Informacje8 lipca 2016, 20:23,

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Do organizacji pozarządowych działających w Gminie Piaseczno: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) do zadań własnych gminy należy m.in. współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.). Zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań publicznych, w wypracowywaniu sposobów wykonywania zadań publicznych przez właściwy organ administracji publicznej, a także w wykonywaniu tych zadań. Kierując się zasadą efektywności, organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji, dokonują wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji. Mając na względzie powyższe, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie zarysu harmonogramu i kosztów zadań, jakie Państwa organizacja zamierza realizować w roku 2017. Zachęcamy również do zapoznania się z Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 i przekazania na adres gminy Piaseczno swoich wniosków, spostrzeżeń lub nowych propozycji, które zdaniem Państwa powinny znaleźć się w Programie Współpracy z organizacjami w przyszłości.

GMINA PIASECZNO

Na odpowiedzi oczekuję do dnia 09.09.2016 r.

Wnioski i propozycje proszę kierować na adres:
Referat Spraw Społecznych
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Wszelkich informacji udzielają od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00:
- Pani Mirosława Goch, pok. 65 - pod nr tel. (0-22) 70-17-636
- Pan Tomasz Pośniak pok. 64 - pod nr tel. (0-22) 70-17-626

adres poczty elektronicznej:
goch@piaseczno.eu
posniak@piaseczno.eu
rss@piaseczno.eu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis

Przeczytaj też: Bartas Szymoniak trafił w gusta piaseczyńskiej publiczności [ZDJĘCIA]

Pełna treść zaproszenia w wersji PDF: zaproszenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Piaseczno (.pdf)

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje13 lipca 2016, 08:00,

Crossminton w Parku Zdrojowym


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Miłośników aktywności sportowych zapraszamy do Parku Zdrojowego. W każdy wtorek i piątek wakacji, będzie można spróbować swoich sił w crossmintonie - grze łączącej najciekawsze elementy tenisa, badmintona i squasha. Zajęcia są bezpłatne.

CROSSMINTON W PARKU ZDROJOWYM

Crossminton wcześniej nazywany speed badmintonem, wymyślony został w Niemczech. Ojcem chrzestnym gry jest Bill Brandes, wynalazca specjalnych aerodynamicznych lotek, do których później opracowano odpowiednie rakiety. Dzięki nim, lotki podczas gry mogą osiągać prędkość nawet do 290 km/h. Żeby zacząć grać w crossmintona wystarczą tylko chęci. Niezbędny sprzęt: rakietki oraz lotki zapewnia organizator zajęć - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Instruktor – Adam Grzegorzewski chętnym osobom, przybliży zasady gry. Do zabawy nie potrzeba żadnych siatek, słupków, czy też specjalnego kortu.

Zapraszamy do gry w crossmintona w każdy wtorek i piątek, lipca oraz sierpnia. Zajęcia odbywają się od 18.30 do 20.30, na trawie obok Konstancińskiego Domu Kultury Hugonówka. Udział bezpłatny. Zapraszamy na bezpłatne zajęcia!

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie