Informacje1 grudnia 2016, 06:00,

Zamknięcie ulicy Wilanowskiej w Józefosławiu


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Gmina Piaseczno informuje, że od dnia 1 grudnia 2016 r. nastąpi zamknięcie ulicy Wilanowskiej w Józefosławiu na odcinku od ul. Kameralnej do ul. Działkowej.

ZAMKNIĘCIE ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFOSŁAWIU

Zamknięcie odcinka ulicy spowodowane jest z rozpoczęciem budowy urządzeń infrastruktury podziemnej wykonywanych w ramach zadania "Budowa ulicy Wilanowskiej w Józefosławiu" (Zamknięcie nie dotyczy mieszkańców przedmiotowego odcinka ulicy – którym zostanie zapewniony dojazd do posesji).

Wszyscy pozostali uczestnicy ruchu kołowego zostaną skierowani objazdem, który poprowadzono ulicami : Cyraneczki, Ogrodowa i Działkowa. W związku z powyższym 1 grudnia 2016 r. zostaje wdrożony poniższy projekt czasowej organizacji ruchu.

Załącznik 1 - zamkniecie przy ul. Działkowej
Załącznik 2 - zamknięcie przy ul. Kameralnej
Załącznik 3
Załącznik 4

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje26 listopada 2016, 12:31,

Alejki iluminacje i monitoring w Parku Miejskim w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Jesienią ruszyły pierwsze prace związane z odnowieniem oblicza piaseczyńskiego Parku Miejskiego. Przetarg na realizację trzech zadań związanych z modernizacją parku został ogłoszony już w połowie wakacji. Jednak ze względu na pytania potencjalnych wykonawców rozstrzygnięto go dopiero w połowie września. Zamówienie zostało podzielone na trzy niezależne części. W wyniku procedur przetargowych zawarto umowy z wykonawcami jedynie w części pierwszej związanej z budową alejek parkowych oraz w części trzeciej zawierającej wykonanie oświetlenia i monitoringu parkowego. W części drugiej zawierającej elementy małej architektury przetarg unieważniono, gdyż złożone oferty znacznie przewyższały kwotę, którą gmina zarezerwowała na wykonanie tego zadania.

ALEJKI ILUMINACJE I MONITORING W PARKU MIEJSKIM W PIASECZNIE

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

– Obecnie w parku trwają prace budowlane przy rozbiórce istniejących elementów małej architektury, demontażu istniejących alejek i budowie nowych. Równolegle wykonywane są prace przygotowawcze do budowy linii elektrycznych zasilających elementy oświetleniowe parku – tłumaczy Patrycja Zych z Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych nadzorująca przebieg prac ze strony gminy. – Niezależnie od tego gmina niebawem ogłosi kolejny przetarg na pozostałe zadania rewaloryzacyjne – dodaje.

Jeśli procedura przetargowa się nie wydłuży, z końcem roku poznamy kolejnych wykonawców, którzy zrealizują zadania na:
– adaptację trybun,
– małą architekturę,
– gospodarkę drzewostanem wraz z pielęgnacją,
– nowe nasadzenia wraz z pielęgnacją,
– dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną na projektowany w parku plac zabaw.

Prace przy wykonywaniu tych zadań powinny ruszyć wiosną.

– Chcemy przywrócić funkcjonalność parku, tak aby stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców. Podzielimy go na strefę sportową, rekreacyjną, część dla najmłodszych z drewnianym placem zabaw oraz strefę relaksu i spokoju – wyjaśnia wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. – Chcielibyśmy też stworzyć markę tego miejsca. Mógłby to być np. bajkowy park z plenerowymi rzeźbami znanych artystów oraz galerią zewnętrzną. Prowadzimy wstępne rozmowy na ten temat z Józefem Wilkoniem, który jest honorowym obywatelem naszego miasta – dodaje I zastępca burmistrza.

ALEJKI ILUMINACJE I MONITORING W PARKU MIEJSKIM W PIASECZNIE

Rozbudowa sieci cieplnej

Równolegle do prac związanych ściśle z rewaloryzacją parku piaseczyńskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe wykonuje przyłącza cieplne do trzech budynków Starostwa Powiatowego oraz do budynku dawnej szkoły Cecylii Plater-Zyberkówny i do tzw. dworku Poniatówka. Prace ziemne zostały już wykonane i jak zapewnia PCU, wszystkie roboty budowlane zakończą się do końca listopada. Koszty związane z rozbudową sieci w całości zostaną pokryte z budżetu spółki i wyniosą blisko 300 tys. zł.

Budowa alejek parkowych

Rewaloryzację parku rozpoczęto od demontażu istniejących elementów wyposażenia parkowego. Usunięto betonowe i asfaltowe alejki, wykorytowano nawierzchnie żwirowe oraz usunięto stare płyty ażurowe. Zdemontowane zostały również istniejące schody od strony ul. Zgody oraz te usytuowane przy stawie. Usunięto blisko 500 m.b. krawężnika oraz zdemontowano elementy starego ogrodzenia. Obecnie trwa ponowne wytyczanie alejek parkowych oraz wykonywanie ich podbudowy. Nowy przebieg alejek w dużej części będzie pokrywał się z dotychczasowym, ale niektóre alejki zostaną poddane korektom. Z uwagi na równolegle prowadzone prace przy rozbudowie miejskiej sieci cieplnej oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne prace ziemne przy wykonywaniu alejek idą wolno – grunt stał się grząski i dodatkowo został rozjeżdżony przez ciężki sprzęt. Technologia wykonywania dalszych prac w dużym stopniu zależy od temperatury powietrza i wiąże się z brakiem opadów atmosferycznych. W związku z tym pierwotny termin wykonania alejek z połowy grudnia prawdopodobnie zostanie przesunięty.

ALEJKI ILUMINACJE I MONITORING W PARKU MIEJSKIM W PIASECZNIE

Oświetlenie i iluminacje

Wzdłuż alejek parkowych zostaną ustawione nowe słupy oświetleniowe, a na nich zamontowane będą stylowe oprawy oświetlenia ulicznego z LED-owym źródłem światła. Nowoczesne energooszczędne oprawy zawisną również przy boisku sportowym, którego budowę realizuje Starostwo Powiatowe. Pobliskie trybuny również będą podświetlone przez ustawione wokół jednometrowe słupki wyposażone w nowoczesne oprawy świetlne. W samym parku przewidziano też kilka obiektów, na których zostaną zamontowane iluminacje podkreślające ich piękno również po zmroku. Będą to przede wszystkim nowe obiekty, które staną w zrewitalizowanym parku, takie jak przestronna pergola, ale iluminacja obejmie także niektóre alejki parkowe, a nawet niektóre drzewa. Projekt parkowych instalacji elektrycznych przewiduje także dostosowanie parku do przyszłych imprez, które się tu tradycyjnie odbywają. W związku z tym przewidziano montaż specjalnego przyłącza przystosowanego do poboru dużych mocy elektrycznych.

Monitoring

Obok skrzynek sterujących oświetleniem pojawi się również szafa, w której znajdą się urządzenia obsługujące monitoring zamontowany w parku. Na słupach oświetleniowych zostanie zamontowanych łącznie 47 kamer, które zapewnią dozór przestrzeni parkowych zarówno w dzień, jak i w nocy. Monitoring będzie wykonany w technologii światłowodowej i docelowo ma być włączony do sieci miejskiego monitoringu, którego siedziba mieści się bezpośrednio w Komendzie Powiatowej Policji. Takie usytuowanie stanowiska dozoru zapewnia szybką reakcję służb na zaobserwowane przez kamery zdarzenia. Koniec prac związanych z realizacją pierwszego etapu rewaloryzacji Parku Miejskiego w Piasecznie przewidziany jest wiosną 2017 r. Łączny koszt realizacji alejek parkowych, instalacji elektrycznych i monitoringu to kwota blisko 1,4 mln zł.

UMiG Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie