Informacje16 marca 2016, 09:30,

XIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że w środę 16 marca 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 1.050.000,00 zł na wniosek Wydz. INW).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 68.000,00 zł na wniosek Wydz. IT).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 15.336,00 zł z tyt. wpłaty niewykorzystanych w terminie środków niewygasających).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia wydatków o kwotę 3.193,00 zł zwiększenie wkładu własnego w projekcie „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego”).
9.5 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028
9.6 W sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wprowadzonego Uchwałą nr 297/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. (K.P. i T.P.)
9.7 W sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wprowadzonego Uchwałą nr 297/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. (W.Ł.)
9.8 W sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wprowadzonego Uchwałą nr 297/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. (R.G)
9.9 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w Gminie Piaseczno przyjętego uchwałą nr 1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r.
9.10 W sprawie rozpatrzenia wezwania Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 poz. 1515 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1030/XXXVI/2013 z 3.07.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów.
9.11 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1602/LIII/2014 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne – etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 395/XVII/2003 z dnia 04.12.2003r. dla obszaru działki nr ew. 908.
9.12 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Bąkówka.
9.13 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Baszkówka.
9.14 W sprawie wykupu przez Gminę Piaseczno działki nr 262/9 w Jazgarzewie
9.15 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 1/3, obr. 37, położonej w Piasecznie przy ul. Towarowej.
9.16 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości położonej we wsi Julianów gm. Piaseczno.
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 43, obręb 72, położonej w Piasecznie przy ul. 11 Listopada 59.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. ewid. 38, obr. 18, położonej w Piasecznie przy ul. Okulickiego i Armii Krajowej.
9.19 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu rzecz PGE Dystrybucja S.A.
9.20 W sprawie zmiany Uchwały Nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
9.21 W sprawie zmiany uchwały nr 464/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdego kryterium.
9.22 W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piaseczno w 2016 roku.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje11 marca 2016, 20:00,

W podróży poślubnej z bobrowieckim teatrem A CO TAM?


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

W Bobrowcu sala OSP ponownie zapełni się widzami. Miejscowy teatr amatorski „A CO TAM?” wystawia kolejne przedstawienie. Znów będzie do śmiechu, gdyż spektakl, podobnie jak poprzedni, to zabawna farsa.

Kilkanaścioro mieszkańców Bobrowca i okolic ukochało sobie teatr szczególnie mocno. Do tego stopnia, że od trzech lat tworzą zespół teatralny i zarazem zgraną grupę lubiących spędzać ze sobą czas znajomych. Są wśród nich ludzie rozmaitych zawodów, mamy i ojcowie wychowujący dzieci, studenci, a nawet uczniowie gimnazjum. Zapracowani i zaganiani, jak większość Polaków, potrafią znaleźć odrobinę czasu, by realizować swoje pasje i oderwać się od codziennych spraw. I chociaż przygotowanie spektaklu wymaga wysiłku, to jednak deklarują, że odpoczywają od codzienności wkraczając w świat sztuki. Regularne spotkania odbywają się od czasu do czasu w prywatnych domach, jednak większość z nich ma miejsce w budynku bobrowieckiej OSP. Tu odbywają się próby, przygotowywana jest scenografia oraz dopracowywane są szczegóły przedstawień. Tutaj wystawiane są sztuki.

W PODRÓŻY POŚLUBNEJ Z BOBROWIECKIM TEATREM A CO TAM?

Do tej pory teatr A CO TAM? wystawił dwie sztuki, w sumie 11 przedstawień. Każde z nich cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Nieduża sala zawsze pękała w szwach. Widzowie, wśród których jest wielu sąsiadów i znajomych aktorów, wciąż dopytują się o kolejne spektakle. „Podróż poślubna” to najnowsze przedstawienie, jakie przygotował teatr „A CO TAM?”. Spektakl, którego prapremiera odbędzie się 5 marca br., jest autorskim dziełem jednej z członkiń teatru, która sztukę napisała, wyreżyserowała oraz zagra w niej jedną z ról. Ania i Wiktor udają się w tytułową podróż poślubną, którą ufundowała im ciotka Tosia. Nie spodziewają się, że w pensjonacie, do którego jadą, czeka już na nich ciocia oraz… Max, który zdaniem Tosi jest lepszym kandydatem na partnera dla Ani. Spokojny dotąd pensjonat „Pod Amorem” stanie się miejscem intryg, spisków oraz niespodziewanych i zabawnych zwrotów akcji. Czy Tosi uda się intryga? Czy rozdzieli Anię i Wiktora? Sprawdźcie sami….

Terminy spektakli:
• 5 marca (sobota), godz. 17:30 oraz godz. 20:00,
• 6 marca (niedziela), godz. 17:00 oraz 19:30,
• 11 marca (piątek), godz. 20:00,
• 12 marca (sobota), godz. 17:30 oraz godz. 20:00,
• 13 marca (niedziela) godz. 19:00.

Przedstawienie odbędzie się w sali OSP w Bobrowcu, mieszczącej się przy ul. Mazowieckiej 23. Rezerwację oraz sprzedaż biletów prowadzi Monika Mazur, która zbiera zamówienia pod adresem moni.222@o2.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Cena biletu wynosi 12 PLN. Środki finansowe zebrane ze sprzedaży biletów, tak jak poprzednio, zostaną wykorzystane na stworzenie scenografii do kolejnego spektaklu. Serdecznie zapraszamy!

Jolanta Bylica

Przeczytaj też: Bartas Szymoniak trafił w gusta piaseczyńskiej publiczności [ZDJĘCIA]

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie