Informacje24 listopada 2016, 17:00,

XXV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


XXV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.

XXV SESJA RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie projektu protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4) wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Łbiskach,
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20 C w Piasecznie w trybie bezprzetargowym,
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku „C” Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie- Jeziornie,
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej,
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej,
12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Góra Kalwaria zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 2818W – ul. Akacjowa w miejscowości Kąty, na terenie Gminy Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie,
13) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Góra Kalwaria zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 2830W – ul. Dębowa w miejscowości Obręb, na terenie Gminy Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie,
14) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Góra Kalwaria zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 2830W – ul. Kasztanowa w miejscowości Obręb, na terenie Gminy Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie,
15) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zadania zarządzania firmie China Town Poland Sp. Z o. o. pełnienie funkcji inwestora przy realizacji zadania pn. „Przebudowa części drogi powiatowej Nr 2840W (ul. Ułanów) w miejscowości Łazy związanej z wykonaniem lewoskrętu i budową dwóch zjazdów publicznych na działkę nr 118/1 i 71/7 obręb Stefanowo” powiat piaseczyński, województwo mazowieckie,
16) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli,
17) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Powiatu Piaseczyńskiego w 2016 rok,
18) rozpatrzenie projektu deklaracji w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Radnego Powiatu Piaseczyńskiego,
19) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
20) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
21) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
22) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXIV a XXV sesją Rady Powiatu,
23) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
24) oświadczenia Radnych,
25) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
26) zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.piaseczno.pl/public/?id=163107

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje17 listopada 2016, 06:00,

Zamknięcie dróg powiatowych w rejonie Kuleszówki


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Z powodu remontu zamknięte będą dla ruchu drogi powiatowe w rejonie Kuleszówki. Prace podzielono na dwa etapy.

ZAMKNIĘCIE DRÓG POWIATOWYCH W REJONIE KULESZÓWKI

I etap: ciąg drogi powiatowej 2839W (ul. Gościniec) w m. Robercin i Wola Gołkowska. Droga będzie zamknięta dla ruchu od 17 do 25 listopada.

II etap: skrzyżowanie dróg powiatowych 2839W i 2840W (ulicy Gościniec z ulica Asfaltową i Wojska Polskiego w m. Władysławów). Droga będzie zamknięta 18 listopada w godz. od 9:30 do 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie