Informacje30 sierpnia 2016, 12:00,

XXIII Sesja Rady Gminy Prażmów


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446.) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 30 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 12.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

XXIII SESJA RADY GMINY PRAŻMÓW

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Prażmów.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
- w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Prażmów oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wągrodno;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 112 we wsi Krupia Wólka;
- w sprawie uchylenia uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Nowy Prażmów – etap I;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Nowy Prażmów – etap II;
- w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Prażmów;
- w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Uwieliny.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Przeczytaj też: Sprawdź co Centrum Kultury przygotowało na Zakończenie Lata

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje28 sierpnia 2016, 15:00,

Protest przeciw linii 400 kV


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

28 sierpnia 2016 roku od godz. 15.00 rozpocznie się protest przeciw linii 400 kV w Pamiątce (gmina Tarczyn). Mieszkańcy mają zamiar przechodzić przez przejście dla pieszych w Pamiątce, w pobliżu Zespołu Szkół. Forum: protest przeciw linii 400 kV w Pamiątce.

PROTEST PRZECIW LINII 400 KV

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie