Informacje2 września 2010, 00:00,

ZAPRASZAMY NA RAJD PAMIęCI - WDZIęCZNI OJCOM


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


5 września 2010 roku, na terenie powiatu piaseczyńskiego odbędzie się RAJD PAMIęCI - WDZIęCZNI OJCOM. Rajd przebiegać będzie na trasie z Góry Kalwarii, Konstancina-Jeziorny, Lesznowoli i Piaseczna do Piskórki w gm. Prażmów. Następnie uczestnicy udadzą się do Kawęczyna, gdzie zaplanowano mszę św. polową, upamiętnienie wydarzeń historycznych, konferencję oraz piknik rodzinny. Troska o rodzinę w wielu aspektach życia jest jednym z najważniejszych zadań. Wychowanie przyszłych pokoleń w duchu patriotyzmu i poczucia wspólnotowości oraz znajomości kultury własnego Narodu jest dla nas misją do spełnienia. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Starosta Piaseczyński wspólnie z organizacjami pozarządowymi w ramach Forum Myśli Społecznej kolejny raz podejmuje inicjatywę skierowaną do rodzin i dla rodzin. Inicjatorzy organizują wspólnie z Gminami powiatu piaseczyńskiego Rajd Pamięci - Wdzięczni Ojcom.

RAJD PAMIęCI - WDZIęCZNI OJCOM

Uczestnicy pojadą rowerami do pomnika upamiętniającego uczestników Powstania Warszawskiego w Piskórce. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem, o godz. 9.30, rajd przejedzie do Gościńca „Wiecha” w Kawęczynie (gm. Tarczyn). Celem spotkania jest integracja społeczna i przekazanie młodemu pokoleniu wartości patriotycznych. Rajd Pamięci - Wdzięczni Ojcom upamiętni rocznice: 600-lecia bitwy pod Grunwaldem, 400-lecia bitwy pod Kłuszynem, 90-lecia Bitwy Warszawskiej oraz wybuchu II wojny światowej i Powstania Warszawskiego. Serdecznie zapraszamy rodziny z gmin Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów i Tarczyn do wzięcia udziału w Rajdzie Pamięci. Może być to forma rowerowa - wtedy grupy spotykają się w Piskórce (godz.9:30) i potem jadą do Gościńca "Wiecha" w Kawęczynie. Natomiast tych, którzy wezmą udział w rajdzie przyjeżdżając samochodem lub grupowo autokarem - zapraszamy bezpośrednio do Kawęczyna na godz.11:00. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod tel. 0-698 870 282 bądź 0-691 772 628.

RAJD PAMIęCI - WDZIęCZNI OJCOM

Rajd Pamięci - Wdzięczni Ojcom program spotkania:

11:00 - Powitanie uczestników Rajdu Pamięci - Wdzięczni Ojcom - Gościniec „Wiecha” w Kawęczynie
11:30 - Msza św. polowa
12:30 - Wspomnienia ważnych historycznych wydarzeń
14:00 - Konferencja – „Etyka chrześcijańska fundamentem ładu społecznego”
14:30 - Piknik rodzinny
16:30 - Zakończenie.
autor/źródło: Redaktorzy serwisu mieszkańców powiat piaseczyński
Tematy:

Napisz komentarz

Informacje31 sierpnia 2010, 00:00,

Powiat piaseczyński na lokalnych mapach kultury


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Fundacja Wiedza Lokalna we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie zaprasza mieszkańców powiatu piaseczyńskiego - związanych z instytucjami publicznymi lub organizacjami pozarządowymi, a także osoby i firmy prywatne do udziału w projekcie badawczym LOKALNE MAPY KULTURY.

We wrześniu 2010 roku w ramach projektu zorganizowane zostaną dwa spotkania dla twórców i animatorów kultury, w trakcie których zaplanowano dyskusję o lokalnej ofercie kulturalnej, o doświadczeniach, oczekiwaniach i potrzebach w tym zakresie. Celem tych działań jest stworzenie forum do dyskusji dla rozmaitych środowisk - niekoniecznie zgodnych ze sobą co do definicji czym kultura jest i czym być powinna. Poza diagnozą oferty kulturalnej, dostępnej mieszkańcom powiatu, sformułowane zostanie pytanie o to, jakiej kultury mieszkańcy powiatu oczekują, jakiej potrzebują i jaką sami tworzą.

Istotnym elementem badania będą, prowadzone w październiku br., wywiady telefoniczne z mieszkańcami powiatu. Już teraz zwracamy się z prośbą o Państwa przychylność wobec ankieterów. Bardzo liczmy na pomoc mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, z nadzieją, że nasze działanie okaże się pożyteczne dla Państwa społeczności.

Podsumowaniem projektu będzie spotkanie, którego celem będzie prezentacja sporządzonej diagnozy oraz dyskusja na jej temat. Wydarzenie to zaplanowano na początku listopada.

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące "Lokalnych map kultury" udzieli Pani Anna Radiukiewicz – badaczka odpowiedzialna za realizację projektu w powiecie piaseczyńskim (e-mail: anna.radiukiewicz@wiedzalokalna.pl). Więcej informacji na temat Fundacji "Wiedza Lokalna" znajduje się na stronie internetowej: www.wiedzalokalna.pl

Projekt "Lokalne mapy kultury" jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Obserwatorium Kultury". Naszym partnerem na terenie powiatu piaseczyńskiego jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie.
autor/źródło: Anna Radiukiewicz - Fundacja "Wiedza Lokalna"
Tematy:

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie