Informacje10 lipca 2009, 00:00,

Zawieszenie linii ZTM 727 na trasie PKP Piaseczno-Głosków


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego informuje mieszkańców, że w dniach od 13 do 20 lipca 2009 roku, nastąpi czasowe zawieszenie kursowania linii autobusowej 727 na odcinku od Dworca PKP Piaseczno, do pętli Cmentarz Południowy. Na czas zawieszenia Starostwo Powiatowe w Piasecznie zapewni mieszkańcom zastępczą komunikację zbiorową na tej trasie, zgodnie ze zmienionym rozkładem jazdy linii 727, zatwierdzonym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Rozkład komunikacji zastępczej: rozklad jazdy.pdf

Busy zastępcze na trasie PKP Piaseczno-Głosków

Obsługę taborową mają zapewnić busy (zdjęcie powyżej), które do tej pory jeździły do Tarczyna. Informację uzyskał Jacenty, w rozmowie telefonicznej z firmą Inter-gens.
autor/źródło: Redaktorzy prywatnego serwisu e-mieszkańców gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje11 lipca 2009, 00:00,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 714/XN/2008 z dnia 2 września 2008 roku, w celu realizacji zadania własnego Gminy Piaseczno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz w związku z realizacją projektu pod nazwą: Program Gospodarki Wodno - Ściekowej w Piasecznie, utworzono PRZEDSIęBIORSTWO WODOCI¡GÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O.O.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
kliknij, aby powiększyć obwieszczenie Burmistrza

Od 7 października 2009 roku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno dostawcą usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. oraz w stosunku do dotychczasowych Odbiorców - Przedsiębiorstwo Techniczne "Elmar". Jedynym natomiast dostawcą w zakresie odprowadzania ścieków będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

W związku z powyższą zmianą Mieszkańcy Miasta i Gminy Piaseczno, którzy od dnia 7 października 2009 roku będą korzystać z usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. zobowiązani są do podpisania nowych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z w/w Przedsiębiorstwem. Natomiast Odbiorca obsługiwany od dnia 7 października 2009 roku przez Przedsiębiorstwo Techniczne "Elmar" jedynie w zakresie doprowadzania wody, zobowiązany jest podpisać umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. o zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Umowę o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków można podpisać w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno (przedsionek sali konferencyjnej na półpiętrze) w godz. 8:00-16:00, a także w biurze Spółki w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 10 lokal 6. Dodatkowo Mieszkańcy wybranych Sołectw mają również możliwość podpisania umów u sołtysów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. www.pwikpiaseczno.pl oraz pod nr telefonu Spółki (22) 750 23 20.
autor/źródło: Józef Zalewski - Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie