Informacje14 grudnia 2016, 09:30,

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Zawiadamiamy, że w dniu 14 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 4.705.000,00 zł).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 108.300,00 zł).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 2.600.679,00 zł na zakup udziałów w spółce SITA).
9.4 W sprawie zmiany uchwały 766/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016 r.
9.4.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 1.726.263,00 zł na wniosek CUW).
9.4.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 43.157,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Piaseczno).
9.4.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 11.500,00 zł na wniosek ZSP w Józefosławiu).
9.4.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków budżetu o kwotę 11.500,00 zł na wniosek Wydz. ADK oraz MGOPS).
9.5 W sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
9.6 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.7 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. ½, obr. 6, położonej w Piasecznie przy ul. Energetycznej i ul Puławskiej.
9.8 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.9 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Żabieńcu, na rzecz użytkownika wieczystego.
9.10 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Chojnowie, na rzecz użytkownika wieczystego.
9.11 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 53, rejonie Al. Kalin w Piasecznie.
9.12 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr 183/6, obręb 24, położonych w Piasecznie przy ul. Iwaszkiewicza.
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 66/9 i 66/8, obręb 13, położonych w Piasecznie przy ul. K. Jarząbka i Fabrycznej.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 18/73, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.15 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 2/20, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska Polskiego, obręb 17.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ul. Jelonka 2.
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ul. Wiekowej Sosny 4.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
9.19 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych od 01.01.2016r. oraz podziału terenu miasta i gminy na strefę śródmiejską, podmiejską i peryferyjną.
9.20 W sprawie usunięcia nazwy NOWOTKI ulicy położonej we wsi Zalesie Górne w gminie Piaseczno.
9.21 W sprawie zmiany gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście i Gminie Piaseczno na lata 2016-2018”.
9.22 W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyczny „Piękny uśmiech” dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci w klasach I-VI szkoły podstawowej realizowany w Mieście i Gminie Piaseczno”.
9.23 W sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
9.24 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania Porozumienia Międzygminnego z Gminą Prażmów dotyczącego powierzenia przez Gminę Piaseczno Gminie Prażmów części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje18 grudnia 2016, 09:00,

Targ Świąteczny w Józefosławiu


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

18 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej Heliantus, odbędzie się Targ Świąteczny Józefosław. Podczas targu będzie można zrobić przedświąteczne zakupy – na prezenty i do domu, zjeść pyszne posiłki i rozgrzać się gorącymi napojami. Dla dzieci będzie dostępna sala gimnastyczna z atrakcjami. Targ Świąteczny Józefosław to miejsce, gdzie będzie można zrobić przedświąteczne zakupy, w rodzinnej i sąsiedzkiej atmosferze.

TARG ŚWIĄTECZNY W JÓZEFOSŁAWIU

Na miejscu będą dostępne wędliny, kiełbasy, pasztety, sery, ryby, pierogi, zupy i to wszystko od lokalnych producentów. Dzięki wystawcom-rękodzielnikom, będzie można zaopatrzyć się w wyjątkowe ozdoby świąteczne, które udekorują domy odwiedzających. Wydarzenie to, również będzie idealnym momentem, na zakup prezentów pod choinkę.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Na świątecznym targu w Józefosławiu znajdziecie:
- świeże warzywa i owoce
- jaja, wyjątkowe wędliny, naturalne pieczywo
- mali wytwórcy
- produkty trudno dostępne w sklepach
- dania kuchni polskiej i międzynarodowej
- dania mięsne i wegańskie
- dania i produkty bezglutenowe

Targ Świąteczny, to również miejsce atrakcji dla najmłodszych. Dzięki uprzejmości szkoły i pedagogów Heliantusa, będzie udostępniona sala gimnastyczna z atrakcjami dla najmłodszych. Dziećmi zaopiekują się nauczyciele. Warto przedświąteczny weekend spędzić w Józefosławiu. Wstęp wolny

Gdzie: Szkoła Podstawowa Heliantus, ul. Bażancia 16
Kiedy: 18 grudnia 2016 r., godz. 9-17
Fb: https://www.facebook.com/events/191169417957300/

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie