Informacje26 listopada 2015, 18:00,

Debata o bezpieczeństwie w gminie Lesznowola


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Zapraszamy mieszkańców gminy Lesznowola do aktywnego udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 26 listopada 2015 roku o godz. 18.00 w budynku hotelu Książę Poniatowski w Łazach przy ul. Wąskiej 12B. Tematem spotkania będzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przemoc w rodzinie oraz bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych. Debata organizowana jest w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, jak również policyjnego programu zapobiegania przestępczości.

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE W GMINIE LESZNOWOLA

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”.

Debata społeczna ma na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

W związku z tym, 26 listopada o godz. 18.00 w budynku hotelu „ Książę Poniatowski” w Łazach przy ul. Wąskiej 12B odbędzie się spotkanie, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy.

Przeczytaj też: Czy woda w gminie Lesznowola jest bezpieczna do picia?

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=13&t=11616
Informacje25 listopada 2015, 21:47,

Kampania 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Każdego roku w dniu 25 listopada rozpoczyna się kampania: „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, którą zainicjowała w 1991 roku organizacja Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers w dniu oficjalnie uznanym przez ONZ Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet dla upamiętnienia zabójstwa sióstr Patrii, Minervy i Marii Teresy Mirabal w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. Kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada ogłoszonym jako Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Wybór tych dat ma na celu podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

KAMPANIA 16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Z uwagi na znaczenie problematyki przemocy w rodzinie w całym kraju prowadzone są działania przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podstawowa aktywność Policji dotyczy realizacji przez policjantów procedury „Niebieskiej Karty”, a gromadzone dane wskazują, że w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2015 roku policjanci wypełnili łącznie ponad 60 tysięcy formularzy „Niebieska karta – A”. Należy jednak podkreślić, że oprócz realizacji tej procedury jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju realizują również liczne programy oraz akcje profilaktyczne dotyczące tej problematyki, w tym również w okresie przypadającym na kampanię „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet”.

Każdego roku w dniu 25 listopada rozpoczyna się kampania: „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, którą zainicjowała w 1991 roku organizacja Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers w dniu oficjalnie uznanym przez ONZ Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet dla upamiętnienia zabójstwa sióstr Patrii, Minervy i Marii Teresy Mirabal w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. Kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada ogłoszonym jako Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Wybór tych dat ma na celu podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

KAMPANIA 16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Podczas trwania kampanii na dzień 6 grudnia przypada również m.in. Dzień Białej Wstążki upamiętniający rocznicę Masakry w Montrealu. Akcja została zapoczątkowana przez kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu, kiedy to w dniu 6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna postrzelił 24 kobiety i 4 mężczyzn. Tradycja noszenia białej wstążki narodziła się z kolei w 1991 roku. Noszenie jej, szczególnie przez mężczyzn, ma wyrażać ich sprzeciw wobec przemocy stosowanej wobec kobiet. Wstążka symbolizuje również osobiste zobowiązanie mężczyzny, że nigdy nie będzie stosował, akceptował lub milczał w kwestii przemocy, a często także jego zaangażowanie w działania podejmowane na rzecz ograniczania opisywanego problemu.

Komenda Powiatowa Policji Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie