Informacje17 stycznia 2016, 11:00,

Zimowa kąpiel w stawie przy Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


17 stycznia 2016 roku w godzinach 11:00-12:00 zapraszamy na zimową kąpiel w stawie przy Górkach Szymona. Nie wiadomo, czy będzie lód na stawie. Ale wówczas wejdziemy z brzegu! Zapraszam na zimną kąpiel, dla zdrowotności, energii i doskonałego nastroju. Spotykamy się przy plazy na Górkach Szymona, można nas poznać po tym, że mamy siekierę, plecaki i termosy. Szczegóły wydarzenia www.facebook.com/events/1507123406257773/

Zimowa kąpiel w stawie na Górkach Szymona

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje25 stycznia 2016, 08:00,

Konkurs literacki Świat Młodego Detektywa Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Biblioteka Publiczna w Piasecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie literackim pt.: Świat Młodego Detektywa. Jest to konkurs na krótkie opowiadanie detektywistyczne. Termin składania prac mija 29 stycznia 2016 roku.

KONKURS LITERACKI ŚWIAT MŁODEGO DETEKTYWA

Konkurs literacki "Świat Młodego Detektywa"
I. Organizator
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – Oddział dla dzieci i młodzieży.
II. Cele konkursu
1. Promocja literatury detektywistycznej dla najmłodszych.
2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
3. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem bibliotecznym wśród młodych czytelników.
4. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.
III. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do dzieci klas III - VI ze Szkół Podstawowych na terenie miasta i gminy Piaseczno.
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
3. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej opowiadanie detektywistyczne.
4. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie 3 strony A4).
5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
6. Jeden Autor może nadesłać tylko jedną pracę.
IV. Termin i miejsce nadesłania prac
1. Wszystkie prace należy dostarczyć osobiście do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49 z dopiskiem „ Świat Młodego Detektywa” do 29.01.2016.
V. Kryteria oceniania:
- twórczy charakter utworu,
- poprawność stylistyczna i językowa,
- poziom literacki pracy,
- samodzielność i oryginalność.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Dokładny termin rozstrzygnięcia konkursu i lista laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Uwagi:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Biblioteki Miasta i Gminy Piaseczno oraz na publikację w prasie.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Informacji na temat konkursu udziela osoba bezpośrednio odpowiedzialna: Iwona Smolińska, tel. 22 735 - 11 - 37.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=6&t=11706

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie