Informacje8 lipca 2017, 17:00,

Koncert Mateusza Krautwursta w Konstancinie Jeziornie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


8 lipca 2017 roku o godz. 19.00 w Amfiteatrze, w Parku Zdrojowym w Konstancinie Jeziornie odbędzie się koncert Mateusza Krautwursta. Wstęp wolny.

KONCERT MATEUSZA KRAUTWURSTA W KONSTANCINIE JEZIORNIE

Mateusz Krautwurst finalista programu telewizyjnego The Voice of Poland to przede wszystkim jeden z najciekawszych muzyków młodego pokolenia. Podczas koncertu autorskiej muzyki zabrzmią m.in. utwory z płyt The Positive (2011) oraz Gdzieś Pomiędzy (2014). W tej muzyce swoboda pojawia się pomiędzy elegancją i luzem, jazzem i muzyką pop, nowoczesną produkcją i brzemieniem retro. Twórczość młodego artysty cechują polska fraza oraz fascynacje muzyką soul, takimi artystami jak Marvin Gaye czy D’angelo, The Roots, Beady Bell czy Robertem Glasperem. Mateusz Krautwurst wystąpi z towarzyszeniem wyjątkowych muzyków: Robert Skrzypiec (piano/ keys), Maciej Matysiak (kontrabas/bass), Artur Lipiński (perkusja).

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje5 lipca 2017, 18:25,

Segregacja śmieci w Gminie Piaseczno od 1 lipca 2017


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Gmina Piaseczno informuje, że pomimo wejścia w życie 1 lipca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 roku, poz. 19), w Gminie Piaseczno będą obowiązywały dotychczasowe zasady segregacji do grudnia 2018r., z uwagi na obowiązujące umowy z Wykonawcami odbierającymi odpady. Zgodnie z § 6 ust. 3 w/w Rozporządzenia, umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązujące w dniu wejścia w życie w/w rozporządzenia, które określają wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgody z rozporządzeniem, zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021r.

SEGREGACJA W GMINIE PIASECZNO OD 1 LIPCA 2017

W Gminie Piaseczno obowiązują następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Selektywne odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tego celu.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych i prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz worki do odbioru odpadów biodegradowalnych ma obowiązek zapewnić właściciel nieruchomości. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów „suchych” i szkła zapewnia Gmina Piaseczno.
3. Selektywna zbiórka odpadów odbywa się z podziałem na następujące frakcje:
a) Odpady surowcowe (tzw. „suche” gromadzone w przeźroczystych żółtych workach lub pojemnikach koloru żółtego): papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia
b) Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (gromadzone w przeźroczystych zielonych workach lub pojemnikach koloru zielonego)
c) Bioodpady i odpady zielone (gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub w przeźroczystych workach o pojemności max. 120 litrów dowolnego koloru z wyłączeniem koloru żółtego i zielonego). Zbiórka prowadzona jest w okresie od wiosny do jesieni (marzec – listopad).
d) Odpady zmieszane komunalne (gromadzone w opisanych pojemnikach lub kontenerach).

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do sposobu gromadzenia odpadów komunalnych, będziemy Państwa na bieżąco informować. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 736-29-83, 736-29-84, 736-29-85, 736-29-88 oraz na stronie internetowej: www.odpady.piaseczno.eu

Źródło: Gospodarka Odpadami - Segregacja w Gminie Piaseczno od 1 lipca 2017r. http://odpady.piaseczno.eu/segregacja-w-gminie-piaseczno-od-1-lipca-2017r/

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie