Informacje14 stycznia 2019, 07:00,

Zimowe warsztaty w Górze Kalwarii


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Pokazy filmów, zabawa w teatr, nauka śpiewu, twórcze warsztaty, czyli wszystko to, co dzieci lubią najbardziej! Jeśli szukacie pomysłu na ciekawe spędzenie czasu w mieście, przyłączcie się. Miejsce: Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, ul. J. Białka 9. Serdecznie zapraszamy.

Zimowe warsztaty w Górze Kalwarii

Bezpłatne wejściówki na poszczególne zajęcia i seanse można odebrać w kasie Ośrodka od 11 stycznia. Nie ma możliwości telefonicznej rezerwacji. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego formularza dostępnego poniżej oraz w kasie Ośrodka Kultury. Aby dać szansę skorzystania z oferty warsztatowej jak największej liczbie dzieci zmuszeni byliśmy wprowadzić pewne ograniczenia. Jedno dziecko może skorzystać maksymalnie z trzech warsztatów. Można zgłosić chęć uczestnictwa w większej liczbie zajęć – będzie ono możliwe, o ile po 21 stycznia nie zostanie wykorzystana cała pula wejściówek. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i zasadami uczestnictwa w warsztatach:
Szczegółowy program
Z
asady uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje16 stycznia 2019, 07:00,

Nagrody dla sportowców


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Do 31 stycznia 2019 roku będzie można zgłaszać zawodników i trenerów do nagrody Powiatu Piaseczyńskiego dla zawodników do 20 roku życia, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2018 r.

Nagrody dla sportowców

Nagroda Powiatu Piaseczyńskiego dla młodych sportowców (do 20. roku życia) oraz ich trenerów przyznawana jest co roku. Nagrody o charakterze finansowym przyznawane są zawodnikom, w tym również niepełnosprawnym, którzy w poprzednim roku kalendarzowym zajęli miejsca od 1 do 3, natomiast wyróżnienia (dyplomy) przyznaje się zawodnikom (także zawodnikom z niepełnosprawnością), którzy uzyskali miejsca od 4 do 10. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia w dyscyplinach i konkurencjach organizowanych na szczeblu ogólnopolskim (mistrzostwa Polski, puchar Polski) lub międzynarodowym (mistrzostwa Europy, puchar Europy, mistrzostwa świata oraz puchar świata). Nagrody przyznawane są również trenerom zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Nagrody i wyróżnienia otrzymują zawodnicy, którzy nie ukończyli 20. roku życia oraz są zrzeszeni w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym w uczniowskich klubach sportowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu piaseczyńskiego i prowadzących działalność na jego terenie. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się zawodnikom, którzy uprawiają dyscypliny sportu wymienione w wykazie polskich związków sportowych (wykaz, zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ogłasza Minister Sportu i Turystyki), za osiągnięcia w zawodach organizowanych przez te związki. Nagrody mają charakter pieniężny, natomiast wyróżnienia przyznawane są w postaci dyplomów. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego z urzędu lub na wniosek stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym uczniowskiego klubu sportowego, po zasięgnięciu opinii Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Wniosek podpisany przez trenera lub przedstawiciela władz klubu powinien zawierać:
1. imię i nazwisko zawodnika/trenera,
2. datę urodzenia,
3. adres zameldowania,
4. wyszczególnienie osiągnięć sportowych zgodne z uchwałą Rady Powiatu, ze wskazaniem tego osiągnięcia, które jest zgłaszane do nagrody,
5. kopie protokołów z wyników zawodów, dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
6. oraz w przypadku zawodników, którzy zajęli miejsca I-III i zgłaszanych do nagrody trenerów:
- adres Urzędu Skarbowego,
- pesel.
Zgłoszenia należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie do 31 stycznia każdego roku na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 22 756 61 94. Zasady i tryb przyznawania nagród określone są uchwałą nr XXIII/5/04 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz uchwałą nr XXXI/14/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany ww. uchwały.

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie