Informacje2 maja 2016, 08:00,

Rozszerzony zakres działalności PSZOKu w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK powstał, aby umożliwić mieszkańcom gminy właściwe pozbywanie się problematycznych odpadów. PSZOK stanowi integralny element nowego systemu gospodarki odpadami. W Punkcie zlokalizowanym w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 przyjmowane są wyłącznie odpady, dostarczane przez mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno, posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

Rozszerzony zakres działalności PSZOKu w Piasecznie

Do punktu można oddać odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych. Dodatkowo do PSZOK-u mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać odpady zielone.

Od 1 maja 2016 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piasecznie rozszerzy zakres swojej działalności. Mieszkańcy Gminy Piaseczno będą teraz mogli nieodpłatnie przekazać do punktu odpady takie jak papa i gonty bitumiczne, czy też styropian budowlany i wełna mineralna. Do tej pory odpady te były przyjmowane odpłatnie wg cennika 2,00 zł za kg. Jednocześnie PSZOK będzie przyjmował okna wraz z ramami – szyby zostaną oddzielone od ram na miejscu, przez obsługę PSZOK. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli bezpiecznie pozbyć się okien, a obsługa punktu we właściwy sposób posegreguje odpady. Kolejnym udogodnieniem wprowadzonym dla mieszkańców jest przyjmowanie gałęzi w wielkości powyżej 1 m.

Wpisując się w politykę ekologiczną kraju w zakresie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Technicznej został utworzony punkt, w którym mieszkańcy mogą pozostawić przedmioty przeznaczone do ponownego użycia. Można w nim pozostawić stare lecz wciąż działające sprzęty, meble, zabawki, książki itp., które mogą zostać użyte przez innych. Do punktu przyjmowane są rzeczy sprawne, czyste i nie posiadające uszkodzeń stwarzających zagrożenie czy też niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia innych. Niektórzy z nas mają w domach rzeczy wciąż w dobrym stanie, które z jakiś powodów są już nam niepotrzebne, ale żal jest ich wyrzucać. Teraz będzie można oddać je do punktu, tak aby ktoś inny mógł je wykorzystać na swoje potrzeby.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku prowadzenia na terenie nieruchomości prac remontowo – budowlanych, powstałe odpady tj.: gruz budowlany, styropian, papa powinny zostać zabrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą usługę. Do PSZOK przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie przyjmowane są wyłącznie odpady remontowo – budowlane powstałe w wyniku prowadzenia przez mieszkańca drobnych prac remontowo – budowlanych.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00 oraz w soboty w godz. 9.00 - 17.00.

Mieszkańcy, którzy oddają odpady mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje29 kwietnia 2016, 09:00,

Mała Syrenka - konkurs recytatorski przedszkolaków i uczniów klas 0 z gminy Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

29 kwietnia 2016 roku od godz. 9:00 odbędzie się konkurs recytatorski przedszkolaków i uczniów klas 0 z gminy Piaseczno pn.: Mała Syrenka. Centrum Kultury w Piasecznie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i UMiG Piaseczno informuje, że wydarzenie odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 49 odbędzie się drugi Konkurs Recytatorski Mała Syrenka. Impreza pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Zapraszamy.

MAŁA SYRENKA - KONKURS RECYTATORSKI PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW KLAS 0 Z GMINY PIASECZNO

Ramowy program konkursu Mała Syrenka:
- godz. 9.00 – dzieci w wieku 3-4 lata
- godz. 12.00 – dzieci w wieku 5-6 lat (w tym klasy 0)

O kolejności występów decyduje kolejność zgłoszeń. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 maja o godz. 10.00 w Sali widowiskowej Centrum Kultury. Zwycięscy zostaną poinformowani indywidualnie .

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie