Informacje23 maja 2016, 16:00,

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji strategii dla gminy Góra Kalwaria


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


23 maja 2016 roku o godz. 16:00 zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji strategii dla gminy Góra Kalwaria. Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii. Zapraszamy! Szczegóły na poniższym plakacie:

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE AKTUALIZACJI STRATEGII DLA GMINY GÓRA KALWARIA

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje22 maja 2016, 17:39,

Konferencja na temat autyzmu


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

W środę, 18 maja w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa „Potrzeby edukacyjne uczniów ze spektrum autyzmu”, zorganizowana przez dyrekcję i radę pedagogiczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie.

KONFERENCJA NA TEMAT AUTYZMU

Konferencja, którą patronatem objął Starosta Piaseczyński, skierowana była do rodziców, nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Uczestników przywitała Katarzyna Paprocka, Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, która na wstępie podziękowała dyrektor oraz zespołowi terapeutycznemu SOSW za pomysł i przygotowanie spotkania. – Po zeszłorocznej konferencji wiem, że zapotrzebowanie jest olbrzymie. Wystarczy spojrzeć na liczbę osób, która się zapisuje i wykazuje chęć uczestnictwa – powiedziała Katarzyna Paprocka. – Wierzę, że wyniesiecie państwo stąd wiele cennych informacji i że znajdziecie tu odpowiedzi na wiele ważnych pytań – dodała.

KONFERENCJA NA TEMAT AUTYZMU

Następnie głos zabrała dyrektor SOSW Maria Zakościelna, która opowiedziała o pracy, problemach i największych sukcesach zarządzanego przez nią Ośrodka. – Jesteśmy po remoncie starej części Ośrodka, dzięki któremu mamy nowoczesne przystosowane do zajęć pracownie technologiczne. Staramy się stworzyć jak najbardziej przyjazną, ale przede wszystkim kompetentną w terapii i nauczaniu placówkę – powiedziała Maria Zakościelna.

Prelegentami byli doświadczeni specjaliści w terapii osób ze spektrum autyzmu, wieloletni pracownicy fundacji SYNAPSIS i OKNO działających na rzecz rodzin dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami. Magdalena Okrzasa, psycholog oraz prezes Fundacji na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO podzieliła się swoją wiedzą na temat wpływu zaburzeń sensorycznych na proces uczenia się. Urszula Gałka, dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SYNAPSIS, opowiedziała o znaczeniu strukturalizacji w procesie terapii i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu, a Anna Jadach, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej oraz specjalista w zakresie emisji i higieny głosu, przedstawiła najważniejsze problemy związane z kształtowaniem umiejętności społecznych osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera w środowisku szkolnym i domowym. Jednym z celów konferencji było podkreślenie znaczenia stworzenia przewidywalnego, zaplanowanego, dobrze zorganizowanego otoczenia do nauki.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

KONFERENCJA NA TEMAT AUTYZMU

Tematyka tegorocznej konferencji nawiązywała do najistotniejszych działań SOSW w zakresie edukacji i terapii ucznia z autyzmem. Warto podkreślić, że w piaseczyńskiej placówce z każdym rokiem wzrasta liczba uczniów, u których zdiagnozowano tego rodzaju zaburzenia.

Podczas konferencji otwarte były stoiska z pomocami dydaktycznymi do pracy z uczniem autystycznym.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem - wzięło w nim udział ponad 150 osób.

Autyzm dziecięcy jest całościowym zaburzeniem rozwojowym i stanowi poważne zaburzenie o podłożu neurobiologicznym. Na skutek działania różnorodnych czynników dochodzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Pierwsze niepokojące objawy widoczne są już u bardzo małych dzieci, najczęściej już w pierwszym roku życia. Jednak pełne ujawnienie się objawów następuje najczęściej pomiędzy drugim a trzecim rokiem życia. Autyzm objawia się zespołem głębokich, jakościowych zaburzeń w zachowaniu, opisywanych w trzech obszarach:
- trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych uniemożliwiające prawidłowe poznawanie świata i funkcjonowanie w społeczeństwie;
- specyficzne zaburzenia mowy lub jej brak;
- poważny deficyt wyobraźni, zdolności do twórczej, społecznej zabawy w dzieciństwie, a u osób dorosłych sztywność zachowań i zainteresowań oraz czynności stereotypowe.

KONFERENCJA NA TEMAT AUTYZMU

U osób z autyzmem występuje również szereg zaburzeń sensorycznych, jak nadwrażliwość wzrokowa, słuchowa, czy nadwrażliwość na dotyk, silne reakcje lękowe. Wszystkie te zaburzenia powodują poważne zaburzenia zachowania – natręctwa, zachowania destrukcyjne, agresję, autoagresję. Przy braku odpowiedniego postępowania terapeutycznego, prowadzą one najczęściej do długotrwałych hospitalizacji z zastosowaniem środków unieruchamiających, izolacji, braku możliwości kontynuacji edukacji, a wreszcie do wykluczenia społecznego. Prowadzone na świecie badania wskazują, że stale wzrasta odsetek dzieci z autyzmem wśród rodzących się dzieci. W Polsce według szacunków przyjmuje się, że na 10 000 narodzin przypada 20 dzieci dotkniętych autyzmem. Z szeregu najnowszych badań wynika, że w krajach o zaawansowanym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, autyzm staje się najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u dzieci.

W terapii autyzmu dziecięcego najważniejsza jest wcześnie postawiona diagnoza (2-3 rok życia) i systematyczne, długotrwałe wielospecjalistyczne postępowanie terapeutyczno-rehabilitacyjne.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie