Popularny: 500 odsłonInformacje3 marca 2008, 00:00,

Rodzina Zastępcza - Centrum Pomocy Rodzinie Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego www.piaseczno.pl poinformowało, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie zaprasza wszystkie osoby pragnące stworzyć dom dzieciom pozbawionym trwale lub czasowo opieki rodzicielskiej. Centrum pomoże przygotować się do roli rodziny zaprzyjaźnionej, rodziny zastępczej lub zawodowej rodziny zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela również podstawowych informacji na temat organizowania zastępczych środowisk rodzinnych.

Przyjmując dziecko do rodziny zastępczej opiekunowie mają prawo do:
- uzyskania w miarę możliwości informacji o przyjmowanym dziecku, jego sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia, specyficznych potrzebach,
- reprezentowania dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym alimentów, renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego,
- kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej,
- wsparcia ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad przyjętym do rodziny dzieckiem,
- pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rodzina Zastępcza

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
- dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
- mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczeni we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
- wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
- nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
- mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
- uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
- odbyły szkolenie dla rodzin zastępczych i uzyskały zaświadczenie kwalifikacyjne; szkolenia są bezpłatne (uczestnicy ponoszą tylko koszty materiałów dydaktycznych).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 20
05-500 Piaseczno
tel.: (022) 750-60-17, lub 750-66-12
email: pcpr@piaseczno.pl
autor/źródło: Redaktorzy serwisu e-mieszkańców powiat piaseczyński PIASECZNO
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje4 marca 2008, 00:00,

Relacja z koncertu Pieśni Wielkopostnych w Starej Iwicznej


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

2 marca 2008 roku, w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej odbył się koncert Pieśni Wielkopostnych. Koncert to za dużo powiedziane, bo właściwie pieśni wielkopostne nie powinny być śpiewane na koncertach. Są przecież formą modlitwy. Ich początki związane są z procesjami pokutnymi, które odbywały się w Rzymie w IV w. Pieśni Wielkopostne są starsze od kolęd. W polskich kościołach rozbrzmiewały już w średniowieczu. Autorzy utworów zazwyczaj są anonimowi. Najczęściej wymienia się Władysława z Goleniowa, poetę średniowiecznego, lub księdza Wujka. Dzisiaj chętnie wracamy do tradycyjnych melodii, do pełnych wersji pieśni, do śpiewników Siedleckiego i Mioduszewskiego. Odnajdujemy w tych utworach głęboką treść. Z akompaniamentem Liry korbowej słowa nabierają szczególnego znaczenia, zapadają głęboko w duszy.

Koncert Wielkopostny Pieśni Wielkopostne Stara Iwiczna
kliknij, aby powiększyć zdjęcie

W trakcie niedzielnego spotkania zachęcaliśmy wszystkich do wspólnego śpiewania. Agata Harz i Remigiusz Hanaj przypomnieli pieśni: "Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie", "Lament Matki Boskiej", "Płaczcie Anieli" i "Witaj Matko uwielbiona". Wystąpił także, po raz pierwszy, zespół Towarzystwa Śpiewaczego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznowoli. Jest to nowo powstały zespół, który w krótkim czasie przygotował trzy utwory: "Jezusa Judasz przedał", "Krzyżu święty nade wszystko" i "Dobranoc głowo święta". Był to bardzo udany debiut. Mamy już zaproszenia na kolejne występy.

W przyszłości planujemy zorganizowanie kolejnych spotkań muzycznych, które będą miały formę wspólnego muzykowania. Będziemy wszystkim słuchaczom udostępniać teksty i zapraszać do wspólnego śpiewania.
autor/źródło: Aleksandra Gąsowska - Gminny Ośrodek Kultury Lesznowola
Tematy:Lesznowola

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie