Informacje14 grudnia 2015, 19:17,

XV Sesja Rady Gminy Prażmów


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) zwołuję XV sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 17 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
4.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
4.2. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok;
4.2.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
4.2.2. odczytanie opinii i wniosków komisji,
4.2.3. dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji,
4.2.4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4.2.5. dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
4.3. w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów;
4.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ławki;
4.5. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Nowy Prażmów – etap I;
4.6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek i Ustanów – rejon PKP;
4.7. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=16&t=8073
Informacje21 grudnia 2015, 08:00,

AKCJA PODZIEL SIĘ MISIEM 2015


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Masz niepotrzebnego ładnego, fajnego misia? Albo inne czyste i niezniszczone zabawki, np. lalki, samochody, gry albo książki dla dzieci? Podziel się nimi. Po raz dziewiąty rusza przedświąteczna akcja Podziel się misiem. Szczegóły na poniższym plakacie:

AKCJA PODZIEL SIĘ MISIEM 2015

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=7&t=997&start=15

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie