Informacje23 lipca 2015, 19:02,

Oświadczenie Kolei Mazowieckich na temat działań podjętych ws. obowiązku umieszczania numeru pesel w legitymacjach uczniowskich


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Spółka Koleje Mazowieckie - KM, w związku z wejściem w życie 23 stycznia 2015 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23), w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych (MEN-I/50a/2) oraz wzór legitymacji szkolnej ucznia niepełnosprawnego (MEN-I/50a-N/2), a co za tym idzie wprowadzeniem wymogu wpisywania numeru PESEL w ww. dokumentach, podjęła szeroko zakrojoną akcję informacyjną wśród szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Od czasu nałożenia na uczniów obowiązku zamieszczania numeru PESEL w legitymacjach, do 31 maja 2015 r.

Oświadczenie Kolei Mazowieckich na temat działań podjętych ws. obowiązku umieszczania numeru pesel w legitymacjach uczniowskich

Koleje Mazowieckie podjęły następujące działania:
- kierownicy pociągów, kontrolerzy, kasjerzy odstępowali od wystawiania wezwań do zapłaty, zamiast tego informując uczniów o nowym obowiązku;
- informacja o obowiązku dopisania numeru PESEL została zamieszczona na stronie internetowej spółki KM oraz w gablotach informacyjnych, ponadto spółka wystąpiła do Urzędu Transportu Kolejowego z propozycją rozpowszechnienia stosownej informacji za pośrednictwem strony internetowej UTK;
- spółka wystosowała do szkół podstawowych, gimnazjów i liceów na Mazowszu pisma przypominające o obowiązku uzupełnienia legitymacji uczniowskich o numer PESEL.

Powyższe inicjatywy spółki, mające na uwadze przede wszystkim dobro uczniów, spotkały się z pochwałą i wdzięcznością Urzędu Transportu Kolejowego.

Należy podkreślić, że spółka „Koleje Mazowieckie - KM” posiada stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z marca br., w którym jednoznacznie stwierdza się, że legitymacja nieposiadająca dopisanego numeru PESEL jest legitymacją nieważną.

W trakcie kontroli prowadzonych od 1 czerwca br. okazało się, że mimo tak długiego okresu karencji, kiedy spółka odstępowała od wystawiania wezwań do zapłaty z tytułu braku numeru PESEL, a także tak szeroko zakrojonej akcji informacyjnej spółki KM, instytucje zobowiązane do dopełnienia obowiązku wynikającego z rozporządzenia MEN w dalszym ciągu nie dopełniły go. Postępowanie to skutkuje przykrymi konsekwencjami dla uczniów.

Wobec skali problemu, a także oporu instytucji zobowiązanych do podjęcia odpowiednich działań wynikających z ww. rozporządzenia, spółka „Koleje Mazowieckie - KM” podjęła decyzję o tym, by do 30 września 2015 r. przedłużyć akcję informacyjną, jednocześnie odstępując od wystawiania wezwań do zapłaty z tytułu braku numeru PESEL w legitymacjach.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Biuro Rzecznika Prasowego - "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje26 lipca 2015, 10:00,

Puchar Wisły 2015 w Narciarstwie Wodnym w Slalomie Góra Kalwaria


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Serdecznie zapraszam do udziału w zawodach sportowych - Puchar Wisły 2015 w Narciarstwie Wodnym w Slalomie. Zawody odbędą się 26 lipca 2015r. (niedziela) w rejonie tamy dojazdowej nad Wisłą w Górze Kalwarii. Program: godz. 10.30-11.00 - zapisy na plaży przy tamie, godz. 11.00 - rozpoczęcie nauki pływania oraz zawodów w narciarstwie wodnym w slalomie na torze narciarstwa wodnego ustawionym na rzece.

Puchar Wisły 2015 w Narciarstwie Wodnym w Slalomie Góra Kalwaria

Uwaga: wymagana zgoda rodziców lub opiekunów na udział dziecka w imprezie. Sprzęt sportowy i asekuracyjny zapewnia organizator. Udział w zawodach jest bezpłatny! Organizator: Sekcja Narciarstwa Wodnego „Vistula Góra Kalwaria” - Piaseczyńskie WOPR. Wsparcie finansowe: Gmina Góra Kalwaria.

Piotr Rytko - Sekcja Narciarstwa Wodnego VISTULA Góra Kalwaria

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=9&t=7071

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie