Informacje28 stycznia 2017, 11:00,

Spotkania z prawnikiem w Górze Kalwarii - rozmowa o rozwodach


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii zaprasza na spotkania z prawnikiem. Najbliższe spotkanie odbędzie się 28 stycznia 2017 roku w godzinach 11:00 - 13:00. Miejsce: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ul. Ks. Sajny 2A.

SPOTKANIA Z PRAWNIKIEM W GÓRZE KALWARII

Harmonogram spotkań z prawnikiem:
28.01 - Rozwód - Czy to jedyne rozwiązanie? Rajska wizja małżeństwa, a rzeczywistość po ślubie.
25.02 - Czy relacja bez przemocy jest możliwa?
25.03 - Wpływ rozwodu na małoletnie dzieci.
22.04 - Niepokojące zachowania dziecka- czy to krok do diagnozy? Diagnoza i co dalej?
13.05 - Opieka nad dzieckiem po rozwodzie. Co to jest władza rodzicielska i komu przysługuje? Ingerencja we władzę rodzicielską.
24.06 - Rodzina zastępcza- prawa i obowiązki. Kto i kiedy może być opiekunem prawnym dziecka w rodzinie zastępczej.
23.09 - Trudne wybory, prawne możliwości, gdy w rodzinie pojawia się niepełnosprawność. Niepełnosprawność dziecka - jak zapobiec rozpadowi rodziny.
28.10 - Mediacje jako pierwszy krok w konflikcie rodzinnym.
21.11 - Spadek - błogosławieństwo czy przekleństwo.
09.12 - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

SPOTKANIA Z PRAWNIKIEM W GÓRZE KALWARII

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje26 stycznia 2017, 16:00,

XXVII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

XXVII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie projektu protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 30 lat części nieruchomości powiatu piaseczyńskiego położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20,
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego,
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
13) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
14) przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego w 2016 roku,
15) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku,
16) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
17) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXVI a XXVII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
18) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
19) oświadczenia Radnych,
20) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
21) zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.piaseczno.pl/public/?id=165265

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie