Informacje22 grudnia 2016, 09:00,

XXVI sesja Rady Powiatu 2016


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


XXVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się w dniu 22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.

XXVI sesja Rady Powiatu

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie projektu protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
a) odczytanie autopoprawek Zarządu wprowadzonych do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego oraz projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok,
b) odczytanie treści projektu uchwały wraz z autopoprawkami,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego oraz projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały,
g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
5) rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok
a) odczytanie treści skorygowanego projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego (opinia w załączeniu),
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów
f) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/8/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/2/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/5/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 20C, 20F, 20E, 20D,
13) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie
14) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu piaseczyńskiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,
15) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Rewizyjnej,
16) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Budżetu i Finansów
17) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu
18) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXV a XXVI sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego (sprawozdanie zostanie przedstawione na sesji),
19) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
20) oświadczenia Radnych,
21) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
22) zamknięcie sesji.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje17 grudnia 2016, 17:00,

Pchła Szachrajka w Górze Kalwarii


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

17 grudnia zapraszamy na spektakl Pchła Szachrajka Jana Brzechwy w wykonaniu aktorów z grupy teatralnej Teatroteka Małego Człowieka. Przedstawienie realizowane jest pod czujnym okiem reżyserki Ilony Wietochy. Spektakl dla dzieci w wieku od 5 lat. Wstęp wolny.

PCHŁA SZACHRAJKA W GÓRZE KALWARII

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie