Informacje5 września 2016, 07:00,

Zamknięcie przejazdu kolejowego w Ustanowie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że od dnia 5 września 2016 r. zamknięty zostanie przejazd kolejowy w Ustanowie, w ciągu ul. Kolejowej przez linię kolejową Nr 8 na drodze gminnej Ustanów-Krępa, celem wykonania robót drogowych i branżowych. Planowany okres zamknięcia - do 4 tygodni.

ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W USTANOWIE

Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze gminnej Ustanów - Krępa związana jest z modernizacją linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W USTANOWIE

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje5 września 2016, 18:05,

Piaseczno: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji - Piaseczno miasto wąskotorowe. Trwają prace przy aktualizacji dokumentu, który wytycza obszary i zadania w zakresie rewitalizacji miasta Piaseczna na lata 2013-2020.

PIASECZNO: AKTUALIZACJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

- Okres objęty programem rewitalizacji jest dosyć długi, w ostatnich latach udało się zrealizować część zapisanych w nim projektów, niektóre są w trakcie realizacji, a niektóre wymagają ponownego przemyślenia i nowego podejścia - mówi wiceburmistrz Daniel Putkiewicz, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji. - Dlatego powołany przez burmistrza w czerwcu tego roku zespół zadaniowy, zbiera potrzebne dane, analizuje je i na tej podstawie będziemy aktualizować karty projektów przewidzianych do rewitalizacji – wyjaśnia I zastępca burmistrza.

– Do procesu aktualizacyjnego włączyć chcemy też mieszkańców, bo czynnik społeczny jest podstawą do opracowania programu w ten sposób aby odzwierciedlał rzeczywistość i odpowiadał na najbardziej newralgiczne lokalne problemy – mówi kierownik projektu, Honorata Kalicińska. – W drugiej połowie września odbędzie się seria spotkań i warsztatów z przedstawicielami różnych grup społecznych m.in. wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, seniorów czy młodzieży – dodaje. Planowane są też inne działania, jak stanowiska informacyjne towarzyszące imprezom plenerowym czy ankieta internetowa skierowana do mieszkańców.

Obecnie zbierane dane wprowadzane są do systemu informacji przestrzennej, gdzie na szczegółowej mapie nanoszone są warstwy dotyczące poszczególnych obszarów i działalności np. z zakresu działań kulturalnych, problemów społecznych, problemów oświatowych, problemów zdegradowanej zieleni czy problemów zgłaszanych przez policję i straż miejską. Aby dany obszar miasta mógł zostać wpisany do programu rewitalizacji musi spełniać szereg warunków, a ogólna powierzchnia wskazanych obszarów nie może przekraczać 20 proc. powierzchni całego miasta i nie może go zamieszkiwać łącznie więcej niż 30 proc. populacji. Stąd tak ważne jest dobre zdiagnozowanie problemów i wskazanie właściwych lokalizacji. Zebrane dane będą analizowane przez firmę ekspercką, która przeprowadzi też szkolenia i warsztaty z mieszkańcami. Zdefiniowane w 2013 roku obszary podlegające rewitalizacji w Piasecznie można zobaczyć w systemie GIS na stronie piaseczno.e-mapa.net

PIASECZNO: AKTUALIZACJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Gmina Piaseczno na przygotowanie aktualizacji programu rewitalizacji pozyskała 49 600 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt, który nosi nazwę „Piaseczno – Miasto Wąskotorowe” zakończyć ma się na koniec października 2016 roku, a zaktualizowany dokument będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację konkretnych programów rewitalizacyjnych w naszym mieście.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie