Informacje1 grudnia 2016, 12:00,

XXVI Sesja Rady Gminy Prażmów


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


class="leadArticle" style="color: rgb(29, 28, 36); font-family: ptSans, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.008px;">

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 1 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00.  Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Prażmów.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
  2. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Prażmów w 2017 roku z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łoś;
  4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krupia Wólka;
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/326/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zawodne część zachodnia;
  6. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/236/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – części wsi Dobrzenica i Kolonia Gościeńczyce;
  7. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  8. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
  9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.209.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Prażmów oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów;
  10. w sprawie powierzenia do realizacji zadań własnych Miastu i Gminie Góra Kalwaria i zawarcia porozumienia międzygminnego w tym zakresie.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Polecane dla Ciebie

Informacje27 listopada 2016, 20:22,

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Prawie 3340 miejsc w 69 placówkach, 23 jadłodajnie oraz specjalny numer infolinii – to formy pomocy dla bezdomnych z Mazowsza podczas zbliżającej się zimy. Podczas najbliższej zimy na terenie województwa mazowieckiego osoby bezdomne będą miały do dyspozycji 69 placówek (w tym 3 na terenie powiatu piaseczyńskiego). Są to zarówno noclegownie, schroniska oferujące czasowe schronienie i pełne wyżywienie, jak i hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo, wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych.

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

Na terenie powiatu piaseczyńskiego są to:

1. Chyliczki, ul. Wschodnia 6, tel. (22) 756 88 76, 804 32 76 Podmiot prowadzący: Archidiecezja Warszawska Liczba miejsc: 24 Formy pomocy: nocleg, całodzienne wyżywienie Informacje dodatkowe: dla kobiet w ciąży, z dziećmi do 1. roku życia

2. Bobrowiec, ul. Mazowiecka 76, (22)750 16 25 Liczba miejsc: 75 Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie MONAR Formy pomocy: nocleg, posiłki, praca socjalna, społeczność terapeutyczna, opieka pielęgniarska Informacje dodatkowe: program wychodzenia z bezdomności

3. Grzędy, gm. Tarczyn, al. Krakowska 29, (22) 727 72 98 Liczba miejsc: 35 Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie MONAR Informacje dodatkowe: nocleg, całodzienne wyżywienie, pomoc medyczna, rzeczowa, paczki żywnościowe, praca socjalna, możliwość stworzenia dodatkowych 15 miejsc

Pełna lista obiektów na terenie województwa mazowieckiego, które przyjmują osoby bezdomne znajduje się poniżej. Na Mazowszu działają również 23 jadłodajnie i punkty żywienia. W czasie nadchodzącej zimy będą także działały wyspecjalizowane punkty pomocy medycznej – w Łaźniewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Księży Orionistów 1) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia (ul. Grochowska 259a). Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Straż miejska przyjmuje tego typu zapytania pod numerem 986. Pod obydwa numery zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

DOKUMENT: wykaz_placowek_dla_osob_bezdomnych_2016.xls (zapisz / otwórz)

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie