Informacje2 czerwca 2007, 00:00,

Zaproszenie na IX Festyn Gmina Lesznowola Dzieciom


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Samorząd Gminy Lesznowola, Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, Dyrekcja ZSP w Lesznowoli zapraszają na IX Festyn Gmina Lesznowola Dzieciom, który odbędzie się 2 czerwca 2007 roku, o godzinie 15:00 na boisku przy Zespole Szkół w Lesznowoli. Wszystkie dzieci małe i duże zapraszamy do wspólnej zabawy, podczas Festynu Gmina Lesznowola Dzieciom.

Program IX Festynu Gmina Lesznowola Dzieciom:
Godzina 15:00 - 17:00: Konkursy i zawody sportowe.
Godzina 15:15: Family Włodarek - program muzyczny dla dzieci.
Godzina 16:15: Występy zespołów: Gok Brawo Bis i £adne Kwiatki.
Godzina 17:15: Mozart jest Cool - Musik Theater für Kinder z Wiednia.
Godzina 18:30 - 22:00: Dyskoteka.

Oprócz tego za darmo dla dzieci dodatkowe atrakcje: zamek dla dzieci, malowanie buzi, przejażdżki kucykiem. ¬ródłem informacji jest post na naszym forum, napisany przez Radnego Marcina Kania: Gmina Lesznowola Dzieciom. Zapraszamy do rozmowy na naszym prywatnym forum i na Festyn do Lesznowoli.
autor/źródło: Katarzyna Borkowska - redaktor serwisu powiat piaseczyński Lesznowola
Tematy:Lesznowola

Napisz komentarz

Informacje2 czerwca 2007, 00:00,

Spółdzielnia Jedność ogłasza przetarg ograniczony


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność w Piasecznie ogłasza przetarg ograniczony i informuje, że zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Przetargów o Ustanowienie Prawa do Lokali w SM Jedność zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w przetargu. Spółdzielnia swoje zaproszenie kieruje do członków oczekujących, zamieszkałych członków Spółdzielni i ich rodzin oraz pracowników Spółdzielni Jedność w Piasecznie.

Przedmiotem przetargu Spółdzielni Jedność jest:
1. Szkola 17/7: powierzchnia użytkowa: 60,14 m2 (3 pokoje), vadium w wysokości: 21.747 zł, termin składania ofert: do dnia 21.06.2007 (godzina 9:00), termin rozstrzygnięcia oferty: 21.06.2007 (godzina 10:00).
2. Powstańców Warszawy 20/2: powierzchnia użytkowa: 48 m2 (2 pokoje), vadium w wysokości: 19.037 zł, termin składania ofert: do dnia 22.06.2007 (godzina 9:00), termin rozstrzygnięcia oferty: 22.06.2007 (godzina 10:00).
3. Kusocińskiego 5A/1: powierzchnia użytkowa: 46,18 m2 (2 pokoje), vadium w wysokości: 16.000 zł, termin składania ofert: do dnia 25.06.2007 (godzina 9:00), termin rozstrzygnięcia oferty: 25.06.2007 (godzina 10:00).
4. Kusocińskiego 7/113: powierzchnia użytkowa: 29,92 m2 (1 pokój), vadium w wysokości: 11.070 zł, termin składania ofert: do dnia 26.06.2007 (godzina 9:00), termin rozstrzygnięcia oferty: 26.06.2007 (godzina 10:00).

Oferent przystępujący do przetargu składa ofertę w zamkniętej kopercie, która zwiera:
- nazwisko i imię, adres zamieszkania, adres do korespondencji i kontakt telefoniczny,
- ofertę cenową - wkładu budowlanego,
- zobowiązania do wnoszenia opłat za używanie lokalu będącego przedmiotem przetargu, począwszy od dnia wygrania przetargu,
- oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeśli przetarg wygra oraz w przypadku, kiedy nie jest członkiem złoży deklarację członkowską.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Jedność (sekretariat) z kserokopią dowodu wpłaty vadium. Otwarcie ofert nastąpi w dniu i o godzinie podanej powyżej, dla poszczególnego lokalu mieszkalnego. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Osoba upoważniona do kontaktów: Jadwiga Seliga (Dział Członkowsko Mieszkaniowy). Telefon kontaktowy: 022 756-76-76, 022 756-78-37 w. 15.

Informacja o przetargu organizowanym przez Spółdzielnię Jedność w Piasecznie pochodzi z informacji wywieszonej na tablicach informacyjnych dla mieszkańców osiedla podlegającego pod Spółdzielnię.
autor/źródło: Redaktorzy serwisu powiat piaseczyński Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie