Informacje5 stycznia 2018, 07:00,

Zima w mieście 2018 Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Gmina Piaseczno przygotowała nieodpłatną ofertę na spędzenie aktywnie zimowych ferii dla blisko tysiąca dzieci uczęszczających do szkół na naszym terenie. W czasie styczniowej przerwy w zajęciach szkolnych 10 placówek oświatowych z terenu gminy Piaseczno organizuje dla dzieci pozostających w domach aktywne spędzenie czasu w szkole. Wielu pracujących rodziców może mieć problem z organizacją opieki i zorganizowaniem atrakcji dziecku podczas swojego pobytu w pracy, półkolonie to dobre rozwiązanie, dzieci z chęcią spędzą czas z rówieśnikami podczas wyjazdów autokarowych i licznych konkursów odbywających się podczas ferii.

ZIMA W MIEŚCIE 2018 PIASECZNO

Gmina Piaseczno finansuje wypoczynek w zakresie transportu na wycieczkę oraz bilety wstępu jak i wynagrodzenia wychowawców i kierownika, a także materiały potrzebne do wszelakich zajęć plastycznych. Dyrektorzy szkół zadbają o poczęstunek i napoje a także o ciekawe gry i zabawy na świeżym powietrzu lub pod dachem na wypadek złej pogody.

Opiekę sprawować będą wychowawcy i kierownicy, czynni nauczyciele z piaseczyńskich szkół. Czas trwania wypoczynku to tydzień wybrany przez szkołę w okresie od 15 stycznia do 28 stycznia 2018 roku, z takiej formy wypoczynku może skorzystać ok. 1000 uczniów z gminnych szkół.

Koszt pobytu dziecka to jedynie kilka złotych dziennie przeznaczone na posiłek i napoje, wnoszone przez rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku do wybranej placówki. Gmina Piaseczno na akcję Zima w mieście przeznaczyła 150 tys. zł

UMiG Piaseczno

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje28 grudnia 2017, 11:00,

XXXVI sesja Rady Gminy Prażmów


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

SESJA RADY GMINY PRAŻMÓW

Porządek obrad:

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
  1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
  2. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok;
   1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
   2. odczytanie opinii i wniosków komisji,
   3. dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji,
   4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   5. dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
  3. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prażmów;
  4. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeziórko-Ustanówek;
  5. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi „Prażmów I” - etap I;
  6. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/327/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowy Prażmów część wschodnia i część wsi Zawodne;
  7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/191/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek i Ustanów – rejon PKP;
  8. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV.312.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola – etap I;
  9. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.98.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola;
  10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola – etap I;
  11. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  12. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
  13. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie;
  14. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV.306.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie: określenie wysokości opłat za wydanie warunków technicznych odbioru ścieków, uzgodnienie projektu technicznego i dokonanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego;
  15. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;
  16. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 20 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie