Informacje10 września 2019, 13:43,

Za nami Narodowe Czytanie 2019

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja organizowana pod patronatem Prezydenta RP, której celem jest promowanie polskiej literatury. W tym roku w gminie Piaseczno akcja odbyła się w ogrodach filii w Zalesiu Górnym.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 9
Mieszkańcy czytali lektury wybrane przez parę prezydencką


We wspólne czytanie zaangażowali się pani burmistrz Hanna Kułakowska Michalak, pani dyrektor Sylwia Chojnacka – Tuzimek, aktorka Bernadeta Machała – Krzemińska, przedstawiciele różnych instytucji i stowarzyszeń – Mirosława Hołownia-Nowik Magda Kamińska, Łukasz Kamiński, Ewa Kozłowska, Danuta Kroc, Beata Pacewicz-Kulik, Ewa Stroińska oraz nasi czytelnicy – Maria Hicka, Monika Hicka, Dorota Gołębiewska,  Mateusz Gołębiewski, Magda Olszewska, Katarzyna Wilk, Marcin Wilk, Szymon Wilk.

autor/źródło: Biblioteka Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje10 września 2019, 13:30,

Unijny zastrzyk gotówki dla Piaseczna

Unijny zastrzyk gotówki dla Piaseczna

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych opublikowała listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 8
Kasa na edukację przedszkolną

Projekt Gminy Piaseczno „Piaseczyńskie przedszkolaki – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno” znalazł się na 9 miejscu i uzyskał dofinansowanie w kwocie 687 798,53 zł

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna, otrzyma łącznie na Mazowszu 27 wniosków .

Celem piaseczyńskiego projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej o 75 miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lata poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, organizacja zajęć dodatkowych dla 215 dzieci niwelujących deficyty rozwojowe, wzrost umiejętności poprzez wsparcie prawidłowego rozwoju oraz nabycie kompetencji zawodowych przez 12 nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia sal przedszkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych.

Przeczytaj też: Poznaj sploty piaseczyńskich historii

Projekt realizowany będzie w Przedszkolu nr 5 w Piasecznie wchodzącym w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piasecznie w Centrum Edukacyjno – Multimedialnym.

Kwota dofinansowania projektu z Unii Europejskiej to 687 798, 53 zł (sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 53/100).

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, Gmina Piaseczno, zobowiązana jest do podjęcia w sprawie, uchwały wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu.

Wyniki naboru:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialania-10-1-edukacja-ogolna-i-przedszkolna-poddzialanie-10-1-4-edukacja-przedszkolna-nr-rpma-10-01-04-ip-01-14-080-19/

Dotacja jest kolejną pozyskaną w ostatnim czasie na zadania realizowane w Centrum Edukacyjno- Multimedialnym. Pozyskano już środki z Urzędu Marszałkowskiego na teren zieleni przy CEMie, utworzenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piasecznie oraz z Ministerstwa Sportu na teren rekreacyjno – sportowy w ramach tworzenia Otwartych Stref Aktywności.

autor/źródło: Piaseczno.eu
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie