Informacje24 kwietnia 2012, 00:00,

Zobacz wystawę fotografii Z tradycją na Jasnej


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Urząd Gminy Lesznowola zaprasza mieszkańców na wystawę fotografii pt. Z TRADYCJ¡ NA JASNEJ, która dokumentuje spotkania seniorów z Gminy Lesznowola z autystami zatrudnionymi w Pracowni Rzeczy Różnych Synapsis. Wystawę można obejrzeć w na korytarzach Urzędu przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60 w Lesznowoli. Wystawa czynna jest w godzinach od 9.00 do 16.00 i można ją oglądać do 7 maja 2012 roku.

WYSTAWA FOTOGRAFII Z TRADYCJ¡ NA JASNEJ

Wystawa Z tradycją na Jasnej dokumentuje niezwykłe spotkania, które odbywały się w Wilczej Górze w okresie od października 2011 do kwietnia 2012 roku. Bohaterami tych wydarzeń stali się seniorzy z gminy Lesznowola oraz osoby z autyzmem, które są zatrudnione w Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS. Spotkania były okazją do poznania się, wymiany doświadczeń i rozwijania wzajemnej akceptacji. Wystawa fotograficzna jest rejestrem towarzyszących im spojrzeń, gestów, interakcji i współpracy. Dzięki wspólnym działaniom powstał m.in. międzypokoleniowy śpiewnik, książka kucharska, a wiele osób zaraziło się miłością do rękodzieła i nordic-walkingu. Zapraszam na wystawę fotografii Z tradycją na Jasnej.
autor/źródło: Marcin Borkowski - serwis mieszkańców gminy Lesznowola
Tematy:Lesznowola

Napisz komentarz

Informacje22 kwietnia 2012, 00:00,

Bliskie porozumienie UMiG z KS Piaseczno?


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

W zeszłym roku Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis przedstawił KS Piaseczno propozycję dotyczącą przejęcia przez gminę terenów sportowych zarządzanych przez Klub przy ul. 1 Maja 16. Wydaje się, że porozumienie z Klubem jest bliskie. Po roku negocjacji zarząd KS Piaseczno złożył w końcu ofertę spełniającą oczekiwania gminy. Jednak ostatnia korespondencja, jaka nadeszła z klubu, wzbudza poważne wątpliwości, czy Klubowi rzeczywiście zależy na sfinalizowaniu sprawy.

Na początku marca br. w piśmie do burmistrza Piaseczna zarząd Klubu zaproponował sprzedaż gminie gruntów i budynków będących formalnie własnością Klubu za cenę 890 tys. zł netto. Obejmuje to działkę 60/8 w obrębie 59 oraz naniesienia tj.: budynki klubowe wraz z halą sportową, halę tenisową, korty tenisowe, stadion piłkarski, boiska treningowe. Warunkiem zakupu jest nieodpłatne przejęcie przez gminę terenów będących obecnie w użytkowaniu wieczystym Klubu, w drodze notarialnego przekazania wieczystego użytkowania gminie. Chodzi o grunty, które stanowią 80% całej powierzchni gruntów należących do Klubu. W sumie więc za powyższą kwotę gmina przejmie 5 ha gruntów z naniesieniami, co umożliwi pilne i ważne inwestycje. – Te warunki spełniają oczekiwania gminy. Biorąc pod uwagę ogromne problemy finansowe KS Piaseczno, są one również bardzo atrakcyjne dla klubu – uważa burmistrz Zdzisław Lis.

Pozytywna odpowiedź burmistrza została przesłana do KS Piaseczno pod koniec marca. W odpowiedzi Burmistrz odniósł się również do propozycji nieodpłatnego korzystania z kilku pomieszczeń biurowych przez KS Piaseczno i jego ewentualnych następców prawnych. Zgoda na powyższe jak również zgoda na korzystanie przez Klub z bazy sportowej znajdującej się przy ul. 1-go Maja 16 musi odbywać się na takich samych zasadach, na jakich korzystają i będą korzystać z nieruchomości gminnych inne kluby sportowe i stowarzyszenia. Jeśli zasady się zmienią to Klub będzie musiał się do nich zastosować.

Tych zasad klub nie chce zaakceptować, swoje stanowisko w tej sprawie przekazał gminie w połowie kwietnia. KS Piaseczno chce, aby pomieszczenia administracyjno-biurowe zostały przekazane klubowi w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony. – Klub może korzystać nieodpłatnie z tych pomieszczeń i ma na to moją akceptację, nie mogę jednak udzielić im bezterminowej gwarancji. Zarząd KS powinien to zrozumieć, a nie przeciągać negocjacje w nieskończoność – uważa burmistrz Zdzisław Lis. – Rozmowy z Klubem trwają zdecydowanie za długo, to opóźnia jakiekolwiek inwestycje czy pozyskanie funduszy zewnętrznych na budowę nowych boisk i zaplecza – przekonuje burmistrz. Spodziewam się w najbliższych dniach ostatecznej odpowiedzi, w przeciwnym wypadku uznam, że Klub nie jest zainteresowany sportowymi inwestycjami gminy na tym terenie – podsumowuje burmistrz.

Jeśli zarząd KS Piaseczno pozytywnie ustosunkuje się do odpowiedzi burmistrza, o przeprowadzeniu transakcji zadecyduje uchwałą Rada Miejska w Piasecznie.
autor/źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie