Informacje20 października 2016, 17:00,

XXIV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


XXIV sesjs Rady Powiatu odbędzie się 20 października 2016 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14.

XXIV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Program sesji:
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie projektu protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego (ze względu na obszerny materiał projekt protokołu do wglądu w Dziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu),
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego (projekt uchwały w załączeniu),
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok (projekt uchwały w załączeniu),
6) przedstawienie informacji na temat wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2016 roku (uchwała Zarządu Powiatu Nr 111/2/16 z dnia 30.08.2016 r. i opinia RIO w załączeniu),
7) przedstawienie informacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na dzień objęcia funkcji,
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok (projektu uchwały w załączeniu),
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Lesznowola zadania zarządzania drogami powiatowymi nr 2840W – ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów w rejonie skrzyżowania z drogą krajową Nr 7 – Al. Krakowską w miejscowości Wólka Kosowska Jabłonowa, Kolonia Warszawska i Stefanowo, na terenie Gminy Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie(projekt uchwały w załączeniu),
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Czajewicza 1a (projekt uchwały w załączeniu),
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2016 (projekt uchwały w załączeniu),
12) przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 (informacja w załączeniu),
13) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu (sprawozdanie w załączeniu) oraz przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Piaseczyńskiego za 2015 rok (informacja zostanie przestawiona na sesji),
14) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXIII a XXIV sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego wraz z informacją w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2015 rok (informacja zostanie przedstawiona na sesji),
15) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
16) oświadczenia Radnych,
17) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
18) zamknięcie sesji.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje19 października 2016, 18:00,

Koncert Piosenki zapomniane w Mysiadle


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

19 października 2016 roku o godz. 18.00 odbędzie się koncert pt. "Piosenki zapomniane", w wykonaniu duetu wokalno-gitarowego: Tomasz Winiarski i Piotr Czaplicki. Miejsce: filia GOK Lesznowola w Mysiadle, ul. Topolowa 2. Zapraszamy na koncert do Mysiadła.

Koncert Piosenki zapomniane w Mysiadle

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie