Informacje3 października 2015, 16:00,

Urodziny Baby Jagi - Jesienne Spotkanie z Teatrem Dziecięcym


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


3 października 2015 roku o godz. 16.00 zapraszamy na Jesienne Spotkanie z Teatrem Dziecięcym, w ramach którego będzie można obejrzeć spektakl pn.: Urodziny Baby Jagi - bajka w wykonaniu Janiny Borońskiej - Łągwa i Andrzeja Łągwa. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17. Informacja i rezerwacja biletów 22 71-57-962. Sprzedaż biletów w pok. 101 (I piętro) lub bezpośrednio przed bajką. Cena 5 zł za jedno przedstawienie. Zapraszamy na Jesienne Spotkanie z Teatrem Dziecięcym.

Urodziny Baby Jagi - Jesienne Spotkanie z Teatrem Dziecięcym

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=21&t=7330&start=15
Informacje30 września 2015, 20:22,

Publiczne Gimnazjum im. Izabeli i Bronisława Ryxów w Prażmowie w projekcie Misja Przyroda


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Publiczne Gimnazjum im. Izabeli i Bronisława Ryxów w Prażmowie weźmie udział w projekcie pn.: Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych. Trwają wyjazdy młodzieży w ramach projektu „Misja Przyroda. Zielone szkoły w parkach naro-dowych”. Od kwietnia do czerwca w bezpłatnych wycieczkach edukacyjnych do wszystkich parków narodowych wzięło już udział 3.600 uczniów ze 119 szkół podstawowych z całego kraju. A to był dopiero półmetek tegorocznej edycji projektu. We wrześniu i październiku do parków narodowych po wiedzę i przygodę wyjeżdżają kolejne grupy. Jesienią projekt jest realizowany we współpracy ze szkołami gimna-zjalnymi.

Publiczne Gimnazjum im. Izabeli i Bronisława Ryxów w Prażmowie w projekcie Misja Przyroda

Głównym celem „Misji Przyroda” jest budowanie wśród młodzieży wiejskiej świadomości i po-czucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju. W ramach zajęć uczniowie wcielają się w rolę odkrywców i badaczy, poznając przy tym walory przyrodnicze wybranego parku narodowego i jego najbliższej okolicy.

Do udziału w turnusie jesiennym zostało zakwalifikowane Publiczne Gimnazjum im. Izabeli i Bronisława Ryxów w Prażmowie. Podczas pięciodniowej bezpłatnej wycieczki dzieci będą poznawały walory przyrodnicze i kulturowe Kampinoskiego Parku Narodowego.

- Misja Przyroda to bardzo dobry projekt, który umożliwia dzieciom z małych miejscowości poznawanie najcenniejszych przyrodniczo zakątków Polski - mówi Małgorzata Wawrzyszuk, kierownik Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego. - To aktywna edukacja i najlepszy sposób nauki. Zajęcia z pracownikami parków narodowych pokazują, że przyroda może być pasją, a jej odkrywanie - świetnym sposobem spędzania czasu. Edukacji przyrodni-czej nigdy nie jest za dużo!

Dzięki atrakcyjnej formule programu, łączącej naukę, gry i zajęcia terenowe, uczniowie szyb-ciej i chętniej przyswajają wiedzę przyrodniczą. W I etapie programu wspólnie z nauczycielem wyruszają na wyprawę do parku narodowego, w którym, korzystając z doświadczenia i wiedzy pracowników parku oraz jego zasobów, uczestniczą w zajęciach terenowych i eksperymentach przyrodniczych. Jednocześnie, jako „reporterzy przyrody” każdego dnia zamieszczają swoje relacje na specjalnie dedykowanym profilu na Facebooku. Z najciekawszych wpisów powstaje gazetka „Misja Przyr(g)oda", która trafia do szkół w ramach podsumowania programu. Po po-wrocie do szkoły uczniowie realizują projekt, którego celem jest zaprezentowanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy.

Projekt „Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest realizowany przez Euro-pejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, organizację pozarządową, która pomaga zmieniać wize-runek wsi. Fundacja aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. „Misja Przyroda” jest projektem o zasięgu ogólnokrajowym, jest realizowa-ny we współpracy ze wszystkimi 23 parkami narodowymi. Łącznie w pięciodniowych wyjazdach weźmie udział 7.200 uczniów z ponad 200 szkół z całej Polski. We wcześniejszych edycjach projektu, które były realizowane w 2013 i 2014 roku w 10 parkach narodowych, wzięło udział łącznie ponad 1100 uczniów. W przekazywaniu wiedzy przyrodniczej Fundacja korzysta z zaso-bów Parków Narodowych oraz ich doświadczenia i metod badawczych.

Ciągle pokutuje dość powszechne przekonanie, że dzieci i młodzież ze wsi mają częstszy i łatwiejszy kontakt z przyrodą - mówi Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. - Nic bardziej mylnego. Na przykład na tak zwane „zielone szkoły” mło-dzi mieszkańcy wsi nie wyjeżdżają prawie wcale. Zresztą przeciętnie wycieczka szkolna w przypadku uczniów z małych miejscowości trwa jeden dzień. Podobnie rzecz ma się ze znajo-mością Parków Narodowych, które choć czasami są tuż za progiem, nie są znane. Potwierdziły to zresztą nasze doświadczenia już w ramach „Misji Przyroda” większość uczniów była w Parku Narodowym po raz pierwszy. Dlatego zdecydowaliśmy się zrealizować ten projekt: aby wzbu-dzić u młodych mieszkańców wsi poczucie dumy z otaczającej ich przyrody, rozbudzić zainteresowanie nią i dać możliwość poznać jej piękno i złożoność. Chcieliśmy też dać im możliwość wyjazdu na ciekawe, dobrze przygotowane i zorganizowane zajęcia. I chyba nam się udało.

Karolina Podyma - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Rozwoju Wsi Polskiej

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=16&t=11480

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie