Informacje19 kwietnia 2014, 00:00,

ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA MIESZKAŃCÓW


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Zbliżają się święta Wielkiej Nocy Wielkanoc 2014. Okna zapewne pomyte, dom odkurzony, zakupy z wielką przewagą jajek, zapewne są już w lodówce. Na stole stoi już obowiązkowa baba wielkanocna i do tego wierzbowe bazie (choć przy mało wiosennej pogodzie za oknem, ciężko znaleźć bazie). Wielkanoc kojarzy się nam z kolorowymi pisankami, mnóstwem pysznego jedzenia, śmigusem dyngusem i wieloma innymi przyjemnymi rzeczami. Zapewne jeszcze o wielu rzeczach zapomnieliśmy pisząc tę informację, ale Wy na pewno panujecie nad sytuacją i dzielnie przygotowujecie się do Świąt Wielkiej Nocy.

WIELKANOC żYCZENIA WIELKANOCNE KARTKA WIELKANOCNA


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy Wam najserdeczniejsze życzenia wielkanocne: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, suto zastawionych stołów, mokrego dyngusa oraz mnóstwo wiosennego słońca. Niech wielkanocny zająć przyniesie Wam radość i nadzieję, oraz jak najmilszych spotkań w gronie Waszych przyjaciół i rodziny.

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY!

Redakcja Serwisu Mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje20 kwietnia 2014, 00:00,

STOP BEZROBOCIU - CHCĘ PRACOWAĆ


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. w pokoju nr 13 będą przyjmowane wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu pt: Stop bezrobociu. Chcę pracować!, współfinansowanego z EFS w ramach POKL 6.1.3. Nabór dotyczy osób bezrobotnych spełniających przynajmniej jedną z niżej wymienionych kategorii: do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne (os. bezrobotne z orzeczeniem o niepełnosprawności), pozostałe osoby bezrobotne niekwalifikujące się do w/w grup. Zgodnie z założeniami projektu Stop bezrobociu. Chcę pracować!, który jest realizowany od 2008 r, osoba bezrobotna wsparcie finansowane w ramach projektu może otrzymać tylko raz. Złożenie wniosku nie oznacza, że osoba zostanie skierowana na szkolenie. Spośród złożonych w dniu 29.04.2014 r. wniosków 70 zostanie rozpatrzonych pozytywnie. Wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty złożenia.

STOP BEZROBOCIU - CHCĘ PRACOWAĆ

Przy kwalifikowaniu na szkolenia komisja będzie brała pod uwagę:
- brak kwalifikacji zawodowych, konieczność zmiany lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych,
- utrata zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
- brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
- uzasadnienie celowości szkolenia,
- zapotrzebowanie na rynku pracy na kwalifikacje, które wnioskodawca uzyska w wyniku ukończenia wskazanego szkolenia,
- realizację przez wnioskodawcę obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie 12 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności: 1.czy nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, innej formy aktywizacji bezr. 2.czy nie był pozbawiony statusu bezrobotnego/poszukującego pracy z powodu nie stawienia się w PUP w wyznaczonych terminach
- osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat korzystały ze wsparcia urzędu pracy będą brane pod uwagę w drugiej kolejności.

UWAGA: można złożyć tylko jeden wniosek na jedno szkolenie. Wnioski dostępne są na stronie www.puppiaseczno.com
autor/źródło: Redakcja
Tematy:

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie