Sprzęt produkcji papierosów. Baby MK8, Mini Mark, Cantos

Sprzęt produkcji papierosów. Baby MK8, Mini Mark, Cantos
Treść ogłoszenia:
Z powodu zakończenia działalności okazyjnie sprzedamy praktycznie nowe maszyny tytoniowe / papierosowe .

Pozostało kilka sztuk praktycznie nowych, w pełni sprawnych maszyn do produkcji papierosów, typ: pomniejszony Mark MK8 + Max8, wydajność ok. 1500 papierosów z filtrem na minutę.
Waga zestawu (maszyna rozlująca papieros + 2 podające tytoń + doklejarka filtra) około 800 kg. Bez problemu mieszczą się na samochód dostawczy do 3.5t. Sprzęt wykonany na zlecenie.

Maszyny mogę pracować zarówno na z tytoniem jak i z konopią - do czego zostały zakupione - z powodów osobistych inwestora sprzęt zostaje przeznaczony do sprzedaży.

Eleastyczne warunki zakupu.
Pomoc w początkowej fazie.
Dostępny magazyn części.

Maszyny znajdują się w Polsce, po przeglądzie w pełni sprawne.
Zapraszamy do kontaktu.

ENGLISH Ads: Cigarette maker
Cigarette making equipment, also hemp-roll. After inspection.
Due to the closure of the business we will occasionally sell practically new tobacco / cigarette machines .
Remaining few pieces of practically new, fully operational machines for cigarette production, type: reduced Mark MK8 + Max8, capacity about 1500 cigarettes with filter per minute.
The weight of the set (cigarette butting machine + 2 feeding tobacco + filter filler) about 800 kg. It can easily fit on a delivery truck up to 3.5t. Equipment made to order.

Machines can work both with tobacco and hemp - for which they were purchased - for personal reasons of the investor, the equipment is for sale.
Eleastic purchase conditions.
Assistance in the initial phase.
Parts warehouse available.
Machines are located in Poland, fully operational after inspection.
Feel free to contact us.

cena: 60 zł

Dodane przez: Jan, 13 lipca 2021
ID ogłoszenia: 201933

Podobne ogłoszenia

Dodaj ogłoszenie