Informacje10 lipca 2013, 00:00,

FESTIWAL JAZZU TRADYCYJNEGO


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Konstanciński Dom Kultury zaprasza mieszkańców na I FESTIWAL JAZZU TRADYCYJNEGO, który odbędzie się w najbliższy weekend 13-14 lipca 2013 roku od godz. 16.00 w Amfiteatrze w Parku Zdrojowym. Festiwal Jazzu Tradycyjnego poświęcony będzie pamięci Louisa Armstronga i będzie można na nim usłyszeć zespoły: Rondo Jazzman z Konstancina-Jeziorny, Leliwa Jazz Band z Tarnowa, Five o'clock Orchestra z Częstochowy, Dixi Company z Poznania, J.K.S. Band z Rzeszowa i Old Timers z Warszawy. Zapraszamy na Festiwal Jazzu.

FESTIWAL JAZZU TRADYCYJNEGO

JazzZdrój Festiwal w Konstancinie program:

13 lipca 2013 roku
16.00 - Rondo Jazzmen (Konstancin-Jeziorna)
17.30 - Leliwa Jazz Band (Tarnów)
19.00 - Five o'clock Orchestra (Częstochowa)
14 lipca 2013 roku
16.00 - Dixi Company (Poznań)
17.30 - J.K.S. Band (Rzeszów)
19.00 - Old Timers (Warszawa)
autor/źródło: Marcin Borkowski - serwis mieszkańców gminy Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje10 lipca 2013, 00:00,

Złóż propozycje realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Konstancin-Jeziorna


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Do 31 sierpnia 2013 roku mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogą składać propozycje realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Najciekawsze przedsięwzięcia mogą liczyć na dofinansowanie. Do podziału jest 17 tys. zł. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że zgodnie z uchwałą nr 294/VI/26/2012 z 11 października 2012 r. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, do 31 sierpnia 2013 r. można składać wnioski o realizację zadania publicznego wymagające wsparcia finansowego z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna.

Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), które mają siedzibę na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Zadanie publiczne, które będzie przedmiotem wniosku, musi być zrealizowane do końca 2013 r. Środki finansowe do wykorzystania w ramach inicjatywy lokalnej wynoszą: 17.000 zł

Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32 (kancelaria, pokój nr 4), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej nie wymagające wsparcia finansowego można składać w dowolnym terminie.
autor/źródło: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie