Informacje28 września 2016, 09:30,

XXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 28 września 2016 roku o godz. 9:30 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:
 
XXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokółu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 110.000 zł z modernizacji oświetlenia ulicznego na doświetlenie przejść dla pieszych oraz montaż reduktorów napięcia).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 63.500 zł). 
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 190.000 zł oraz zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 9.447.189 zł).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 183.764 zł zgodnie z wnioskiem Wydz. GGG).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 590.000 zł zgodnie z wnioskiem Ref. SS). 
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 1500 zł; zwiększenia wydatków o kwotę 23.100 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 21.600 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 7.210 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 12.000 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 4.790 zł).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenie wydatków o 10 tys. zł na ul. Krótką w Józefosławiu
9.9 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lesznowola w 2016r
9.10 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028. 
9.11 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 
9.12 W sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Piasecznie. 
9.13 W sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2017-2021.
9.14 W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program profilaktyczny „Nie poddaj się grypie” realizowany w mieście i gminie Piaseczno dla osób 65+ na lata 2016-2018. 
9.15 W sprawie zmiany uchwały Nr 226/X/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy Borówki ulicy położonej we wsi Baszkówka w gminie Piaseczno. 
9.16 W sprawie nadania nazwy Miętowa ulicy położonej we wsiach Baszkówka i Wólka Pracka w Gminie Piaseczno. 
9.17 W sprawie nadania nazwy Rydza ulicy położonej we wsi Pilawa w gminie Piaseczno.
9.18 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 1516/LII/2010 z dnia 20.10.2010 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w granicach administracyjnych obrębu ewidencyjnego PGR Runów 0034 oraz części terenu w granicach administracyjnych Runów 0033 z wyłączeniem obszaru ograniczonego północną linią rozgraniczającą ul. Dobrej, zachodnią linią rozgraniczającą ul. Solidarności, linią przebiegającą w odległości 300 m od linii rozgraniczającej ul. Dobrej i wschodnią linią rozgraniczającą drogi o nr ew. 400.
9.19 W sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie: Nr 95/VI/2007 z dnia 14.02.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chyliczki oraz Nr 600/XXIII/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr 95/VI/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. 
9.20 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 1192/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r., dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki. 
9.21 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 159/VIII/2015 z dnia 13.05.2015 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Mieszkowo oraz terenu w obrębach ewidencyjnych Głosków PGR i Karolin PGR. 
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 427/XVIII/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. dla obszaru oznaczonego w planie symbolem 1 MN w granicach działek ozn. nr ew. 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180/5, 180/6, 181 z obr. 24.
9.23 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).
9.24 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Antoninów gm. Piaseczno. 
9.25 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Józefosław gm. Piaseczno. 
9.26 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki gminnej ozn. nr ewid. 10/13 obręb 21 położonej w Piasecznie przy ul. Julianowskiej.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki gminnej ozn. nr ewid. 10/15 obręb 21 położonej w Piasecznie przy ul. Julianowskiej. 
9.28 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid.9/8 obręb 21 położonej w Piasecznie przy ul. Technicznej. 
9.29 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki gminnej ozn. nr ewid. 13/36 obręb 15 położonej w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego 6. 
9.30 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 234; 235 oraz 340 w Złotokłosie. 
9.31 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek gminnych ozn. numerami 21/2 i 20 obręb 16, położonych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II. 
9.32 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
9.33 W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1107/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r w przedmiocie oczyszczania ścieków z terenu gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje24 września 2016, 19:00,

Piaseczno Fight Night 5 - DSF Eliminator na żywo w internecie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Dobra wiadomość dla fanów kickboxingu. Sobotnią galę Piaseczno Fight Night 5 kibice będą mogli obejrzeć również na żywo w Internecie. Na oficjalnym eliminatorze DSF Kickboxing Challenge wystąpią aż trzy gwiazdy federacji - Dorota Godzina, Łukasz Wichowski oraz Jan „IRON” Lodzik.

PIASECZNO FIGHT NIGHT 5 - DSF ELIMINATOR NA ŻYWO W INTERNECIE

Gala firmowana logiem DSF Eliminator to nowość na scenie sportów walki. Kibice, jak i zawodnicy nie będą narzekać na brak emocji. Najbliższa gala, która odbędzie się 24 września w Hali GOSiR Piaseczno, składać się będzie z trzech walk rankingowych, trzech zawodowych oraz dwóch głównych walk wieczoru. Właśnie w trzech ostatnich pojedynkach zobaczymy zawodników DSF Kickboxing TEAM. Transmisję internetową przeprowadzi portal Sporty-Walki.org.W walce wieczoru wystąpi niepokonany na ringach Łukasz Wichowski, jedyny mistrz DSF Kickboxing Challeng Ew formule full contact.
- Ostatnie treningi przed walką były krótkie, ale bardzo intensywne. W przygotowaniach pomagali mi bardzo Jakub Bartnik i mistrz świata Kamil Połosak. Trenowaliśmy ostatnie akcje, cały czas zwracając uwagę na technikę oraz taktykę. Na kilka dni przed walką czuję się dobrze. Porządnie przepracowałem okres przygotowań. Samopoczucie dopisuje, taktyka na walkę gotowa. Wiem z kim walczę, zdążyłem z trenerem Piotrem Siegoczyńskim obejrzeć walki Przemka i je przeanalizować. Przemysław Binienda to dobry zawodnik, zwróciłem uwagę na jego dobre wyszkolenie techniczne. Jest to zawodnik dobrze trzymający gardę, podczas walki jest szczelnie zamknięty. Miał kilka walk w boksie, zapewne będzie w tym elemencie bardzo niebezpieczny. Spodziewam się, że walka bokserska będzie dominować w tym pojedynku.
- Ja zawsze staram się dawać z siebie wszystko podczas walki. Taki mam styl i charakter. - Zapewnia Wichowski. - Nigdy nie unikam walki i tak też będzie w sobotę w Piasecznie.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w PiasecznieDobrą formę zapowiada też Dorota Godzina. Trenująca na c dzień w Piasecznie mistrzyni świata pragnie w sobotę podtrzymać zwycięską passę.
- Cały czas jestem w treningu. Mam przyjemność trenować z najlepszymi w full contakcie na świecie. - Zapewnia Dorota Godzina. - Podróżowałam i brałam udział w licznych zgrupowaniach. Ostatnio byłam w Oslo w Norwegii z Kadrą Narodową Full Contact. Za dużo odpoczynku tam nie miałam, ja generalnie spędzam czas aktywnie. Do walki na gali Piaszeczno Fight Night 5 zostało już zaledwie kilka dni, a ja czuję, że wróciła mi świeżość i głód walki.- Podczas przygotowań pomaga mi bardzo Asia Różańska oraz Marcin Nasiadko. Przygotowując się do startu sparowałam też z Magdą Mróz. - Zdradza szczegóły Dorota. - Ogólnie czuję się dobrze, jestem dobrze przygotowana. Mam świadomość dobrze przepracowanego okresu przygotowawczego, zostawiłam na sali treningowej dużo serca. Czuję, że mam dobry przegląd sytuacji w ringu, na sparingach szło mi świetnie, czuję że mam kontrolę. Nie mam żadnych problemów z wagą, jestem spokojna i czekam niecierpliwie na walkę.Początek gali zaplanowano na godzinę 19:00. Kibice zobaczą starcia w dwóch formułach K-1 Rules i Full Contact. Wejście na halę tylko z wejściówką, którą można odebrać w dwóch miejscach: w Biurze Promocji MiG Piaseczno oraz w recepcji Hali GOSiR w Piasecznie.DSF Eliminator to mniejsza gala, której głównym celem jest wyselekcjonowanie największych kickbokserskich talentów. Główną nagrodą dla najlepszych zawodników będzie szansę walki na dużej, numerowanej gali DSF Kickboxing Challenge. Federacja planuje organizować cztery duże gale w roku oraz od dwóch do sześciu eliminatorów. Po gali w Piasecznie, kolejne mogą odbyć się w Warszawie oraz w Suwałkach. Patronat nad galą Piaseczno Fight Night 5 objął Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis, Polski Związek Kickboxingu oraz Fundacja Mistrzom Sportu.Gala Piaseczno Fight Night 5 - 24 września, ul. Gen. Sikorskiego 20, Piaseczno. Transmisja na żywo: www.Sporty-Walki.org

Karta walk gali 'Piaseczno Fight Night 5'
DSF Challenge Eliminator, Masters K-1 Fight


Walki rankingowe Pro-am 3x2min:
1. K-1 (81 kg) junior: Kamil Połosak (X Fight) vs Mateusz Grochowski (KO Fight Club Łuków)
2. F-C (81 kg): Przemysław Żak (X Fight) vs Piotr Kołakowski (Zamek Kurzętnik)
3. K-1 (56 kg): Joanna Różańska (X Fight) vs Klara Kleczkowska (KT Legia warszawa)

Walki Pro 3x3min:
4. K-1 (63,5 kg) Masters K-1 Fight: Eliasz Jankowski (Olimp Legnica) vs Rafał Niestrzęba (KO Team Świebodzice)
5. K-1 (81 kg): Jakub Bartnik (X Fight) vs Evgeni Myagkov (Białoruś)

Walki wieczoru:
Extra Fight:

6. F-C (60 kg): Dorota Godzina (X Fight Piaseczno) vs Maja Czubkowska (Semiramida Pułtusk)
Co-Main Event:
7. K-1 (67 kg): Jan Lodzik (Tajfun Legionowo) vs Artur Yanchenko (Białoruś)
Main Event:
8. F-C (81 kg): Łukasz Wichowski (X Fight Piaseczno) vs Przemysław Binienda (KS Polonia 1912 Leszno)

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie