Informacje11 marca 2016, 19:57,

Zajęcia lekkoatletyczne dla młodzieży


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Uczniowie klas IV-VI mogą zapisywać się na ogólnorozwojowe zajęcia lekkoatletyczne finansowane przez Ministerstwo Sportu przy współpracy z gminą Piaseczno.

ZAJĘCIA LEKKOATLETYCZNE DLA MŁODZIEŻY

Dzięki umowie podpisanej przez burmistrza Zdzisława Lisa oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie Marka Frącza i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie Krystynę Łęcką z przedstawicielem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Karolem Radke w szkole oraz na zmodernizowanym stadionie miejskim prowadzone będą bezpłatne zajęcia z lekkiej atletyki. Program Lekkoatletyka dla Każdego realizowany będzie przez Stowarzyszenie Kondycja. – Zajęcia prowadzić będziemy w środy i w piątki w godz. 14.00-15.30, wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów – mówi prezes stowarzyszenia sportowego Wiesław Paradowski.

ZAJĘCIA LEKKOATLETYCZNE DLA MŁODZIEŻY

Wynagrodzenia dla trenerów pokryte będą ze środków Ministerstwa Sportu, zaś szkoła przy ul. Świętojańskiej oraz GOSiR zgodnie z umową nieodpłatnie udostępnią swoje obiekty.

ZAJĘCIA LEKKOATLETYCZNE DLA MŁODZIEŻY

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 604 466 206 / 608 320 626.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje11 marca 2016, 20:17,

Program Rodzina 500+ w gminie Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Program Rodzina 500 plus to system wsparcia rodzin, który w założeniu ma zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcić do posiadania ich większej liczby.

PROGRAM RODZINA 500+ W GMINIE PIASECZNO

Piaseczno już od lutego przygotowuje się do programu wypłat świadczenia wychowawczego. Aby umożliwić sprawne działanie systemu, do Wydziału Świadczeń Społecznych, odpowiedzialnego za wdrażanie projektu, zatrudnionych będzie czworo nowych pracowników – Z naszych wyliczeń wynika, że uprawnionych do świadczenia jest około 6000 rodzin w naszej gminie, dlatego planujemy uruchomić dodatkowe punkty, w których będzie można złożyć wniosek i uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Przede wszystkim wnioski będzie można składać bezpośrednio w Wydziale Świadczeń Społecznych. Zostaną przygotowane trzy stanowiska, wejście od ul. Fabrycznej 2 oraz dwa lokale na ul. Szkolnej – wejścia od strony ulicy Puławskiej. Ponadto wnioski będzie można składać w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 5, której godziny pracy w kwietniu zostaną wydłużone. Aby rozładować spodziewane kolejki, planowane jest też utworzenie „lotnych” punktów w największych placówkach oświatowych. Rodzice zostaną wcześniej poinformowani, w jakich dniach w danej placówce urzędnicy gminni będą zbierać wnioski.

Wniosek będzie można też złożyć kanałami elektronicznymi, poprzez e-PUAP czy emp@tie oraz za pośrednictwem większości internetowych systemów bankowości elektronicznej. – Składających wnioski prosimy o podanie aktualnego konta bankowego, gdyż w trosce o jakość obsługi będziemy dokonywać przelewów lub wypłacać środki za pośrednictwem poczty. Nie planujemy wypłat w kasach Urzędu, aby nie powodować gigantycznych kolejek – informuje Arkadiusz Czapski, sekretarz Urzędu Miasta. Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł będzie wypłacane co miesiąc rodzicom lub opiekunom na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Co roku trzeba będzie aktualizować wniosek w miejscu zamieszkania.

PROGRAM RODZINA 500+ W GMINIE PIASECZNO

Osoby uprawnione do świadczenia 500 +:
• Matka lub ojciec. W przypadku rozwodu – świadczenie wychowawcze będzie wypłacane temu rodzicowi, pod którego opieką znajduje się dziecko. Jeśli rozwiedzeni rodzice sprawują opiekę naprzemiennie, wsparcie będzie między nimi proporcjonalnie dzielone.
• Opiekun prawny dziecka.
• Opiekun faktyczny dziecka. Jest nim ta osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka.

Podstawowe zasady otrzymania świadczenia wychowawczego:
• Na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które nie skończyło 18 lat, bez kryterium dochodowego.
• Na jedyne lub pierwsze dziecko w rodzinie, które nie skończyło 18 lat, gdy rodzina spełnia kryterium dochodowe, tzn. dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Do niektórych wniosków będą wymagane m.in.:
• Oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko). Przy ustalaniu dochodu wlicza się m.in. alimenty od drugiego rodzica dziecka, a także pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Weryfikację danych przeprowadzać będzie Wydział Świadczeń Społecznych.
• W przypadku rolników – zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko).
• W przypadku cudzoziemców – określenie zezwolenia na pobyt i prace w Polsce.
• W przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

Na rok i z wyrównaniem

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się od 1 kwietnia 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku. Po tym czasie złożyć trzeba będzie wniosek aktualizujący. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku (włącznie), wypłata świadczenia będzie dokonywana z wyrównaniem. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustaleniu prawa do innych świadczeń, m.in.: z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z Funduszu Alimentacyjnego lub stypendiów dla uczniów i studentów.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

PROGRAM RODZINA 500+ W GMINIE PIASECZNO

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 1 KWIETNIA 2016
- W KANCELARII URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO (W KWIETNIU W DNI ROBOCZE OD 8.00. DO 18.00, maj, czerwiec – 8.00.-16.00.);
- W WYDZIALE ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH w Piasecznie ul. Fabryczna 2; Szkolna 1
- w DNI ROBOCZE OD 8.00. DO 16.00;
- poprzez platformy elektroniczne;
- za pośrednictwem poczty;
- w wybranych placówkach oświatowych Gminy Piaseczno
wg. następującego harmonogramu piaseczno.eu/docs&action=get&iid=45883

Wzór wniosku http://piaseczno.eu/index.php?app=docs&action=get&iid=45894
Tekst ustawy http://piaseczno.eu/index.php?app=docs&action=get&iid=45885

autor/źródło: Redakcja
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie