Informacje12 marca 2008, 00:00,

Zły stan przejazdu kolejowego przy Jana Pawła Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Sebastian B. mieszkaniec Piaseczna (na naszym forum e-mieszkańców jako barman), zwrócił uwagę na bardzo zły stan przejazdu kolejowego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie. Przejeżdżając przez ten przejazd, codziennie ryzykuje uszkodzeniem swojego samochodu. W związku z tym, zainteresował się całą sprawą i dowiedział się, kto jest odpowiedzialny za przejazd i powinien go wyremontować. Sebastian stworzył wzór pisma, które należy wydrukować i wysłać do Polskich Linii Kolejowych Biura Dróg Kolejowych. Sprawa jest o tyle ważna, że przejazd kolejowy przy Jana Pawła, jest na prawdę w opłakanym stanie. Wielu mieszkańców Piaseczna, na pewno korzysta z tego przejazdu i im więcej osób wyśle do nich takie pismo, tym większe prawdopodobieństwo, że coś się w tej sprawie ruszy. Poniżej prezentujemy wzór pisma, który otrzymaliśmy od Sebastiana:

Jako mieszkaniec Piaseczna, w związku z fatalnym stanem przejazdu kolejowego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie proszę spowodowanie doprowadzenia w/w przejazdu do stanu użytkowania. Obecnie jest to bodaj najbardziej zdewastowane skrzyżowanie ulicy z torowiskiem, jaki kiedykolwiek widziałem. żeby przez nie przejechać nie ryzykując uszkodzenia zawieszenia pojazdu trzeba zwolnić, co najmniej do 2-3 kilometrów na godzinę. Bez wątpienia przejazd nadaje się do remontu. Z betonowych płyt, które znajdują się na przejeździe wystają metalowe druty, pręty z asfaltu wystają kamienie, a dziur i dołów nie sposób wyliczyć. Tak fatalny stan infrastruktury PKP zagraża bezpiecznemu ruchu drogowego ( dla osób i towarów).

Pragnę zwrócić uwagę na zapisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 16 poz. 94 z późń. zm.), a mianowicie na zapis art. 5 ust 1, który w sposób jednoznaczny mówi, iż zarządzanie infrastrukturą kolejową polega na budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej.

Zapisy art. 84 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 109 poz. 756 z późń. zm.) również mówi, iż kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny. Wystające metalowe pręty, dziury, doły stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników dróg. Przedmiotem ochrony jest tu bezpieczeństwo i sprawność ruchu drogowego uzależniona od należytego zabezpieczenia drogi, na której ruch się odbywa. Jest to, więc sprawa ochrony bezpieczeństwa i ważnego dla niego porządku na drogach. Zabronione zachowanie polega na nieoznaczeniu wbrew obowiązkowi, zgodnie z wymaganiami w sposób łatwo dostrzegalny, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym. Warunkiem odpowiedzialności jest okoliczność, że nieoznaczenie przeszkód, miejsc może zagrozić bezpieczeństwu ruchu. Art. 84 kodeksu wykroczeń prawidłowo i jasno określa zakres obowiązków gospodarza (administratora). Na przejeździe kolejowym nie powinno się znajdować nic, co groziłoby bezpieczeństwu ruchu drogowego lub ten ruch utrudniało. Podmiotem wykroczenia w tym przypadku jest przedstawiciel administracji przejazdu kolejowego, któremu przejazd podlega.

Należy również w tym miejscu zwrócić uwagę na art. 73 kodeksu wykroczeń, który jednoznacznie wyjaśnia, że "kto wbrew swemu obowiązkowi nie zawiadamia odpowiedniego organu lub osoby o wiadomym mu niebezpieczeństwie grożącym życiu lub zdrowiu człowieka albo mieniu w znacznych rozmiarach, podlega karze aresztu albo grzywny". Podmiotem czynu opisanego w art. 73 może być każda osoba, na której ciąży obowiązek zawiadamiania o określonym niebezpieczeństwie. Obowiązek taki spoczywa na każdym, kto określonym terenem zarządza, opiekuje się lub z jakiegokolwiek tytułu ma nad nim władztwo.

Reasumując powyższe wnoszę o spowodowanie podjęcia natychmiastowych skutecznych działań doprowadzenia przejazdu kolejowego w Piasecznie woj. mazowieckie przy ul. Jana Pawła II do stanu należytego i bezpiecznego użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem. Proszę również o informowanie mnie na bieżąco o prowadzonym remoncie.


Pismo w wersji elektronicznej, możecie pobrać po kliknięciu w link: wzór pisma (.doc) Zachęcamy Was do wysyłania powyższego pisma do Biura Dróg Kolejowych. Pismo można przesłać listownie pod wskazany adres: Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Dróg Kolejowych ul. Targowa 74 03-734 Warszawa, lub faxem: (022) 473-28-38. Liczymy na Wasze wsparcie! Dziękujemy! Wątek na naszym forum e-mieszkańców, który jest powiązany tematycznie: przejazd kolejowy na Jana Pawła w Piasecznie.
autor/źródło: Marcin Borkowski - redaktor serwisu powiat piaseczyński PIASECZNO
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje11 marca 2008, 00:00,

KIERMASZ WIELKANOCNY na Rynku Miejskim Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Miejsko Gminny Ośrodek Piaseczno oraz Muzeum Regionalne w Piasecznie organizują Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w Niedzielę Palmową 16 marca 2008 roku w godzinach od 9:30 do 14:30. Kiermasz Wielkanocny odbędzie się na Rynku Miejskim w Piasecznie (Pl. Piłsudskiego). Informację otrzymaliśmy od Katarzyny Hernik z piaseczyńskiego Ośrodka Kultury, w ramach naszej współpracy (współpracują z nami). Serdecznie zapraszamy na piaseczyński Kiermasz Wielkanocny.

KIERMASZ WIELKANOCNY NA RYNKU MIEJSKIM PIASECZNO

KIERMASZ WIELKANOCNY PIASECZNO PROGRAM 2008:
12:00-14:00 Mini Warsztaty (nauka robienia palm, pisanek, ozdób wielkanocnych).
12:20-12:30 życzenia Świąteczne Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz poczęstunek dla mieszkańców.
12:30-13:00 Występ zespołu ludowego.

Tradycyjnie na piaseczyńskim rynku rozstawione zostaną stoiska handlowe z pisankami, palmami wielkanocnymi, ozdobami świątecznymi, rękodziełem, wyrobami z wikliny czy domowymi wypiekami. Podczas kiermaszu prowadzone będę "mini - warsztaty" dla dzieci i młodzieży, podczas których można będzie własnoręcznie wykonać palmę wielkanocną, nauczyć się malowania pisanek, stworzyć ciekawe ozdoby wielkanocne, a także przygotować kartkę świąteczną. Dla najmłodszych zorganizowane zostaną konkursy - "zagadki wielkanocne". Jak co roku atrakcją Kiermaszu Wielkanocnego, będzie "stół wielkanocny" rozstawiony w centralnej części rynku i poczęstunek dla mieszkańców. Nowością w tym roku będzie występ miejscowego zespołu ludowego. Zdjęcia z ubiegłorocznego Kiermaszu Wielkanocnego możecie obejrzeć w kulturalnej galerii Ośrodka Kultury Piaseczno: www.kulturalni.pl Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny.
autor/źródło: Marcin Borkowski - redaktor serwisu powiat piaseczyński PIASECZNO
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie