Informacje6 lipca 2016, 09:30,

XXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że w środę 6 lipca 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

XXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. przesunięcia środków w wys.
1.865.000,00 zł na przebudowę i modernizację budynku Starej Plebanii na rok 2017
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia dochodów i
wydatków o kwotę 50.000,00 zł na wniosek Wydziału GGG
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia dochodów z
tytułu wynajmu pomieszczeń oświatowych z przeznaczeniem na remonty
bieżące w poszczególnych placówkach
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmniejszenia wydatków o
kwotę 15.190,00 zł na wniosek Wydziału UTP
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia wydatków o
kwotę 95.000,00 zł na wniosek Biblioteki Publicznej
9.6 w sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.7 W sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie na Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie i nadania Statutu
9.8 W sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno
9.9 W sprawie sposobu wykonania uchwały Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków
9.10 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr 865/XXXI/2013 z dnia 20 luty 2013 dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska
9.11 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska
9.12 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru działek o nr ew. 25/3,26,25/8 i części działek nr ew. 15/6, 15/4, 25/16 z obrębu 3, o nr ew.1/5,1/6,1/7,19,20/7,20/8,20/3,21/3,21/4,22/2,22/1,23/3,23/4,23/5, i części działek nr ew. ¼, 18/12 z obrębu 8 oraz z obrębu Józefosław części działek nr ew. 154/12, 57/6,153,132/5,132/37,154/10
9.13 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska dla działek ozn. Nr ewid. 21/10 i 22/7
9.14 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r
9.15 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
9.16 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
9.17 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilawa w rejonie ulicy Kwitnącej
9.18 W sprawie nadania nazwy Magiczna ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki ozn. Nr ew. 25 obr. 27 położonej w Piasecznie na rzecz PWiK-a
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. Nr ewid. 63/6 obręb 19, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek gminnych położonych na terenie miasta Piaseczno
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje24 czerwca 2016, 18:05,

BEZPIECZNE WAKACJE 2016 PORADY


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Jak w każde wakacje dzieci wyruszają na kolonie i obozy, dorośli wyjeżdżają na urlopy, wiele osób wybiera aktywny wypoczynek nad wodą lub na górskich szlakach. Okres wakacji, to również czas dalekich podróży, co wiąże się ze wzmożonym ruchem autobusów i samochodów, które przewożą dzieci na letni wypoczynek. Częściej niż zwykle odwiedzane są kluby, puby i dyskoteki. Aby uchronić się przed niebezpieczeństwem i jego negatywnymi następstwami, warto przypomnieć sobie, czego należy się wystrzegać i na co zwracać szczególną uwagę, aby wakacje minęły bezpiecznie dostarczając tylko pozytywnych i niezapomnianych wrażeń.

BEZPIECZNE WAKACJE 2016

Apelujemy do dzieci i młodzieży o rozwagę, a do rodziców i opiekunów zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na to, co robią ich pociechy w czasie wolnym.

W każdy weekend (od piątku do niedzieli) policjanci będą kontrolowali główne ciągi komunikacyjne, wzmożone kontrole będą przeprowadzane na trasach wlotowych i wylotowych ze stolicy do miejsc wypoczynku:
> Płońska - droga nr 7 - ul. Pułkowa
> Legionowa - droga nr 61 - ul. Modlińska
> Radzymina - droga nr 8 - ul. Radzymińska
> Mińska Maz. - droga nr 2 – m. Zakręt
> Lublina - droga nr 17 - m. Zakręt
> Piaseczna - droga nr 723 - ul. Puławska
> Janek - droga nr 7 - Al. Krakowska
> Sochaczewa – droga nr 2 – ul. Połczyńska
> Poznania - autostrada A2

Nadzorem zostaną objęte ciągi komunikacyjne:
> Rejon Puszczy Kampinoskiej (ul. Górczewska, Arkuszowa)
> Rejon Zalewu Zegrzyńskiego (ul. Płochocińska)
> Rejon Lasów Celestynowskich (ul. Wał Miedzeszyński, Patriotów)
> kierunek Stanisławowa, droga nr 637 (ul. Cyrulików)
> kierunek Konstancina – Jeziornej (ul. Przyczółkowa)

Zanim wyjdziesz z domu i zamkniesz drzwi.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Złodziej nie ma wakacji. Dobrą praktyką jest, aby przed wyjazdem poprosić zaufaną osobę, np. sąsiada o zaopiekowanie się mieszkaniem. Czasami wystarczy wieczorem włączyć na chwilę światło, zabrać ze skrzynki pocztowej korespondencję oraz zebrać ulotki spod drzwi. Jeżeli nie możesz liczyć na taką pomoc, proponujemy:
> spisać numery fabryczne i markę sprzętu RTV i AGD,
> starannie zabezpieczyć przedmioty o dużej wartości, ważne dokumenty i gotówkę,
> dokładnie zamknąć wszystkie okna i drzwi,
> zakręcić dopływ gazu i wody, odłączyć niepotrzebne urządzenia elektryczne od zasilania.

Upewnij się, że przygotowałeś samochód do podróży.

Przed wyjazdem sprawdźmy stan techniczny samochodu. Wizyta w stacji diagnostycznej nie zajmie dużo czasu, a naprawienie ewentualnych drobnych usterek pozwoli bezpiecznie dojechać do miejsca wypoczynku. Zaplanujmy trasę przejazdu z uwzględnieniem przerw na odpoczynek, sprawdźmy aktualne informacje o remontach i budowach na wyznaczonej trasie. Koniecznie sprawdźmy ważność ubezpieczenia OC, wymagane wyposażenie oraz stan koła zapasowego, dopasujmy fotelik do sylwetki dziecka. Jeśli znajdziemy na to wszystko czas, unikniemy w podróży przykrych niespodzianek. Przed wyjazdem w trasę dobrze wypocznijmy.

BEZPIECZNE WAKACJE 2016

Zasady bezpiecznego pobytu nad wodą:
> korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych, ograniczonych bojami: żółtymi dla początkujących oraz czerwonymi dla zaawansowanych,
> przestrzegaj zasad regulaminu kąpieliska, stosuj się do zaleceń ratownika oraz znaków informacyjnych i ostrzegawczych,
> ubrania i rzeczy osobiste pozostawiaj pod opieką znanej Ci osoby,
> po dłuższym opalaniu się wchodź do wody powoli – szok termiczny może być przyczyną tragicznego w skutkach wypadku,
> po spożytym posiłku odpocznij przed kąpielą,
> przed skokiem do nieznanej wody zbadaj dno - korzeń, kamień, czy jakikolwiek przedmiot może spowodować groźny uraz kręgosłupa, > wzywaj pomoc wyłącznie w sytuacjach, kiedy rzeczywiście jest potrzebna,
> zwracaj uwagę na innych kąpiących się, którzy mogą potrzebować pomocy,
> w przypadku złego samopoczucia natychmiast wyjdź z wody,
> nigdy nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu,
> jeżeli pod Twoją opieką znajduje się młodsze rodzeństwo ani na chwilę nie spuszczaj go z oka – małe dzieci nigdy nie powinny kąpać się same.

Bezwzględnie zabrania się korzystania z kąpieliska, na którym wywieszona jest flaga koloru czerwonego!!! Planując wypoczynek nad wodą, zwróć uwagę na miejsca, które oznaczono jako Czarny Punkt Wodny, to miejsca gdzie występuje zwiększone niebezpieczeństwo utonięcia.

Dziecko na kolonii/obozie:
> sprawdź kto organizuje pobyt dziecka oraz czy posiada odpowiednie kwalifikacje,
> uczulaj i ostrzegaj dziecko przed kontaktami z osobami nowo poznanymi, które mogą okazać się niebezpieczne,
> uświadamiaj i ostrzegaj dziecko o niebezpieczeństwie, jakie niosą za sobą narkotyki, papierosy oraz alkohol pamiętając, że wakacje sprzyjają pierwszym kontaktom z nimi,
> przestrzegaj dziecko przed kontaktem ze zwierzętami, które mogą być nosicielami wścieklizny.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie