDĘ: Smutna prawda jest taka, że chociaż małe zwierzaki są urocze, to nie wystarcza dla nich życzliwych i odpowiedzialnych domów. Połowa wszystkich urodzonych każdego roku psów i kotów umiera (i to nie tylko z przyczyn naturalnych), a znaczna część z tych, które miały mieć dom zasila i tak już liczne szeregi bezdomnych zwierzaków.

TAK MÓWIĄ: Sterylizacja jest nienaturalna. Nie powinniśmy ingerować w przebieg procesów naturalnych.
TAK JEST NAPRAWDĘ: Udomowione psy i koty są hodowane przez ludzi dla towarzystwa. Rozmnażamy te bezbronne stworzenia, po czym zabijamy miliony z nich każdego roku - to właśnie uznać należy za nienaturalne. Sterylizacja jest humanitarnym rozwiązaniem tego problemu.

TAK MÓWIĄ: Operacja sterylizacji jest ryzykowna.
TAK JEST NAPRAWDĘ: Zabiegi sterylizacji są bezpieczne i przeprowadzane przez lekarzy weterynarii rutynowo. Polegają na usunięciu fragmentów układu płciowego (rozrodczego) i mogą być dokonywane już na kilkumiesięcznych zwierzętach. Powrót do normalnej aktywności następuje po kilku dniach od zabiegu.

TAK MÓWIĄ: Zwierzęta po sterylizacji są ospałe i nie pilnują terenu.
TAK JEST NAPRAWDĘ: Ospałość może być skutkiem nadwagi (wina właściciela), instynkt obrony terytorium pozostaje bez zmiany, a zwierzęta sterylizowane nie odstąpią od pilnowania terenu mimo obecności suki w cieczce.
Edyta Olesińska

Przeczytaj też: Bartas Szymoniak trafił w gusta piaseczyńskiej publiczności [ZDJĘCIA]

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=10965

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie